*

* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được tối ưu nhất.

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).


Tôi không cô đơn nhờ em gian em dối, Quen cho tôi vay nhiều cay đắng lâu nay, Tay đang trong tay xưa tôi đâu hay, Lời ái ân vơi đầy chỉ là cơn gió heo may...

Tôi không cô đơn tự tôi hay tôi biết, Em yêu cho vui lời ngôn ngữ trên môi, Nên em xa tôi bên ai chung đôi, Bài toán em xong rồi, phương trình số thừa về tôi...

<ĐK: > Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì, Khi người yêu bỏ ra đi không lời han hỏi phân kỳ, Cô đơn mà chi, cô đơn được gì, Khi tình nhân chẳng ra gì thêm gầy hao tuổi xuân thì...

Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa, Trăm phong thư em còn thơm dấu con tem, Nay mang thư em cho trăng khuya xem, Rồi đốt lên ven thềm nghe mình không còn cô đơn...

== DẠO NHẠC ==

Tôi không cô đơn nhờ em gian em dối, Quen cho tôi vay nhiều cay đắng lâu nay, Tay đang trong tay xưa tôi đâu hay, Lời ái ân vơi đầy chỉ là cơn gió heo may...

Tôi không cô đơn tự tôi hay tôi biết, Em yêu cho vui lời ngôn ngữ trên môi, Nên em xa tôi bên ai chung đôi, Bài toán em xong rồi, phương trình số thừa về tôi...

<ĐK: > Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì, Khi người yêu bỏ ra đi không lời han hỏi phân kỳ, Cô đơn mà chi, cô đơn được gì, Khi tình nhân chẳng ra gì thêm gầy hao tuổi xuân thì...

Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa, Trăm phong thư em còn thơm dấu con tem, Nay mang thư em cho trăng khuya xem, Rồi đốt lên ven thềm nghe mình không còn cô đơn......

== HẾT BÀI ==


Tôi không cô đơn nhờ anh gian anh dối, Quen cho tôi vay nhiều cay đắng lâu nay, Tay đang trong tay xưa tôi đâu hay, Lời ái ân vơi đầy chỉ là cơn gió heo may...

Tôi không cô đơn tự tôi hay tôi biết, Anh yêu cho vui lời ngôn ngữ trên môi, Nên anh xa tôi bên ai chung đôi, Bài toán anh xong rồi, phương trình số thừa về tôi...

<ĐK: > Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì, Khi người yêu bỏ ra đi không lời han hỏi phân kỳ, Cô đơn mà chi, cô đơn được gì, Khi tình nhân chẳng ra gì thêm gầy hao tuổi xuân thì...

Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa, Trăm phong thư anh còn thơm dấu con tem, Nay mang thư anh cho trăng khuya xem, Rồi đốt lên ven thềm nghe mình không còn cô đơn...

== DẠO NHẠC ==

<ĐK: > Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì, Khi người yêu bỏ ra đi không lời han hỏi phân kỳ, Cô đơn mà chi, cô đơn được gì, Khi tình nhân chẳng ra gì thêm gầy hao tuổi xuân thì...

Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa, Trăm phong thư anh còn thơm dấu con tem, Nay mang thư anh cho trăng khuya xem, Rồi đốt lên ven thềm nghe mình không còn cô đơn...

Nay mang thư anh cho trăng khuya xem, Rồi đốt lên ven thềm nghe mình không còn.. cô.. đơn......

== HẾT BÀI ==


Tôi không cô đơn nhờ anh gian anh dối,Quen cho tôi vay nhiều cay đắng lâu nay,Tay đang trong tay xưa tôi đâu hay,Lời ái ân vơi đầy chỉ là cơn gió heo may...Tôi không cô đơn tự tôi hay tôi biết,Anh yêu cho vui lời ngôn ngữ trên môi,Nên anh xa tôi bên ai chung đôi,Bài toán anh xong rồi, phương trình số thừa về tôi...<ĐK: >Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì,Khi người yêu bỏ ra đi không lời han hỏi phân kỳ,Cô đơn mà chi, cô đơn được gì,Khi tình nhân chẳng ra gì thêm gầy hao tuổi xuân thì...Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa,Trăm phong thư anh còn thơm dấu con tem,Nay mang thư anh cho trăng khuya xem,Rồi đốt lên ven thềm nghe mình không còn cô đơn...