Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 12 Nâng Cao được bộ giáo dục và Đào Tạo soạn và xây dừng .Sách tất cả chín chương tương đối đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chăm đề chất hóa học …


CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT

Bài 1. Este – chất hóa học 12Bài 2. Lipit – hóa học 12Bài 3. định nghĩa về xà chống và hóa học giặt rửa tổng hợpBài 4. Luyện tập este và chất béoĐề soát sổ 15 phút – Chương 1 – chất hóa học 12Đề chất vấn 45 phút – Chương 1 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

Bài 5. Glucozơ – chất hóa học 12Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơBài 7. Luyện tập: cấu tạo và đặc điểm của CacbohiđratBài 8. Thực hành: Điều chế, đặc điểm hóa học tập của este và cacbohiđratĐề soát sổ 15 phút – Chương 2 – Hoá học tập 12

CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bài 9. AminBài 10. Amino axitBài 11. Peptit cùng proteinBài 12. Luyện tập: cấu tạo và đặc điểm của amin, amino axit và proteinĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 3 – hóa học 12Đề bình chọn 45 phút – Chương 3 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 13. Đại cương về polimeBài 14. Vật liệu polimeBài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polimeBài 16. Thực hành: một số trong những tính hóa học của protein và vật liệu polimeĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 4 – hóa học 12Đề chất vấn 45 phút – Chương 4 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và kết cấu của kim loạiBài 18. đặc thù của kim loại. Hàng điện hoá của kim loạiBài 19. Hợp kimBài 20. Sự làm mòn kim loạiBài 21. Điều chế kim loạiBài 22. Luyện tập: đặc thù của kim loạiBài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự làm mòn kim loạiBài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự làm mòn kim loạiĐề bình chọn 15 phút – Chương 5 – chất hóa học 12Đề đánh giá 45 phút – Chương 5 – hóa học 12

CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài 25. Sắt kẽm kim loại kiềm và hợp chất đặc biệt quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp chất quan trọng đặc biệt của sắt kẽm kim loại kiềm thổBài 27. Nhôm với hợp chất của nhômBài 28. Luyện tập: đặc thù của sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ với hợp hóa học của chúngBài 29. Luyện tập: đặc thù của nhôm cùng hợp hóa học của nhômBài 30. Thực hành: đặc thù của natri, magie, nhôm cùng hợp chất của chúngĐề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – chất hóa học 12Đề kiểm soát 45 phút (1 huyết ) – Chương 6 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI quan TRỌNG

Bài 31. SắtBài 32. Hợp chất của sắtBài 33. Kim loại tổng hợp của sắtBài 34. Crom và hợp hóa học của CromBài 35. Đồng cùng hợp chất của đồngBài 36. Qua quýt về Niken, Kẽm, Chì, ThiếcBài 37. Luyện tập: tính chất hóa học của sắt cùng hợp chất của sắtBài 38. Luyện tập: tính chất hóa học tập của Crom, đồng và hợp hóa học của chúngBài 39. Thực hành: tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng mà hợp chất của sắt, cromĐề kiểm soát 15 phút – Chương 7 – chất hóa học 12Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết ) – Chương 7 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bài 40. Dìm biết một số trong những ion vào dung dịchBài 41. Thừa nhận biết một số trong những chất khíBài 42. Luyện tập: dấn biết một số trong những chất vô cơĐề kiểm tra 15 phút – Chương 8 – hóa học 12Đề đánh giá 45 phút (1 ngày tiết ) – Chương 8 – hóa học 12

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN gớm TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG – HÓA 12

Bài 43. Hóa học và vấn để cải cách và phát triển kinh tếBài 44. Chất hóa học và sự việc xã hộiBài 45. Hóa học và sự việc môi trườngĐề đánh giá 15 phút – Chương 9 – hóa học 12
*

*

*

*

*

Đắc nhân tâm – How khổng lồ win friends & Influence People của Dale Carnegie là quyển sách khét tiếng nhất, hút khách nhất và gồm tầm...
Tải Sách Miễn phí tổn là website phát âm sách, phát âm truyện online; thiết lập sách, tải truyện miễn phí. Ebook các định dạng pdf/epub/mobi/prc/azw3 được sưu tầm từ không ít nguồn bên trên internet. Chúng ta có thể đọc online hoặc tải về về máy để tiện theo dõi.