Bọn họ, ngay lập tức từ khi bước đầu vốn là anh em yêu thương thân mật trong mắt phần nhiều người, thấu hiểu lẫn nhau, lại cùng có kín không thể lòi ra trước fan khác.

Bọn họ, cũng chính vì tình yêu mà đến gần nhau, tuy vậy cũng bởi vì thù hận mà bóc rời...


- Choose -Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng viên Cưng bé xíu Nhỏ- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 01- Tổng Giám Đốc siêu Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 02- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 03- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 04- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng thiên thần Bé nhỏ dại - Chương 05- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 06- Tổng Giám Đốc rất Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 07- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng cục cưng Bé nhỏ - Chương 08- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 09- Tổng Giám Đốc rất Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 10- Tổng Giám Đốc rất Sủng cục cưng Bé nhỏ - Chương 11- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ dại - Chương 12- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 13- Tổng Giám Đốc rất Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 14- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 15- Tổng Giám Đốc rất Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 16- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 17- Tổng Giám Đốc siêu Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 18- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 19- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ dại - Chương 20- Tổng Giám Đốc siêu Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 21- Tổng Giám Đốc siêu Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 22- Tổng Giám Đốc rất Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 23- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 24- Tổng Giám Đốc siêu Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 25- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 26- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 27- Tổng Giám Đốc rất Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 28- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 29- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 30- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 31- Tổng Giám Đốc siêu Sủng cục cưng Bé nhỏ - Chương 32- Tổng Giám Đốc rất Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 33- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 34- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 35- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 36- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 37- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 38- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 39- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 40- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ - Chương 41- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 42- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 43- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng thiên thần Bé nhỏ dại - Chương 44- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 45- Tổng Giám Đốc rất Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 46- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 47- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 48- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 49- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 50- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 51- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng thiên thần Bé nhỏ dại - Chương 52- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 53- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 54- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 55- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 56- Tổng Giám Đốc siêu Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 57- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 58- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 59- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 60- Tổng Giám Đốc siêu Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 61- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng thiên thần Bé nhỏ dại - Chương 62- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 63- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng thiên thần Bé nhỏ dại - Chương 64- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 65- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 66- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 67- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 68- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 69- Tổng Giám Đốc siêu Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 70- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 71- Tổng Giám Đốc rất Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 72- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng thiên thần Bé nhỏ dại - Chương 73- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 74- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng cục cưng Bé nhỏ - Chương 75- Tổng Giám Đốc siêu Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 76- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 77- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 78- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ - Chương 79- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 80- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ dại - Chương 81- Tổng Giám Đốc rất Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 82- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 83- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 84- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 85- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 86- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 87- Tổng Giám Đốc siêu Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 88- Tổng Giám Đốc siêu Sủng thiên thần Bé nhỏ dại - Chương 89- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng cục cưng Bé nhỏ - Chương 90- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 91- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 92- Tổng Giám Đốc siêu Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 93- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 94- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 95- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 96- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 97- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 98- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 99- Tổng Giám Đốc rất Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Phần 2-- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 100-- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 101-- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 102-- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ - Chương 103-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng thiên thần Bé nhỏ dại - Chương 104-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 105-- Tổng Giám Đốc siêu Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 106-- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 107-- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ - Chương 108-- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ - Chương 109-- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 110-- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 111-- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 112-- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 113-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 114-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 115-- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 116-- Tổng Giám Đốc siêu Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 117-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 118-- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 119-- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 120-- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 121-- Tổng Giám Đốc rất Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 122-- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ - Chương 123-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 124-- Tổng Giám Đốc rất Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 125-- Tổng Giám Đốc siêu Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 126-- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 127-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 128-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 129-- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 130-- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 131-- Tổng Giám Đốc siêu Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 132-- Tổng Giám Đốc siêu Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 133-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 134-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé nhỏ - Chương 135-- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 136-- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 137-- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 138-- Tổng Giám Đốc siêu Sủng cục cưng Bé nhỏ - Chương 139-- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 140-- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng cục cưng Bé nhỏ - Chương 141-- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ - Chương 142-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 143-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 144-- Tổng Giám Đốc rất Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 145-- Tổng Giám Đốc siêu Sủng cục cưng Bé bé dại - Chương 146-- Tổng Giám Đốc vô cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 147-- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 148-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 149-- Tổng Giám Đốc siêu Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 150-- Tổng Giám Đốc siêu Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 151-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng thiên thần Bé nhỏ - Chương 152-- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 153-- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 154-- Tổng Giám Đốc siêu Sủng thiên thần Bé nhỏ tuổi - Chương 155-- Tổng Giám Đốc rất Sủng thiên thần Bé nhỏ dại - Chương 156-- Tổng Giám Đốc khôn xiết Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 157-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 158-- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng cục cưng Bé nhỏ tuổi - Chương 159-- Tổng Giám Đốc cực kỳ Sủng thiên thần Bé nhỏ dại - Chương 160-- Tổng Giám Đốc hết sức Sủng cục cưng Bé nhỏ dại - Chương 161-- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ dại - Chương 162-- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng thiên thần Bé nhỏ dại - Chương 163-- Tổng Giám Đốc khôn cùng Sủng thiên thần Bé bé dại - Chương 164