Các tài khoản kế toán lưỡng tính trong bảng hệ thống tài khoản

“Hợp tác đào tạo kế toán” is locked Hợp tác đào tạo kế toán Edit | Quick Edit | Trash | View admin Kế toán, Kế toán tổng hợp, Tin tức học kế toán doanh nghiệp, học kế toán đại học kinh tế, học kế toán ở đâu tốt nhất, học kế toán online cho người mới bắt đầu, học kế toán thực tế tại nhà, sách tự học kế toán, tài liệu tự học kế toán, tự học kế toán cơ bản 0 No approved comments44 pending comments Published 2017/09/08 0 OK OK Select Các tài khoản kế toán lưỡng tính trong bảng hệ thống tài khoản “Các tài khoản kế toán lưỡng tính trong bảng hệ thống tài khoản” is locked Các tài khoản kế toán lưỡng tính trong bảng hệ thống tài khoản

Nội dung chính

Các tài khoản kế toán lưỡng tính

Tài khoản kế toán là một phương tiện của kế toán được sử dụng để phản ánh tình hình hiện có và sự vận động của từng đối tượng kế toán nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý của các chủ thể quản lý.

Bài viết ngày hôm nay sẽ giới thiệu về các tài khoản kế toán lưỡng tính – một thuật ngữ rất quen thuộc trong ngành kế toán. Tuy nhiên đây vẫn còn là một dấu chấm hỏi đối với chúng ta. Những ai muốn tìm hiểu sâu về lĩnh vực này.

Tham khảo:

Kinh nghiệm lập báo cáo tài chính đẹp

Công việc của kế toán công nợ là gì

1. Tài khoản kế toán lưỡng tính

1.1. Tài khoản kế toán lưỡng tính là

Những tài khoản có thể có số dư cuối kỳ bên nợ. Mà cũng có thể có số dư cuối kỳ bên có. Trong khi các tài khoản khác chỉ được dư nợ hoặc dư có hoặc không có số dư cuối kỳ. Trong hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam có các tài khoản kế toán lưỡng tính sau đây:

– TK 131 – Phải thu của khách hàng

– TK 331 – Phải trả cho Người bán

– TK 138 – Phải thu khác

– TK 334 – Phải trả cho Người lao động

– TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

– TK 338 – Phải trả khác

1.2. Những tài khoản tài sản

Đối với những tài khoản tài sản chỉ có số dư bên nợ nhưng tài khoản (131, 138) lại có số dư bên có khi: khách hành trả thừa (TK 131), khách hàng đặt trước tiền mua hàng (TK 131). Hay khi số tiền thu thừa của đối tượng đang chờ xử lý (TK 138).

1.3. Những tài khoản nguồn vốn

Đối với những tài khoản nguồn vốn chỉ có số dư bên có nhưng những tài khoản như ( TK 331, 333, 334, 338) lại có số dư bên nợ khi: đặt trước tiền hàng cho nhà cung cấp (TK 331). Trả tiền thừa tiền cho nhà cung cấp (TK 331). Trả nhầm lương cho nhân viên A sang nhân viên B qua tài khoản ngân hàng. Nhưng tổng sổ tiền không thay đổi (TK 334), trường hợp thừa thuế (TK 333). Hoặc trường hợp kiểm kê phát hiện thừa hàng hóa (TK 338).

2. Ứng dụng tài khoản kế toán lưỡng tính

 

Tài khoản là nơi lưu trữ cơ bản các dữ liệu của kế toán và được dùng để tập hợp số liệu của các nghiệp vụ cùng loại. Nói cách khác ảnh hưởng của các nghiệp vụ phát sinh trong một kỳ kế toán. Phải được phân loại, lưu trữ thành các “bản riêng biệt”. Để cuối kỳ dùng làm căn cứ tổng hợp lập các báo cáo kế toán. Điển hình về tài khoản kế toán lưỡng tính là các tài khoản công nợ, thể hiện quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với các đối tượng bên ngoài như:

– Thanh toán với khách hàng: TK 131- phải thu của khách hàng

– Thanh toán với người bán: TK 331- phải trả cho người bán …

Công dụng của các tài khoản nhóm này. Giúp cho đơn vị nắm được tình hình thanh toán công nợ. Và kiểm soát được việc thực hiện kỷ luật thanh toán. Nhằm hạn chế tình trạng chiếm dụng vốn hoặc bị chiếm dụng vốn một cách không hợp lý.

Để khắc phục những sai sót trong khi làm nghiệp vụ kế toán. Chúng ta cần có cách hiểu và sử dụng đúng bản chất các tài khoản kế toán lưỡng tính. Vừa giúp đưa ra các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính trung thực, đúng đắn, không vi phạm các nguyên tắc lập báo cáo. Đồng thời vẫn phải đảm bảo việc kiểm soát hoạt động ghi chép vào tài khoản kế toán. Bởi chức năng của kế toán không phải chỉ là thông tin mà còn là kiểm tra.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc cần tư vấn và giải đáp thắc mắc về các tài khoản kế toán lưỡng tính. Có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ http://lamketoan.vn để nhận được những lời tư vấn bổ ích.

BÀI LIÊN QUAN

Nguồn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *