Chiết khấu thương mại sau khi kết thúc khuyến mại hoặc cuối kỳ kế toán

Chiết khấu thương mại

1. Chiết khấu thương mại sau khi kết thúc khuyến mại hoặc cuối kỳ kế toán

Chiết khấu thương mại sau chương trình khuyến mại hoặc cuối kỳ kế toán là hình thức trong kỳ (khuyến mại) hai bên vẫn mua bán bình thường. Cuối kỳ, căn cứ vào lượng hàng người mua đã mua, hai bên tính toán để thực hiện chiết khấu cho lượng hàng bán trong kỳ và xuất hóa đơn chiết khấu điều chỉnh doanh thu và thuế.

Để hiểu được một cách tổng quan nhất về chiết khấu thương mại hiện nay, mời bạn xem thêm bài viết sau: Chiết khấu thương mại theo quy định hiện nay

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan quy định của thuế về chiết khấu thương mại sau khi kết thúc kỳ khuyến mại hoặc cuối kỳ kế toán.

2. Quy định về thuế

2.1. Về hóa đơn chiết khấu

Theo quy định tại Điểm 2.5, Khoản 2, Phụ lục 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn giá trị gia tăng hàng chiết khấu thương mại:

“Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Chiết khấu thương mại sau khi kết thúc khuyến mại hoặc cuối kỳ kế toán là việc các bên dựa vào hợp đồng kinh tế để xác định lần mua cuối cùng. Số tiền ghi trên hóa đơn là số chiết khấu, bên bán căn cứ vào hóa đơn chiết khấu để ghi giảm doanh thu và thuế. Bên mua căn cứ vào hóa đơn chiết khấu để ghi giảm doanh thu mua hàng và thuế.

Trường hợp các bên có ký kết hợp đồng đại lý, hoặc thực hiện chiết khấu thương mại theo từng kỳ bán hàng, thì xác định ngày cuối cùng để đối chiếu công nợ và thực hiện tính toán các khoản chiết khấu thương mại. Ngày cuối cùng để chốt công nợ và tính toán chiết khấu là ngày 31/12 hàng năm.Trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh, mới hạch toán số chiết khấu thương mại vào TK 521.

Để hiểu rõ hơn về cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại khi kết thúc chương trình khuyến mại hoặc cuối kỳ kế toán bạn có thể tham khảo ở bài viết sau: Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại khi kết thúc chương trình khuyến mại.

2.2. Về thuế GTGT

Tại Điều 7, Khoản 22,Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về giá tính thuế của hàng bán có chiết khấu thương mại như sau:

“Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào”

Theo quy định trên, chiết khấu thương mại sau chương trình khuyến mại, thì bên bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh ghi rõ số chiết khấu, doanh thu, thuế cần điều chỉnh. Hai bên sẽ căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh để điều chỉnh doanh thu mua, bán và thuế của mình hóa đơn điều chỉnh sau kỳ khuyến mại sẽ không có các chỉ tiêu của hàng bán, chỉ ghi số tiền, thuế chiết khấu làm giảm doanh thu và thuế của các bên.

Để hiểu chi tiết hơn về cách kê khai thuế chiết khấu thương mại khi kết thúc chương trình kế toán, mời bạn đọc tham khảo tại bài viết: Kê khai thuế với chiết khấu thương mại khi kết thúc chương trình khuyến mại

2.3. Về thuế TNDN

Theo những quy định và hướng dẫn trên, chiết khấu hàng bán sau khi xuất hóa đơn điều chỉnh thì bên bán và bên mua đều điều chỉnh giảm doanh thu mua vào bán ra không kê khai khi tính thuế TNDN.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về chiết khấu thương mại sau chương trình khuyến mãi. Vậy cách hạch toán đối với trường hợp này như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo trong bài viết: Hạch toán đối với chiết khấu thương mại sau khi kết thúc chương trình khuyến mại

Ngoài hình thức chiết khấu thương mại sau chương trình khuyến mãi, doanh nghiệp có thể sử dụng hai hình thức chiết khấu thương mại khác nữa. Chi tiết về hai hình thức chiết khấu thương mại này mời bạn đọc tham khảo tại bài viết dưới đây:

  • Chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng (Giảm giá hàng bán ngay trong lần mua hàng đầu tiên)
  • Chiết khấu thương mại sau nhiều lần mua hàng (Sau nhiều lần mua hàng mới đạt khối lượng hưởng chiết khấu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *