Năm 2022, Trường Đại học Võ Trường Toản dự kiến tuyển sinh trình độ đại học, hệ chính quy với 10 ngành đào tạo cùng với 5 phương thức tuyển sinh.

Điểm chuẩn ĐH Võ Trưởng Toản năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 16/9.

Ngành Y khoa (bác sĩ)

Mã phương thức/ Phương thức xét tuyển

Mức điểmtrúng tuyển

<100> Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

22.00 điểm

<101> Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia)

22.00 điểm

<200> Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

Hệ chính quy

Thí sinh chỉ cần đạt 01 trong các tiêu chí sau đây:

- Có học lực lớp 12 xếp từ loại giỏi trở lên.

Hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Hệ liên thông chính quy

Thí sinh chỉ cần đạt 01 trong các tiêu chí sau đây:

+ Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

Hoặc học lực lớp 12 đạt loại từ giỏi trở lên.

Hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên.

Hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Hoặc tốt nghiệp THPT loại từ giỏi trở lên.

Hoặc tốt nghiệp trình độ TC, hoặc trình độ CĐ đạt loại từ giỏi trở lên.

Hoặc tốt nghiệp trình độ TC, hoặc trình độ CĐ đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

<402> Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển

Thí sinh chỉ cần đạt 01 trong các tiêu chí sau đây:

+ Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên.

Hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

<407> Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển

22.00 điểm

<415> Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển

22.0 điểm

Ngành Dược học (dược sĩ)

Mã phương thức/ Phương thức xét tuyển

Mức điểmtrúng tuyển

<100> Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

21.00 điểm

<101> Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia)

21.00 điểm

<200> Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

Thí sinh chỉ cần đạt 01 trong các tiêu chí sau đây:

- Có học lực lớp 12 xếp từ loại giỏi trở lên.

Hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên

<402> Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển

Thí sinh chỉ cần đạt 01 trong các tiêu chí sau đây:

+ Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên.

Hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

<407> Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển

21.00 điểm

<415> Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển

21.00 điểm

Các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Luật, Kinh doanh quốc tế, Quản lý nhà nước, Thương mại điện tử