Về đối nội, ông quan tâm quan trọng tới chiếc mà thuật ngữ ngày nay gọi là những "xúc phạm thuần phong mỹ tục" (outrages aux bonnes mœurs).
In domestic affairs, he was concerned particularly with what the terminology of the day called "outrages against morality" (outrages aux bonnes mœurs).
Hiến pháp tuyên tía rằng nhà nước đang tôn trọng hầu hết "nguyên tắc bình đẳng giữa những bộ tộc Lào", giữ nguyên "thuần phong mỹ tục cùng văn hóa".
The constitution proclaims that the state will respect the "principle of equality among ethnic tribes," which have the right khổng lồ promote "their fine customs and culture."
Để xác định có chính xác là tội luông tuồng giỏi không, trưởng lão phải xem gồm dấu hiệu của sự việc trơ tráo, dâm đãng, tục tĩu, trơ trẽn, và trái với thuần phong mỹ tục không.
When trying to identify loose conduct, elders should look for brazenness, wantonness, filthiness, shamelessness, và what is shocking khổng lồ public decency.
Lubna Ahmed el-Hussein là 1 nữ ký kết giả Sudan và nhà vận động được sự chăm chú của quốc tế vào tháng 7 năm 2009 lúc bà bị truy tìm tố bởi vì mặc quần tây, vi phạm thuần phong mỹ tục.
Lubna Ahmed al-Hussein is a Sudanese Muslim, truyền thông worker and activist who came to lớn international attention in July 2009 when she was prosecuted for wearing trousers.
Đồng phục thời buổi này thường thì blue color nước biển, màu cam, đỏ cùng xanh lá cây, và quần đùi được sửa chữa thay thế bằng quần tây lâu năm trong mùa đông, và đông đảo vùng mà nền văn hóa truyền thống kêu gọi theo thuần phong mỹ tục.
Nowadays, uniforms are frequently blue, orange, red, or green, và shorts are replaced by long pants in areas where the culture calls for modesty, and in winter weather.
Điều 5 của dự thảo nghị định nghiêm cấm hầu hết hành vi “lợi dụng việc cung cấp, thực hiện Internet cùng nội dung thông tin trên mạng” có thể tùy một thể quy kết thành “chống lại bên nước cùng hòa làng hội nhà nghĩa Việt Nam,” “phá hoại khối đại cấu kết toàn dân” xuất xắc “phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.”
Article 5 of the draft decree prohibits any act “abusing the provision and use of the Internet and information on the web” which can be arbitrarily interpreted as khổng lồ “oppose the Socialist Republic of Vietnam,” “undermining the grand unity of all people,” or “undermining the fine customs & traditions of the nation.”
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M