*

*

Căn cứ Luật giáo dục đào tạo năm 2019;

Căn cứ điều khoản Viên chức; lý lẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của điều khoản Cán bộ, công chức và chế độ viên chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của chính phủ nước nhà quy định về tuyển dụng, thực hiện và làm chủ viên chức;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 mon 9 năm 2020 của cơ quan chính phủ quy định về vị trí bài toán làm và con số người thao tác làm việc trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 mon 12 năm 2016 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể một số điều của qui định Kế toán;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của cục Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển chọn công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 mon 7 năm 2017 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra hướng dẫn về hạng mục khung vị trí câu hỏi làm và định mức con số người thao tác trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông công lập;

Căn cứ quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23 mon 9 năm năm nhâm thìn của Ủy ban nhân dân tp Cần Thơ phát hành Quy định phân cấp quản lý viên chức;

Căn cứ Công văn số 47/SNV-CCVC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Nội vụ tp Cần Thơ về việc tuyển dụng viên chức tại những đơn vị trực ở trong Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo; Công văn số 3316/SNV-CCVC ngày 28 mon 10 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về việc tuyển dụng viên chức đảm nhận vị trí vấn đề làm thiết bị, thí nghiệm;

Thực hiện chiến lược số 3097/KH-SGDĐT ngày 09 mon 11 năm 2021 của Sở giáo dục và Đào sinh sản về vấn đề tuyển dụng viên chức thao tác tại các đơn vị sự nghiệp trực nằm trong Sở giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022,

Xét yêu cầu biên chế những đơn vị sự nghiệp công lập trực nằm trong Sở giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 như sau:

I. Nhu yếu tuyển dụng

 

STT

Môn / Chức danhChỉ tiêu tuyển chọn dụng 

Ghi chú

1Ngữ văn10
2Lịch sử0301 tiêu chuẩn cấp thcs của

Trường dạy trẻ Khuyết tật

3Địa lý04
4GDCD01
5Tiếng Anh16
6Tiếng Pháp03
7Toán02
8Vật lý03
9Hóa học0801 chỉ tiêu cấp trung học cơ sở của

Trường dạy dỗ trẻ Khuyết tật

10Sinh học04
11KTNN05
12KTCN08
13Thể dục01
14Quốc phòng02
15Tin học05
16GV tiểu học01Chỉ tiêu của

Trường dạy dỗ trẻ Khuyết tật

17Văn thư02
18Kế toán04
19Y tế03
20Thư viện04
 

21

Nhân viên

Thiết bị, thí nghiệm

 

01

Tổng cộng90
 Số lượng vị trí việc làm thay thể: coi Phụ lục đính kèm.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh chung

– Là công dân Việt Nam, tất cả nguyện vọng làm giáo viên hoặc công tác làm việc khác trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông công lập trực thuộc Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo thành phố Cần Thơ;

– Từ đầy đủ 18 tuổi trở lên;

– có đơn đăng ký dự tuyển;

– có lý kế hoạch rõ ràng;

– tất cả văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí câu hỏi làm;

– bao gồm đủ sức mạnh để thực hiện quá trình hoặc nhiệm vụ.


III. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh

1. Chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên

1.1 giáo viên Tiểu học tập (tuyển dụng vào Trường dạy dỗ trẻ Khuyết tật). Fan dự tuyển bắt buộc có:

Bằng tốt nghiệp Đại học tập sư phạm chăm ngành Giáo dục đặc biệt quan trọng trở lên hoặc giỏi nghiệp Đại học chăm ngành Sư phạm đái học và có chứng từ bồi dưỡng về tật học;

Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các trọng trách của thầy giáo tiểu học tương xứng với hạng chức danh nghề nghiệp và công việc và có chức năng sử dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ rõ ràng được

1.2. Cô giáo Trung học cơ sở

Người dự tuyển cần có:

Bằng giỏi nghiệp Đại học Sư phạm đúng chuyên ngành đk dự tuyển trở lên trên hoặc Đại học những chuyên ngành phù hợp với bộ môn đào tạo và huấn luyện trở lên cùng có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giành riêng cho giáo viên trung học cơ sở. Riêng so với giáo viên đk vào Trường dạy trẻ Khuyết tật buộc phải có chứng từ bồi dưỡng về tật học;

Có tài năng ứng dụng technology thông tin trong thực hiện các trọng trách của thầy giáo trung học tập cơ sở khớp ứng với hạng chức danh công việc và nghề nghiệp và có tác dụng sử dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số trong những nhiệm vụ rõ ràng được

1.3. Gia sư Trung học tập phổ thông

Người dự tuyển đề xuất có:

Bằng giỏi nghiệp Đại học tập sư phạm đúng siêng ngành đăng ký dự tuyển trở lên hoặc Đại học những chuyên ngành phù hợp với bộ môn đào tạo và huấn luyện trở lên và có chứng từ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông;

Có kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tiến hành các trách nhiệm của gia sư trung học phổ thông tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp và công việc và có khả năng sử dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa thiểu số trong một trong những nhiệm vụ ví dụ được giao.

2. Chức danh công việc và nghề nghiệp nhân viên

2.1 nhân viên Kế toán

Người dự tuyển buộc phải có:

– Bằng tốt nghiệp chuyên môn Cao đẳng trở lên siêng ngành Kế toán, tài chính;

– chứng từ Tin học trình độ chuyên môn A hoặc chứng từ ứng dụng technology thông tin cơ bản;

– chứng từ ngoại ngữ trình độ chuyên môn A hoặc bậc 1 (A1) – Khung năng lượng 6 bậc giành riêng cho Việt Nam.

2.2. Nhân viên cấp dưới Văn thư

Người dự tuyển đề nghị có:

Bằng giỏi nghiệp Trung cấp trở lên siêng ngành văn thư – lưu trữ, văn thư hành chính, lưu giữ trữ, tàng trữ và thống trị thông tin. Trường hợp có bằng giỏi nghiệp trung cung cấp trở lên siêng ngành khác đề nghị có chứng từ bồi dưỡng nhiệm vụ văn thư.

Sử dụng thành thạo các phương tiện, trang bị kỹ thuật phục vụ yêu ước nhiệm vụ.

2.3. Nhân viên cấp dưới Thư viện

Người dự tuyển yêu cầu có:

Bằng xuất sắc nghiệp chuyên môn Đại học trở lên siêng ngành Thư viện, thông tin – lưu giữ trữ;

Chứng chỉ Tin học trình độ chuyên môn A hoặc chứng từ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ chuyên môn B hoặc bậc 2 (A2) – Khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam.

2.4. Nhân viên Y tế

Người dự tuyển đề xuất có:

Bằng tốt nghiệp chuyên môn từ thầy thuốc trung cấp cho trở lên;

Chứng chỉ Tin học chuyên môn A hoặc chứng từ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Chứng chỉ nước ngoài ngữ chuyên môn A hoặc bậc 1 (A1) – Khung năng lượng 6 bậc dành cho Việt Nam.

2.5. Nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm

Người dự tuyển cần có:

Bằng giỏi nghiệp cao đẳng chuyên ngành technology thiết bị trường học (hoặc gồm bằng xuất sắc nghiệp cđ trở lên những chuyên ngành khác phù hợp với yêu thương cầu trách nhiệm của vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở ngôi trường trung học, ví dụ như sau:

+ Sư phạm trang bị lí, Hóa học, Sinh học,

+ technology Hóa học,

+ Điện, điện tử);

Chứng chỉ Tin học chuyên môn A hoặc chứng từ ứng dụng technology thông tin cơ bản;

Chứng chỉ nước ngoài ngữ trình độ A hoặc bậc 1 (A1) – Khung năng lực 6 bậc dành riêng cho Việt Nam.

IV. Hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm nhận làm hồ sơ và phỏng vấn, chào làng kết quả

1. Hồ sơ dự tuyển

gmail.com.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

Địa điểm: Phòng tổ chức triển khai Cán bộ, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

3. Thời gian phỏng vấn, chào làng kết quả xét tuyển

Thời gian ra mắt kết quả xét tuyển chọn dự kiến trong tháng 01/2022.

IV. Lệ phí tổn dự tuyển

Thực hiện tại theo Thông tứ 228/2016/TT-BTC ngày 11 mon 11 năm năm nhâm thìn của bộ Tài chính Quy định nấc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (mỗi thí sinh dự kiến đóng góp 400.000 đồng).

V. Hình thức, nội dung, phương pháp tính điểm

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển

Vòng 1: Xét điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh của fan dự tuyển thông qua phiếu đk dự tuyển cùng hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Vòng 2: vấn đáp về năng lực, trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ của tín đồ dự tuyển bao gồm những nội dung:

Luật Giáo dục;

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của nguyên tắc Giáo dục;

Luật Viên chức; những Nghị lý thuyết dẫn thi hành phương pháp Viên chức;

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày thứ tư tháng 11 năm trước đó của Ban Chấp hành tw 8 khóa XI “Về thay đổi căn bản, toàn vẹn Giáo dục cùng Đào tạo, đáp ứng yêu ước công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện tài chính thị trường lý thuyết xã hội công ty nghĩa cùng hội nhập quốc tế”;

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 mon 9 năm 2020 của chính phủ về cách xử lý kỷ công cụ cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 mon 9 năm 2020 của chính phủ nước nhà Quy định về tuyển chọn dụng, áp dụng và làm chủ viên chức;

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người thao tác trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

Các Nghị định, Thông tư phép tắc tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của từng địa chỉ dự tuyển viên chức (đối với thí sinh đk dự tuyển chọn vào ngạch nhân viên cấp dưới y tế ngôi trường học, kế toán, thư viện, văn thư, sản phẩm – thí nghiệm);

Thông tứ số 28/2020/TT-BGDĐT ngày thứ tư tháng 9 năm 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo về việc ban hành Điều lệ ngôi trường tiểu học tập (đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch thầy giáo tiểu học);

Thông tứ số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ biến và trường phổ thông có rất nhiều cấp học tập (đối với mọi thí sinh đăng ký dự tuyển chọn vào ngạch thầy giáo trung học tập cơ sở, trung học tập phổ thông);

Thông tứ số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo luật pháp mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp và bửa nhiệm, xếp thứ hạng viên chức giảng dạy trong số trường tiểu học công lập;

Thông bốn số 03/2021/TT-BGDĐT ngày thứ 2 tháng 02 năm 2021 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo mức sử dụng mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp và vấp ngã nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học đại lý công lập;

Thông tứ số 04/2021/TT-BGDĐT ngày thứ 2 tháng 02 năm 2021 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo cách thức mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc và bửa nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường trung học rộng lớn công lập;

Phương pháp giảng dạy; kiến thức và kỹ năng về chăm môn;

Tâm lý học; giáo dục đào tạo học.

3. Cách tính điểm

Điểm rộp vấn được xem theo thang điểm

Kết trái xét tuyển là tổng cộng điểm của điểm vấn đáp cộng cùng với điểm ưu tiên (nếu có).

4. Xác minh người trúng tuyển

Người trúng tuyển phải có một cách đầy đủ các đk sau:

Có tác dụng điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cùng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo sản phẩm công nghệ tự điểm tự cao xuống tốt trong tiêu chí được tuyển dụng của từng vị trí bài toán làm.

Trường hợp có từ 02 bạn trở lên có tổng số điểm đều nhau ở chỉ tiêu sau cuối của vị trí việc làm phải tuyển thì người có hiệu quả điểm thi vòng 2 cao hơn là tín đồ trúng tuyển; giả dụ vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển chọn dụng báo cáo Giám đốc Sở ra quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển vào kỳ tuyển chọn dụng viên chức không được bảo lưu tác dụng thi tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần

VI. Thời hạn nhấn việc

Trong thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, fan trúng tuyển phải đến Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tác để triển khai xong hồ sơ tuyển dụng.

Trường hợp fan trúng tuyển không hoàn thành đủ hồ sơ tuyển dụng theo vẻ ngoài hoặc gồm hành vi gian lậu trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị vạc hiện thực hiện văn bằng, chứng chỉ, ghi nhận không đúng biện pháp để thâm nhập dự tuyển thì Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo có quyền hủy tác dụng trúng tuyển.

Trên đấy là thông báo tuyển dụng viên chức năm học tập 2021-2022 cho các đơn vị trực nằm trong Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. Ngôi trường hợp thắc mắc vui lòng tương tác Phòng tổ chức triển khai Cán bộ, Sở giáo dục và Đào tạo tp Cần Thơ qua số smartphone 0292 3731 684 sẽ được hướng dẫn núm thể.