Trả lại em yêu mẫu khăn ngày nàongày còn mặt nhau ân ái tràn đầyTrả lại em yêu trong thời gian học trònhững đêm hẹn hò, ngày ta gồm nhau.Giận hờn chi em, nét mi đượm buồnGiận hờn đưa ra em buông bỏ thêm muộn phiềnGiận hờn lẫn nhau nỗi nhức ngập lòngvắng xa thiệt rồi tín đồ ơi biết chăng. Trả lại mang đến em, trả lại cho emlời nào yêu yêu thương còn ứ trên môi cùng tình ta đó đông đảo đêm trăng tàn nhằm lần sau cuối khi nhận thấy nhau nhằm ngày mai kia duyên tình phương pháp xa. Giờ yêu ban đầu còn đâu nữa em? người đành xa ta, quăng quật ta một mìnhđể rồi ra đi giải pháp xa nghìn trùngKỷ niệm năm xưa đang tan như bọt bong bóng bèoái ân ngày như thế nào giờ như giấc mơ.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.