*

* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được tối ưu nhất.

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).


Sáng mai đây anh giã biệt mái trường, Giã biệt con đường vàng lá me bay, Ngày ngày hai ta về qua lối đó, Có em nói cười để anh thấy lòng thương,Sợ tình đơn phương như là mây khói, Khi đã xa rồi mỗi đứa một nơi...

Biết anh yêu em sẽ đợi sẽ chờ, Dù cho đông tàn xuân có đi qua, Hạ buồn mênh mong thu mang nỗi nhớ, Em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa, Vì thời gian qua em cũng thương đậm đà, Thương anh thật thà mà không dám nói ra...

<ĐK: > Vậy là em yêu yêu anh từ lúc, Đứng bên hiên nhà đợi mượn em cuốn bài ca, Mình cùng ngân nga tập ca bài mực tím, Anh hát sai lời em cười siết bao lòng nghe xuyến xao...

Tình đầu em trao bao câu hẹn ước, Chân bước xa rời mà lòng lưu luyến đầy vơi, Này người thương ơi mai xa rồi xin anh nhớ, Chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình, Đêm nay hai đứa mình, hai đứa mình yêu nhau...

== DẠO NHẠC ==

Biết anh yêu em sẽ đợi sẽ chờ, Dù cho đông tàn xuân có đi qua, Hạ buồn mênh mong thu mang nỗi nhớ, Em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa, Vì thời gian qua em cũng thương đậm đà, Thương anh thật thà mà không dám nói ra...

<ĐK: > Vậy là em yêu yêu anh từ lúc, Đứng bên hiên nhà đợi mượn em cuốn bài ca, Mình cùng ngân nga tập ca bài mực tím, Anh hát sai lời em cười siết bao lòng nghe xuyến xao...

Tình đầu em trao bao câu hẹn ước, Chân bước xa rời mà lòng lưu luyến đầy vơi, Này người thương ơi mai xa rồi xin anh nhớ, Chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình, Đêm nay hai đứa mình, hai đứa mình yêu nhau...

* Chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình, Đêm nay hai đứa mình... hai đứa mình.. yêu.. nhau......

== HẾT BÀI ==


Sáng mai đây anh giã biệt mái trường, Giã biệt con đường vàng lá me bay, Ngày ngày hai ta về qua lối đó, Có em nói cười để anh thấy lòng thương, Sợ tình đơn phương như là mây khói, Khi đã xa rồi mỗi đứa một nơi...

Biết anh yêu em sẽ đợi sẽ chờ, Dù cho đông tàn xuân có đi qua, Hạ buồn mênh mong thu mang nỗi nhớ, Em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa, Vì thời gian qua em cũng thương đậm đà, Thương anh thật thà mà không dám nói ra...

<ĐK: > Vậy là em yêu yêu anh từ lúc, Đứng bên hiên nhà đợi mượn em cuốn bài ca, Mình cùng ngân nga tập ca bài mực tím, Anh hát sai lời em cười siết bao lòng nghe xuyến xao...

Tình đầu em trao bao câu hẹn ước, Chân bước xa rời mà lòng lưu luyến đầy vơi, Này người thương ơi mai xa rồi xin anh nhớ, Chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình, Đêm nay hai đứa mình, hai đứa mình yêu nhau...

== DẠO NHẠC ==

Biết anh yêu em sẽ đợi sẽ chờ, Dù cho đông tàn xuân có đi qua, Hạ buồn mênh mong thu mang nỗi nhớ, Em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa, Vì thời gian qua em cũng thương đậm đà, Thương anh thật thà mà không dám nói ra...

<ĐK: > Vậy là em yêu yêu anh từ lúc, Đứng bên hiên nhà đợi mượn em cuốn bài ca, Mình cùng ngân nga tập ca bài mực tím, Anh hát sai lời em cười siết bao lòng nghe xuyến xao...

Tình đầu em trao bao câu hẹn ước, Chân bước xa rời mà lòng lưu luyến đầy vơi, Này người thương ơi mai xa rồi xin anh nhớ, Chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình, Đêm nay hai đứa mình, hai đứa mình yêu nhau...

* Chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình, Đêm nay hai đứa mình, hai đứa mình.. yêu.. nhau......

== HẾT BÀI ==


Sáng mai đây anh giã biệt mái trường,Giã biệt con đường vàng lá me bay,Ngày ngày hai ta về qua lối đó,Có em nói cười để anh thấy lòng thương...Sợ tình đơn phương như là mây khói,Khi đã xa rồi mỗi đứa một nơi,Biết anh yêu em sẽ đợi sẽ chờ,Dù cho đông tàn xuân có đi qua...Hạ buồn mênh mong thu mang nỗi nhớ,Em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa,Vì thời gian qua em cũng thương đậm đà,Thương anh thật thà mà không dám nói ra...

<ĐK: >Vậy là em yêu yêu anh từ lúc,Đứng bên hiên nhà đợi mượn em cuốn bài ca,Mình cùng ngân nga tập ca bài mực tím,Anh hát sai lời em cười siết bao lòng nghe xuyến xao...Tình đầu em trao bao câu hẹn ước,Chân bước xa rời mà lòng lưu luyến đầy vơi,Này người thương ơi mai xa rồi xin anh nhớ,Chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình,Đêm nay hai đứa mình, hai đứa mình yêu nhau...