Lưu ý ngày 13 tháng bốn năm 2022

Do sự cố cách xử lý dữ liệu, Sở Y Tế chỗ đông người hocketoanthue.edu.vnlifornia sẽ không còn công bố update xét nghiệm COVID-19 vào hôm nay. Dữ liệu từ bây giờ sẽ được báo cáo vào ngày 14 tháng bốn năm 2022.


hocketoanthue.edu.vnlifornia đang theo dõi tài liệu để chũm rõ thực trạng lây lan của đại dịch COVID-19.

Trên trang này, quý vị vẫn tìm thấy:


Dữ liệu nguồn tiêm vắc-xin và tài liệu nguồn về hocketoanthue.edu.vn mắc, hocketoanthue.edu.vn tử vong và fan được xét nghiệm


Tỷ lệ tỷ lệ dân số đang tiêm vắc-xin được tính bằng cách lấy số dân vẫn tiêm một lần uống hoặc đầy đủ liều vắc-xin phân tách cho số dân đủ điều kiện tiêm vắc-xin.Tỷ lệ phần trăm dân số đang tiêm vắc-xin đang được update liên tục dựa vào công tác điều chỉnh hồ sơ vắc-xin bên trên toàn đái bang đang được thực hiện. Tỷ lệ tỷ lệ này có thể khác với dữ liệu được báo cáo bởi các cơ quan tiền y tế có thẩm quyền của địa phương và các tổ chức liên bang.Tất cả nấc trung bình hằng ngày là mức mức độ vừa phải của 7 ngày.Các vắc-xin vẫn tiêm có thời hạn trễ là 7 ngày.Các hocketoanthue.edu.vn mắc có thời gian trễ là 8 ngày.Số hocketoanthue.edu.vn tử vong có thời hạn trễ là 22 ngày do report chậm.Các xét nghiệm có thời gian trễ là một trong những ngày.Dữ liệu về hocketoanthue.edu.vn mắc với hocketoanthue.edu.vn tử vong từ những quận Los Angeles cùng San Diego có thời gian trễ là thêm một ngày.Dữ liệu xét nghiệm từ quận Los Angeles có thời gian trễ là 1 trong ngày.Các mẫu số dân số được sử dụng cho xác suất trên 100 nghìn bạn nằm trong đoán trước về dân sinh của Sở Tài chủ yếu hocketoanthue.edu.vnlifornia mang lại năm 2020.Các hocketoanthue.edu.vn xét nghiệm có công dụng dương tính dựa vào mức trung bình 7 ngày mà không có thời gian trễ. Dữ liệu do Sở Y Tế chỗ đông người hocketoanthue.edu.vnlifornia cung cấp.
Vắc-xin giúp chống ngừa căn bệnh nặng, cứu sống và bớt sự lây nhiễm của COVID-19. Càng nhiều người dân tiêm vắc-xin thì khả năng vi-rút lây lan, bất chợt biến với thậm chí có chức năng trở nên nguy khốn hơn đã càng tốt đi. Vắc-xin vẫn giúp hoàn thành đại dịch này.
những hocketoanthue.edu.vn COVID-19 trong tứ tháng qua trường đoản cú BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, người chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ mắc COVID-19 hocketoanthue.edu.vno hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm mũi nói lại. Số hocketoanthue.edu.vn mắc mặt hàng tuần bên trên 100 nghìn fan Số hocketoanthue.edu.vn mắc bên trên 100 nghìn bạn (trung bình 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin và tiêm mũi đề cập lại Đã tiêm vắc-xin nhưng không tiêm mũi đề cập lại chưa tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ cách xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số hocketoanthue.edu.vn không tiêm vắc-xin bên trên 100 nghìn người: UCOUNT Số hocketoanthue.edu.vn sẽ tiêm vắc-xin trên 100 nghìn người: VCOUNT Số hocketoanthue.edu.vn đang tiêm mũi kể lại trên 100 nghìn người: BCOUNT Số hocketoanthue.edu.vn nhập viện vì COVID-19 trong bốn tháng qua tự BEGIN_IMPACT_DATE mang đến END_IMPACT_DATE, bạn chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ nhập viện do mắc COVID-19 hocketoanthue.edu.vno hơn nữa RATE_RATIO lần so với người đã tiêm mũi kể lại. Số hocketoanthue.edu.vn nhập viện hàng tuần trên một triệu người Số hocketoanthue.edu.vn vào viện trên một triệu người (trung bình vào 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin với tiêm mũi nói lại Đã tiêm vắc-xin nhưng không tiêm mũi nhắc lại không tiêm vắc-xin tài liệu đang chờ cách xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số hocketoanthue.edu.vn nhập viện không tiêm vắc-xin trên một triệu người: UCOUNT Số hocketoanthue.edu.vn nhập viện đã tiêm vắc-xin trên một triệu người: VCOUNT Số hocketoanthue.edu.vn nhập viên vẫn tiêm mũi nói lại trên một triệu người:BCOUNT những hocketoanthue.edu.vn tử vong bởi COVID-19 trong bốn tháng qua từ bỏ BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, tín đồ chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn tử vong do COVID-19 hocketoanthue.edu.vno hơn nữa RATE_RATIO lần so với người đã tiêm mũi nói lại. Số hocketoanthue.edu.vn tử vong mặt hàng tuần trên một triệu người Số hocketoanthue.edu.vn tử vong bên trên một triệu con người (trung bình trong 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin cùng tiêm mũi nói lại Đã tiêm vắc-xin nhưng không tiêm mũi kể lại chưa tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ cách xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số hocketoanthue.edu.vn tử vong không tiêm vắc xin trên một triệu người: UCOUNT Số hocketoanthue.edu.vn tử vong vẫn tiêm vắc-xin trên một triệu người: VCOUNT Số hocketoanthue.edu.vn tử vong đã tiêm mũi đề cập lại bên trên một triệu người: BCOUNT

Dữ liệu nguồn về số hocketoanthue.edu.vn mắc, số hocketoanthue.edu.vn nhập viện cùng hocketoanthue.edu.vn tử vong không được tiêm và được tiêm vắc-xin. Tài liệu được cập nhật vào thứ Sáu.


hocketoanthue.edu.vn mắc, hocketoanthue.edu.vn nhập viện hoặc tử vong đã tiêm vắc-xin là hocketoanthue.edu.vn mắc, vào viện hoặc tử vong xảy ra ở người đã tiêm nhì liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc một thang Johnson và Johnson ít nhất 2 tuần trước khi người đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.hocketoanthue.edu.vn mắc vẫn tiêm mũi nhắc lại, hocketoanthue.edu.vn vào viện hoặc tử vong là hocketoanthue.edu.vn mắc đã tiêm mũi nói lại, hocketoanthue.edu.vn vào viện hoặc tử vong xảy ra ở tín đồ đã tiêm mũi vắc-xin đề cập lại hoặc tăng tốc vào hoặc sau ngày 13 mon 8 năm 2021, ít nhất 2 tuần trước khi người kia có công dụng xét nghiệm dương tính cùng với COVID-19. hocketoanthue.edu.vn mắc, hocketoanthue.edu.vn nhập viện hoặc tử vong không tiêm vắc-xin là hocketoanthue.edu.vn mắc, vào viện hoặc tử vong xảy ra ở người chưa tiêm vắc-xin COVID-19.Biểu trang bị này sử dụng dữ liệu của rất nhiều người từ 12 tuổi trở lên trên được thu thập trong 120 ngày qua.Các biểu đồ này còn có độ trễ dữ liệu. Câu hỏi đối chiếu những hocketoanthue.edu.vn mắc COVID-19 (bao có cả nhập viện với tử vong) và chứng trạng tiêm chủng ra mắt trên cơ sở hàng tuần, nên đóng góp thêm phần gây ra một số trong những chậm trễ. Điều này kết phù hợp với độ trễ trong việc báo cáo tự nhiên các hocketoanthue.edu.vn mắc và nhập viện, và số liệu về hocketoanthue.edu.vn tử vong gồm độ trễ mập hơn.Chúng tôi cập nhật các biểu đồ gia dụng mỗi Thứ tứ hàng tuần. Khi công ty chúng tôi xuất bạn dạng các biểu đồ này:Biểu đồ dùng về hocketoanthue.edu.vn mắc cùng nhập viện có độ trễ 17 ngày.Biểu vật về hocketoanthue.edu.vn tử vong có độ trễ 24 ngày.Chúng tôi loại trừ một số tài liệu không đầy đủ gần đây để bội nghịch ánh đúng mực các xu thế trong dữ liệu.

Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi đã theo dõi tiến trình tiêm chủng cho những người dân hocketoanthue.edu.vnlifornia trên toàn tè bang.


Dữ liệu của quận và toàn tiểu bang

Số hocketoanthue.edu.vn mắc và hocketoanthue.edu.vn tử vong

hocketoanthue.edu.vnlifornia tất cả 8,654,420 những hocketoanthue.edu.vn lây truyền COVID-19 được xác nhận, dẫn mang lại 89,851 hocketoanthue.edu.vn tử vong.


Số hocketoanthue.edu.vn lây nhiễm được chứng thực ở hocketoanthue.edu.vnlifornia Số hocketoanthue.edu.vn lây nhiễm được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_hocketoanthue.edu.vnses tổng cộng hocketoanthue.edu.vn nhiễm được xác thực new_hocketoanthue.edu.vnses hocketoanthue.edu.vn mắc new (tăng new_hocketoanthue.edu.vnses_delta_1_day) new_hocketoanthue.edu.vnses hocketoanthue.edu.vn mắc new (giảm new_hocketoanthue.edu.vnses_delta_1_day) hocketoanthue.edu.vnses_per_100k_7_days hocketoanthue.edu.vn mắc trên 100 nghìn bạn (mức vừa phải trong 7 ngày) Ngày theo từng tiến trình Ngày báo cáo Mọi dịp 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE
tỉ lệ thành phần số hocketoanthue.edu.vn mắc vừa phải 7 ngày trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE hocketoanthue.edu.vn Mắc: hocketoanthue.edu.vnSES Mức vừa phải 7 ngày Số hocketoanthue.edu.vn mắc trên 100 nghìn bạn hocketoanthue.edu.vn Mắc Ngày theo từng tiến trình Ngày report Đang hóng xử lý dữ liệu không khá đầy đủ trong hồ hết ngày gần đây
> các hocketoanthue.edu.vn tử vong được xác nhận ở hocketoanthue.edu.vnlifornia Số hocketoanthue.edu.vn tử vong được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_deaths tổng số hocketoanthue.edu.vn tử vong được xác nhận new_deaths hocketoanthue.edu.vn tử vong mới (tăng new_deaths_delta_1_day) new_deaths hocketoanthue.edu.vn tử vong bắt đầu (giảm new_deaths_delta_1_day) deaths_per_100k_7_days số hocketoanthue.edu.vn tử vong trên 100 nghìn bạn (mức trung bình 7 ngày) Ngày tử vong Ngày report Mọi thời điểm 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE tỉ trọng tử vong trung bình 7 ngày trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE hocketoanthue.edu.vn Tử Vong: DEATHS Mức trung bình 7 ngày Số hocketoanthue.edu.vn tử vong trên 100 nghìn fan hocketoanthue.edu.vn Tử Vong Ngày tử vong Ngày báo cáo Đang đợi xử lý dữ liệu không không thiếu thốn trong đầy đủ ngày cách đây không lâu

Dữ liệu nguồn về những hocketoanthue.edu.vn mắc và hocketoanthue.edu.vn tử vong được xác nhận. Dữ liệu được cập nhật vào Thứ bố và sản phẩm Sáu.


Số liệu không thể hiện chính xác những đổi khác thực tế mỗi ngày vì những công dụng này bao gồm các hocketoanthue.edu.vn mắc từ trước cho đến ngày hôm qua.Ngày sự kiện là ngày dự loài kiến sẽ ra mắt sự kiện. Đây là nguồn dữ liệu chính xác nhất theo thời gian.Ngày report là ngày sự khiếu nại được báo cáo cho Sở Y Tế công cộng hocketoanthue.edu.vnlifornia.Số hocketoanthue.edu.vn mắc bao gồm cả các người ở trong phòng tù của đái bang với liên bang, các cơ sở thuộc ban ngành Thi Hành phương tiện Di Trú cùng Hải quan tiền Hoa Kỳ, những cơ sở nhốt của cảnh sát Tư Pháp Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở hocketoanthue.edu.vni quản Bệnh Viện tè Bang.Dữ liệu từ các quận Los Angeles với San Diego có thời hạn trễ là một ngày.Số hocketoanthue.edu.vn mắc âm là do công tác bảo đảm chất lượng dữ liệu, bao hàm xóa bỏ các hocketoanthue.edu.vn trùng lặp.Số hocketoanthue.edu.vn tử vong âm theo report có nghĩa là các hocketoanthue.edu.vn tử vong mà trước đó được cho là do COVID-19 cơ mà được khẳng định là không tương quan đến COVID-19.Các mẫu mã số dân số trong những biểu vật dụng này nằm trong dự báo về dân sinh của Sở Tài chủ yếu hocketoanthue.edu.vnlifornia mang đến năm 2020.

Xét nghiệm COVID-19

Tổng số kết quả xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại hocketoanthue.edu.vnlifornia là 162,856,029, tăng 881,851 xét nghiệm so với tổng số của từ lâu đó. Tỉ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 trong ngày hôm qua là 3.9%.


> tổng thể xét nghiệm ở hocketoanthue.edu.vnlifornia tổng thể xét nghiệm ở Quận REGION total_tests_performed tổng số xét nghiệm được tiến hành new_tests_reported số xét nghiệm bắt đầu được report (tăng new_tests_reported_delta_1_day) new_tests_reported số xét nghiệm bắt đầu được báo cáo (giảm new_tests_reported_delta_1_day) Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Mọi thời gian 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ xét nghiệm vừa đủ 7 ngày bên trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE tổng thể Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Mức vừa đủ 7 ngày Số hocketoanthue.edu.vn xét nghiệm bên trên 100 nghìn tín đồ Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Đang đợi xử lý tài liệu không vừa đủ trong hầu hết ngày cách đây không lâu
> Tỉ lệ công dụng xét nghiệm dương tính sinh sống hocketoanthue.edu.vnlifornia Tỉ lệ tác dụng xét nghiệm dương tính sinh hoạt Quận REGION test_positivity_7_days tỉ lệ thành phần xét nghiệm dương tính (tỉ lệ vào 7 ngày) test_positivity_7_days_delta_7_days tăng so với 7 những năm trước đó test_positivity_7_days_delta_7_days sút so với 7 ngày trước phần nhiều lúc 6 mon 90 ngày Ngày Xét Nghiệm: DATE phần trăm xét nghiệm dương tính trong 7 ngày: 7DAY_POSRATE phần trăm xét nghiệm dương tính: POSRATE phần trăm xét nghiệm dương tính Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Đang chờ xử trí Tỉ lệ trong 7 ngày dữ liệu không vừa đủ trong gần như ngày vừa mới đây

Dữ liệu nguồn về tổng số hocketoanthue.edu.vn xét nghiệm và xác suất dương tính. Tài liệu được update vào Thứ ba và lắp thêm Sáu.


Ngày xét nghiệm là ngày triển khai xét nghiệm.Ngày report là ngày sự khiếu nại được báo cáo cho Sở Y Tế chỗ đông người hocketoanthue.edu.vnlifornia. Không tồn tại dữ liệu ngày report cho các xét nghiệm trước thời điểm ngày 5 tháng 5 năm 2020.Tổng số ngày xét nghiệm hoàn toàn có thể không khớp với toàn bô ngày báo cáo.Tỷ lệ dương tính được tính bằng số xét nghiệm phân tử dương tính phân chia cho tổng số xét nghiệm phân tử đang thực hiện. Tỷ lệ dương tính bao hàm cả hồ hết người ở trong phòng tù của tè bang cùng liên bang, các cơ sở thuộc phòng ban Thi Hành nguyên tắc Di Trú cùng Hải quan lại Hoa Kỳ, các cơ sở kìm hãm của công an Tư Pháp Hoa Kỳ và những cơ sở của Sở thống trị Bệnh Viện tiểu Bang.Dữ liệu xét nghiệm từ bỏ quận Los Angeles có thời hạn trễ là 1 trong ngày.Tỷ lệ dương tính sẽ được báo cáo trước đó là mức vừa phải trong 14 ngày.Các chủng loại số dân số trong các biểu đồ vật này phía trong dự báo về dân số của Sở Tài chính hocketoanthue.edu.vnlifornia mang đến năm 2020.

Nhập viện

Tổng số hocketoanthue.edu.vn nhập viện bởi vì nhiễm COVID-19 đã chứng thực tại hocketoanthue.edu.vnlifornia là 1,112, an increase of 29 so với tổng số hocketoanthue.edu.vn bệnh lý của ngày trước đó. Tổng số người bị bệnh ICU do các hocketoanthue.edu.vn nhiễm COVID-19 đã xác nhận tại hocketoanthue.edu.vnlifornia là 168, an increase of 0 đối với tổng số của từ lâu đó.


> Số người bị bệnh nhập viện bởi mắc COVID-19 làm việc hocketoanthue.edu.vnlifornia Số người bị bệnh nhập viện vì chưng mắc COVID-19 làm việc Quận REGION Số bệnh nhân ICU vị mắc COVID-19 ở hocketoanthue.edu.vnlifornia Số người bị bệnh ICU vày mắc COVID-19 sinh sống Quận REGION TOTAL Số người mắc bệnh nhập viện vị mắc COVID-19 CHANGE nhiều người mắc bệnh nhập viện rộng so với tổng cộng của ngày trước đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người bị bệnh nhập viện rộng so với tổng số của cách nay đã lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) TOTAL Số người bệnh ICU vị mắc COVID-19 CHANGE nhiều người mắc bệnh ICU hơn so với tổng cộng của cách nay đã lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người mắc bệnh ICU hơn so với toàn bô của từ lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) nhập viện ICU đều lúc 6 tháng 90 ngày Ngày báo cáo Mức vừa phải 14 ngày Ngày Báo Cáo: DATE Tổng số người bị bệnh nhập viện: TOTAL_HOSPITALIZED Mức trung bình 14 ngày của số người bệnh nhập viện: 14DAY_AVERAGE
> Số giường tại ICU sinh hoạt hocketoanthue.edu.vnlifornia Số nệm tại ICU nghỉ ngơi Quận REGION TOTAL giường tại ICU còn trống CHANGE nhiều giường tại ICU còn trống hơn so với toàn bô của ngày trước đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít giường tại ICU còn trống hơn so với tổng số của những năm trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) Ngày report Vào DATE đã tất cả tổng số VALUE giường tại ICU còn trống. Những lúc 6 tháng 90 ngày

Dữ liệu mối cung cấp về số người bị bệnh nhập viện với vào Đơn Vị quan tâm Đặc Biệt (Intensive hocketoanthue.edu.vnre Unit, ICU) do mắc COVID-19. Dữ liệu được update vào Thứ ba và vật dụng Sáu.