Tác giả: Nguyên Đại Mã. (源代码)

Edit: Aminta.

Bìa: Hyandrea.

Thể loại: Đam mỹ, tình hữu độc chung, dị cố đại lục, sủng ngọt, ma pháp huyễn tình, nhà thụ, 1×1, HE.

CP chính: Sigourney x Ash.

Tình trạng bản gốc: hoàn – 212 chương.

Tình trạng edit: “…”

LINK WATTPAD

Truyện chưa có sự gật đầu của tác giả, yêu ước không đem bản chuyển ngữ thoát ra khỏi hocketoanthue.edu.vn và wattpad.

GIỚI THIỆU

Xin hỏi: thương với chiêm tinh sư tài giỏi thì có xúc cảm gì?

Đáp: nếu bạn nói dối cậu ta.

“Em biết là anh gạt em mà lại ^_^.” – mau lẹ bị vén trần.

Nếu như chúng ta giận dỗi quăng quật nhà trốn đi.

“Em biết anh sẽ ở đoạn này mà.” – nhanh chóng bị tra cứu thấy.

Nếu như các bạn nổi giận, rất là hung dữ nhưng mà nói “Tôi thiệt sự cực kỳ giận cậu, đi đi đi đừng tất cả tới làm cho phiền tôi.”

“Em biết anh thích cái này, à, khuyến mãi ngay cho anh này.” – lập tức được dỗ dành, gãi đúng vị trí ngứa.

Sigourney: …

Ash: Ừ, anh không nói cũng chẳng sao, em biết mà, anh thích hợp em (/ω).

Sigourney: …Chính là cảm giác này.

Quỷ hút máu rất là hung dữ x chiêm tinh sư khả năng cao thủ tình trường.

Vầng sáng may mắn max, toàn quả đât đều là thần trợ công.

Trên vùng đất Ilov này, mọi tín đồ chia tất cả chủng tộc thành hai loại.

Một loại là chính bọn họ, bao gồm phù thủy, tìm sĩ, quả đât bình thường.

Một loại khác là nguyên vật liệu ma pháp, bao gồm tinh linh, thú nhân, quỷ hút máu…

Ash là nhân loại.

Nhưng cũng là thuốc dẫn ma pháp, vật liệu làm phép xuất sắc nhất.

Tên cũ: “Kế hoạch tự cứu của nguyên vật liệu ma pháp”.

(Thần trợ công: Chỉ fan đóng vai trò đặc biệt quan trọng như chúng ta hoặc người thân trong gia đình trợ góp hai tín đồ khác theo đuổi, yêu thương nhau)

MỤC LỤC

Quyển 1: buôn bản Dogo

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18

Quyển 2: tp Cự Thạch

Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23

 Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương 28

Chương 29 | Chương 30

Quyển 3: Bắc Địa

Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35

Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40

Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45

Chương 46

Quyển 4: học viện Rực Rỡ

Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương 50 | Chương 51

Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55 | Chương 56

 Chương 57 | Chương 58 | Chương 59 | Chương 60 | Chương 61

 Chương 62

Quyển 5: sào huyệt tuyết yêu

Chương 63 | Chương 64 | Chương 65 | Chương 66 | Chương 67

Chương 68 | Chương 69 | Chương 70 | Chương 71 | Chương 72

Chương 73 | Chương 74 | Chương 75 | Chương 76 | Chương 77

Chương 78 | Chương 79 | Chương 80 | Chương 81 | Chương 82

 Chương 83 | Chương 84 | Chương 85

Quyển 6: vùng đồi núi thủy tinh

 Chương 86 | Chương 87 | Chương 88 | Chương 89 | Chương 90

Chương 91 | Chương 92 | Chương 93 | Chương 94 | Chương 95

Chương 96 | Chương 97 | Chương 98 | Chương 99 | Chương 100

Chương 101 | Chương 102 | Chương 103 | Chương 104 | Chương 105

Chương 106 | Chương 107 | Chương 108 | Chương 109

Quyển 7: dãy núi sát Vực Thẳm

Chương 110 | Chương 111 | Chương 112 | Chương 113 | Chương 114

Chương 115 | Chương 116 | Chương 117 | Chương 118 | Chương 119

Chương 120 | Chương 121 | Chương 122 | Chương 123 | Chương 124

Chương 125 | Chương 126 | Chương 127 | Chương 128 | Chương 129

Chương 130 | Chương 131 | Chương 132 | Chương 133

Quyển 8: di tích Dylan

Chương 134 | Chương 135 | Chương 136 | Chương 137 | Chương 138

Chương 139 | Chương 140 | Chương 141 | Chương 142 | Chương 143

Chương 144 | Chương 145 | Chương 146 | Chương 147 | Chương 148

Chương 149 | Chương 150 | Chương 151 | Chương 152 | Chương 153

Chương 154 | Chương 155 | Chương 156

Quyển 9: thành phố Thần Sáng

Chương 157 | Chương 158 | Chương 159 | Chương 160 | Chương 161

Chương 162 | Chương 163 | Chương 164 | Chương 165 | Chương 166

Chương 167 | Chương 168 | Chương 169 | Chương 170 | Chương 171

Chương 172 | Chương 173 | Chương 174 | Chương 175 | Chương 176

Chương 177 | Chương 178 | Chương 179 | Chương 180 | Chương 181

Chương 182

Quyển 10: Ilov Đỏ

Chương 183 | Chương 184 | Chương 185 | Chương 186 | Chương 187

Chương 188 | Chương 189 | Chương 190 | Chương 191 | Chương 192

Chương 193 | Chương 194 | Chương 195 | Chương 196 | Chương 197

Chương 198 | Chương 199 | Chương 200 | Chương 201 | Chương 202

Chương 203 | Chương 204 | Chương 205 | Chương 206 | Chương 207

Chương 208 | Chương 209 | Chương 210

PHIÊN NGOẠI