hocketoanthue.edu.vn giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Hóa học 12 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Hóa học 12.

Mục lục Sách giáo khoa Hóa học 12:CHƯƠNG 1 – ESTE – LIPIT.Bài 1. Este.Bài 2. Lipit.Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.Bài 4. Luyện tập: Este và chất béo.CHƯƠNG 2 – CACBOHIĐRAT.Bài 5. Glucozơ.Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat.Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hoá học của este và cacbohiđrat.CHƯƠNG 3 – AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN.Bài 9. Amin.Bài 10. Amino axit.Bài 11. Peptit và protein.Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein.CHƯƠNG 4 – POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME.Bài 13. Đại cương về polime.Bài 14. Vật liệu polime.Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime.Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime.CHƯƠNG 5 – ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI.Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại.Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại.Bài 19. Hợp kim.Bài 20. Sự ăn mòn kim loại.Bài 21. Điều chế kim loại.Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại.Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại.Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại.CHƯƠNG 6 – KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM.Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ.Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm.Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng.Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm.Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng.CHƯƠNG 7 – SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG.Bài 31. Sắt.Bài 32. Hợp chất của sắt.Bài 33. Hợp kim của sắt.Bài 34. Crom và hợp chất của crom.Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng.Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc.Bài 37. Luyện tập: Tính chất hoá học của sắt và hợp chất của sắt.Bài 38. Luyện tập: Tính chất hoá học của crom, đồng và hợp chất của chúng.Bài 39. Thực hành: Tính chất hoá học của sắt, đồng và những hợp chất của sắt, crom.CHƯƠNG 8 – PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ.Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch.Bài 41. Nhận biết một số chất khí.Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ.CHƯƠNG 9 – HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG.Bài 43. Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế.Bài 44. Hoá học và vấn đề xã hội.Bài 45. Hoá học và vấn đề môi trường.Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGƯT NGÔ TRẦN ÁI.Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập GS.TS VŨ VĂN HÙNG.Biên tập lần đầu: VƯƠNG MINH CHÂU – NGUYỄN VĂN LỄ.Biên tập tái bản: NGUYỄN VĂN NGUYÊN – ĐẶNG CÔNG HIỆP.Biên tập mĩ thuật: NGUYỄN THỊ HỒNG VY.Biên tập kĩ thuật và trình bày: NGUYỄN THỊ HỒNG VY.Trình bày bìa: PHAN HƯƠNG.Sửa bản in: NGUYỄN VĂN NGUYÊN.Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG.Trong sách có sử dụng một số hình ảnh minh hoạ lấy từ sách nước ngoài.

TẢI XUỐNG PDF


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

TÀI LIỆU MỚI NHẤT


GIỚI THIỆU


hocketoanthue.edu.vn là trang web chia sẻ kiến thức, tài liệu, đề kiểm tra, đề thi học kỳ và đề thi thử các môn thi THPT Quốc gia miễn phí.
Các tài liệu trên hocketoanthue.edu.vn được chúng tôi sưu tầm từ mạng xã hội Facebook và Internet. hocketoanthue.edu.vn không chịu trách nhiệm về các nội dung có trong tài liệu.