Hạch toán đối với chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng

Hạch toán đối với chiết khấu thương mại

 

Hạch toán đối với chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng

Chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng là việc ghi giảm giá hàng mua ngay trên hóa đơn của từng lần bán hàng. Cụ thể cách hạch toán đối với chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng sẽ được viết ra sao, hãy cùng Kế toán Việt theo dõi ví dụ dưới đây

1. Ví dụ minh họa

Công ty TNHH Rồng vàng là nhà cung cấp, sử dụng hóa đơn tự in. Công ty Kế toán Centax mua 1 sản phầm X của Công ty Rồng vàng, đơn giá chưa thuế là 10.000.000, thuế suất thuế GTGT là 10%. Trong thời gian này công ty Rồng vàng đang thực hiện chương trình chiết khấu ngay 10% cho khách hàng khi mua sản phẩm X.

2. Hướng dẫn

Bước đầu tiên trong công việc bán hàng này các bạn phải viết được hóa đơn và Lập tờ khai thuế đối với trường hợp hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng. Để nắm bắt được rõ hơn mời các bạn xem thêm bài viết sau:

  • Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng.
  • Kê khai thuế đối với hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng

Như vậy, trên hóa đơn bán hàng, Công ty Rồng vàng ghi số tiền hàng là 9.000.000đ và tiền thuế là 900.000đ.

3/ Hạch toán kế toán đối với chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng

a) Công ty Rồng Vàng

Căn cứ vào hóa đơn bán hàng, Công ty Rồng vàng hạch toán đầu ra như sau:

  • Nợ TK 131, 111, 112: 9.900.000
  • Có TK 511: 9.000.000
  • Có TK 3331: 900.000
b) Kế toán Việt

Căn cứ vào chứng từ mua hàng, Kế toán Việt hạch toán như sau

  • Nợ TK 152, 156 : 9.000.000
  • Nợ TK 133: 900.000
  • Có TK 111, 112, 331: 9.900.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *