Ngay sau khi ngừng công tác coi thi, công tác tổ chức chấm thi, điều tra Kỳ thi này vẫn được tiến hành theo planer và quy định thi của Bộ giáo dục và Đào tạo. Trước khi phi vào chấm thi, Sở giáo dục Bắc Giang đang xây dựng phương án đảm bảo bình yên tuyệt đối được cán bộ, gia sư và lực lượng giao hàng công tác chấm thi lần này. Đặc biệt, năm nay trong bối cảnh phức hợp của dịch Covid-19, Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo đã sắp xếp chỗ ăn, nghỉ tập trung cho tất cả cán cỗ chấm thi tại vị trí chấm thi để đảm bảo bình yên phòng dịch ở tại mức cao nhất.

Trong đợt chấm thi này, Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo đã phối phù hợp với Công an tỉnh, thanh tra tỉnh kêu gọi 221 cán bộ, giáo viên, nhân viên và những lực lượng đảm bảo an toàn cho dịp chấm thi, trong số ấy số cán bộ, cô giáo tham gia chấm thi tự luận là 156 người, lực lượng thanh tra chấm thi là 13 người.

Điểm thi xuất sắc nghiệp thpt Bắc Giang 2021 sẽ được chào làng vào ngày 26/7.


Điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 cụm Sở GD&ĐT Bắc Giang


Bạn nhập Số báo danh (Số báo danh như trong giấy tờ báo dự thi của sỹ tử - VD : 02013129)


Nhập SBD
*
*
*
*
*
*
*
*

Điểm thi tốt nghiệp thpt sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2022. Xem, tra điểm thi thpt non sông Bắc Giang năm 2022.