*
Phó Thủ tướng cơ quan chính phủ

Lê Văn Thành
bản quyền ở trong Cổng thông tin điện tử chính phủ. Ghi rõ mối cung cấp "Cổng thông tin điện tử bao gồm phủ" hoặc "www.hocketoanthue.edu.vn.vn" khi xây dừng lại tin tức từ các nguồn này.
*

• giáo dục và đào tạo phổ thông: 10/10 • trình độ nghiệp vụ: Đại học kinh tế tài chính Quốc dân (hệ chính quy) • Lý luận chủ yếu trị: thời thượng • ngoại ngữ: Anh B
• Uỷ viên tw Đảng khóa XII, XIII • Đại biểu Quốc hội khóa XII • Đại biểu Hội đồng quần chúng thành phố tp hải phòng khóa XIV (2011-2016), khóa XV (2016-2021) • Phó Thủ tướng chính phủ
• Huân chương Lao hễ hạng tía • chiến sỹ thi đua vn • bởi lao động trí tuệ sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

6/1998 - 3/2003

túng bấn thư đưa ra bộ, Trưởng phòng kế toán tài chính, Ban cai quản Dự án xây dựng nhà máy sản xuất Xi măng tp. Hải phòng mới.


4/2003 - 7/2004

Phó Ban cai quản dự án phụ trách nghành nghề kinh tế, lãnh đạo trưởng công trình xây dựng nhà máy Xi măng hải phòng mới.


7/2004 - 11/2005

Phó Giám đốc công ty Xi măng hải phòng đất cảng kiêm phó ban Ban quản lý Dự án, chỉ đạo trưởng công trình xây dựng lắp đặt, chạy thử xí nghiệp sản xuất Xi măng hải phòng đất cảng mới.


6/2006 - 5/2009

Phó túng thư Đảng ủy, Giám đốc doanh nghiệp Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban cai quản dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội Khóa XII (từ 5/2007 - 5/2011).


6/2009 - 7/2010

Ủy viên Thành ủy, túng thư Đảng ủy, Giám đốc doanh nghiệp Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban cai quản dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng.


7/2010 - 11/2010

Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó quản trị Ủy ban nhân dân tp Hải Phòng.


12/2010 - 5/2014

Ủy viên Ban thường xuyên vụ Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó quản trị Ủy ban dân chúng thành phố; Đại biểu Hội đồng dân chúng Thành phố hải phòng đất cảng khóa XIV.


12/2014 - 10/2015

Phó túng thiếu thư Thành ủy, túng bấn thư Ban Cán sự Đảng, quản trị Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.


10/2015 - 12/2015

túng thiếu thư Thành ủy, túng bấn thư Ban Cán sự Đảng, quản trị Uỷ ban nhân dân tp Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu vực III; túng thiếu thư Đảng ủy quân sự chiến lược thành phố.


01/2016 - 06/2016

Ủy viên tw Đảng, túng bấn thư Thành ủy, bí thư Ban Cán sự Đảng, quản trị Uỷ ban nhân dân tp Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ Quân khu III; túng thư Đảng ủy quân sự chiến lược thành phố.


07/2016 – 04/2021

Ủy viên trung ương Đảng, bí thư Thành ủy, túng thiếu thư Đảng đoàn, chủ tịch Hội đồng nhân dân tp Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ Quân quần thể III; túng thiếu thư Đảng ủy quân sự chiến lược thành phố. Tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần thiết bị XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành tw Đảng.