*

Sau bao nhiêu mối tình đổ vỡ mình còn tin ai, Sau bao nhiêu tổn thương bủa vây vẫn yêu em rất miệt mài, Qua bao nhiêu khoảnh khắc thời gian tưởng chừng hạnh phúc nhất, Phút chốc tan vỡ thật nhanh anh ngỡ, Tình yêu ngọt ngào đến mấy cũng tàn thôi.

<ĐK: > Phải chi ngày đó mình đừng yêu nhau, Thì hai trái tim sẽ như lúc đầu, Hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau.Phải cố mạnh mẽ nhìn người ra đi, Phải ngước mắt đi như chẳng có gì, Người đã từng quá quen thuộc bỗng xa lạ.

== DẠO NHẠC ==

Sau bao nhiêu mối tình đổ vỡ mình còn yêu ai, Khi yêu ai cũng muốn đậm sâu cớ sao không ai ở lại, Đi qua bao khoảnh khắc thời gian ngỡ như không thể cách rời, Buồn đau này anh chôn giấu, ai thấu?Tình yêu ngọt ngào đến mấy cũng tàn thôi.

<ĐK: > Phải chi ngày đó mình đừng yêu nhau, Thì hai trái tim sẽ như lúc đầu, Hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau.Phải cố mạnh mẽ nhìn người ra đi, Phải ngước mắt đi như chẳng có gì, Người đã từng quá quen thuộc bỗng xa lạ.

* Tình yêu dù lâu khi buông tay, Cũng sẽ phai tàn như cánh hoa rơi, Hạnh phúc kia ngỡ thật gần nay hóa xa xôi.Vì yêu nên người ta đến, Hết yêu nên tình sẽ chết thôi mà, Một người ngồi khóc trong đêm phai nhòa.

<ĐK *: > Phải chi ngày đó mình đừng yêu nhau, Thì hai trái tim sẽ như lúc đầu, Hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau.Phải cố mạnh mẽ nhìn người ra đi, Phải ngước mắt đi như chẳng có gì, Người đã từng quá quen thuộc bỗng xa lạ.

** Người đã từng quá quen thuộc bỗng xa.. lạ......

== HẾT BÀI ==


1. Sau bao nhiêu mối tình đổ vỡ mình còn tin ai,Sau bao nhiêu tổn thương bủa vây vẫn yêu em rất miệt mài,Qua bao nhiêu khoảnh khắc thời gian tưởng chừng hạnh phúc nhất,Phút chốc tan vỡ thật nhanh anh ngỡ,Tình yêu ngọt ngào đến mấy cũng tàn thôi.<ĐK: >Phải chi ngày đó mình đừng yêu nhau,Thì hai trái tim sẽ như lúc đầu,Hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau.Phải cố mạnh mẽ nhìn người ra đi,Phải ngước mắt đi như chẳng có gì,Người đã từng quá quen thuộc bỗng xa lạ.2. Sau bao nhiêu mối tình đổ vỡ mình còn yêu ai,Khi yêu ai cũng muốn đậm sâu cớ sao không ai ở lại,Đi qua bao khoảnh khắc thời gian ngỡ như không thể cách rời,Buồn đau này anh chôn giấu, ai thấu?Tình yêu ngọt ngào đến mấy cũng tàn thôi.* Tình yêu dù lâu khi buông tay,Cũng sẽ phai tàn như cánh hoa rơi,Hạnh phúc kia ngỡ thật gần nay hóa xa xôi.Vì yêu nên người ta đến,Hết yêu nên tình sẽ chết thôi mà,Một người ngồi khóc trong đêm phai nhòa.