Hóa đơn điện tử doanh nghiệp nhận thấy liệu đã bắt buộc là hóa solo hợp pháp hay hóa đối kháng giả? bài viết hướng dẫn biện pháp tra cứu vãn hóa đơn điện tử bên trên trang Tổng cục Thuế. Khi dìm 1 hóa solo điện tử, kế toán Doanh nghiệp nên kiểm tra tinh tướng xem hóa đối kháng đó tất cả sai sót tuyệt không. Sau đó, tra cứu giúp tính vừa lòng pháp trên trang Tổng cục Thuế.

> HỆ THỐNG TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC VÀ AN TOÀN NHẤT 2021 Ẩn

1. Những loại hóa solo điện tử

*
*
*
*
*
*
*
*
*