14. 8. Các từ có hậu tố là –ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity

Trọng âm thực sự là một thử thách so với người Việt lúc học tiếng Anh. Vì tiếng Việt không có trọng âm, nên việc tập một kiến thức sử dụng ngôn từ khác với trọng âm không thể dễ dàng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu đều quy tắc trọng âm giờ Anh cơ bản qua nội dung nội dung bài viết dưới đây. Việc luyện nói tất cả trọng âm để giúp bạn thực hiện những câu giao tiếp tiếng Anh tiện lợi hơn.

Trọng âm trong tiếng anh là gì?

Trước hết bạn cần hiểu trọng âm tiếng Anh là gì? Đây là các âm ngày tiết được thừa nhận mạnh, phát âm to và rõ hơn âm tiết khác của từ. Trọng âm giúp cho ngữ điệu của từ, câu mềm mại và mượt mà và cụ thể hơn. Trọng âm là trong số những yếu tố tác động trực tiếp tới vấn đề phát âm giờ đồng hồ Anh có chuẩn chỉnh hay không.


Kiểm tra phân phát âm với bài xích tập sau:


sentences.text
Tiếp tục
Click to lớn start recording!
Recording... Click to stop!
*

= sentences.length" v-bind:key="sIndex">

Dấu hiệu nhận thấy trọng âm khi phiên âm giờ Anh là lốt phẩy được đặt trước âm ngày tiết đó.

Ví dụ:

– Relax – /rɪˈlæks/ – trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai /ˈlæks/

– Understand – /ˌʌn.dəˈstænd/ – trọng âm rơi vào tình thế tiết lắp thêm 3 /ˈstænd/

Âm huyết là gì?

Đầu tiên, bạn phải xác định được con số âm huyết của từ. Âm tiết là một trong đơn vị của âm thanh, hình thành bởi vì một nguyên âm hay phối hợp giữa nguyên âm và phụ âm. Đặc biệt, để cấu thành một âm tiết, cần phải có một nguyên âm.

Trừ khi nguyên âm chính là /ə/ thì nó cũng có thể được lược bỏ.

Tại sao buộc phải học quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh?

Phát âm chuẩn chỉnh và có ngữ điệu

Khi gọi đúng trọng âm, bạn phát âm tự sẽ chuẩn hơn, các từ và không ngừng mở rộng ra là cả câu sẽ có ngữ điệu xuất xắc hơn những so với việc nói, đọc cùng một âm điệu.

Tránh gây gọi nhầm lúc giao tiếp

Biết giải pháp nhấn trọng âm, phát âm chuẩn chỉnh sẽ tránh khỏi những nhầm lẫn vào giao tiếp. Vì có không ít từ tiếng Anh bao gồm âm tương tự nhau, thậm chí là là như là nhau trọn vẹn nhưng trọng âm khác biệt nên mang hầu như nghĩa khác nhau.

*

14 luật lệ trọng âm giờ đồng hồ Anhcơ bản, khá đầy đủ và dễ dàng nhớ nhất

1. Danh từ bỏ 2 âm tiết

Với loại danh tự này, trọng âm thường rơi vào cảnh âm máu đầu tiên, tuy nhiên cũng trở thành có hầu hết ngoại lệ.

Ví dụ: comment – /ˈkɒm.ent/, notebook – /ˈnəʊt.bʊk/, từ khóa – /ˈkiː.wɜːd/

Ngoại lệ bao gồm danh từ bỏ 2 âm tiết dẫu vậy trọng âm rơi vào tình thế âm tiết sản phẩm 2: machine – /məˈʃiːn/, khách sạn – /həʊˈtel

2. Nguyên tắc trọng âm đụng từ 2 âm tiết

Trọng âm của hễ từ 2 âm tiết rơi vào cảnh âm tiết đồ vật hai:

Ví dụ: agree – /əˈɡriː/, believe – /bɪˈliːv/, begin -/bɪˈɡɪn/

Trường hợp goại lệ: argue – /ˈɑːɡ.juː/, finish – /ˈfɪn.ɪʃ/, visit – /ˈvɪz.ɪt/

3. Tính tự 2 âm tiết

Trọng âm của tính trường đoản cú 2 âm tiết rơi vào âm ngày tiết đầu tiên:

Ví dụ: spicy – /ˈspaɪ.si/, ugly – /ˈʌɡ.li/, fishy – /ˈfɪʃ.i/

Một số trường vừa lòng ngoại lệ: aware – /əˈweər/, alone – /əˈləʊn/

4. Danh trường đoản cú ghép

Đối cùng với danh tự ghép, trọng âm rơi vào âm ngày tiết đầu tiên:

Ví dụ: bellboy –/ˈbel.bɔɪ/, gateway –/ˈɡeɪt.weɪ/, housewife – /ˈhaʊs.waɪf/

5. Tính tự ghép

Tương từ danh từ bỏ ghép, tính trường đoản cú ghép cũng có thể có trọng âm lâm vào cảnh âm ngày tiết đầu tiên:

Ví dụ: seasick – /ˈsiː.sɪk/, trustworthy – /ˈtrʌstˌwɜː.ði/, peacekeeping – /ˈpiːsˌkiː.pɪŋ/

Nhưng cũng có thể có một vài nước ngoài lệ: well-educated – /welˈed.jʊ.keɪ.tɪd/, best-selling – /bestˈsel.ɪŋ/, easy-going – /iː.ziˈɡəʊ.ɪŋ/.

6. Động từ bỏ ghép

Trọng âm của động từ ghép rơi vào âm tiết sản phẩm công nghệ 2:

Ví dụ: overwork – /ˌəʊ.vəˈwɜːk/, overflow -/ˌəʊ.vəˈfləʊ/, overbook – /ˌəʊ.vəˈbʊk/

7. Trọng âm lâm vào tình thế âm máu sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self

Một vài ví dụ mang đến quy tắc trọng âm đối với các từ tất cả chứa âm huyết sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self:

Maintain – /meɪnˈteɪn/, convert – /kənˈvɜːt/, occur – /əˈkɜːr/; invent- /ɪnˈvent/; consist- /kənˈsɪstf

8. Những từ có hậu tố là –ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity

Hậu tố là gì? Hậu tố (Suffix) là 1 trong những chữ chiếc hoặc một tổ chữ loại kết phù hợp với nhau hay được thêm vào thời gian cuối từ nhằm thực hiện tác dụng ngữ pháp của câu.Với những từ có hậu tố như trên, trọng âm sẽ bấm vào âm ngày tiết ngay trước các hậu tố này:

Ví dụ: station – /ˈsteɪ.ʃən/, balance – /ˈbæl.əns/, sentence – /ˈsen.təns/, availability – /əˌveɪ.ləˈbɪl.ə.ti/, Christian – /ˈkrɪs.tʃən/

9. đều từ tất cả hậu tố là: –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al

Nếu từ tất cả hai âm máu thì trọng âm lâm vào cảnh âm máu đầu tiên, trường hợp từ gồm từ 3 âm tiết trở lên, trọng âm sẽ lâm vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm công nghệ 3 tính từ lúc cuối từ.

Ví dụ: photography – /fəˈtɒɡ.rə.fi/, communicate – /kəˈmjuː.nɪ.keɪt, công nghệ – /tekˈnɒl.ə.dʒi/

10. Những từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A

Trọng âm thường rơi vào âm tiết sản phẩm công nghệ 2.

Ví dụ: afraid – /əˈfreɪd/, avail – /əˈveɪl/, aback – /əˈbæk/, admire – /ədˈmaɪər/

11. Số đông trọng âm không lâm vào cảnh tiền tố

Tiền tố (Prefix) là một chữ mẫu hoặc một tổ chữ mẫu kết hợp với nhau xuất hiện ở đầu một từ nhưng làm biến hóa nghĩa nơi bắt đầu của từ. Hầu hết không tiến công trọng âm vào chi phí tố. Ví dụ như những từ dis’cover, re’ly, re’ply, re’move, des’troy, re’write, im’possible, ex’pert, re’cord,…

Tuy nhiên, vẫn đang còn một vài ngôi trường hợp đặc biệt như‘underpass, ‘underlay…

12. Những từ chứa hậu tố ment, ship, ness, er/or, hood, ing, en, ful, able, ous, less

Đối cùng với từ gồm chứa các hậu tố trên, trọng âm đó là trọng âm của trường đoản cú gốc.

Ví dụ như ag’reement, ‘meaningless, re’liable, ‘poisonous, ‘happiness, re’lationship,…

13. Các từ chứa hậu tố “ee, eer, ese, ique, esque, ain”

Với trường đoản cú chứa gần như hậu tố bên trên thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh chính âm tiết chứa hậu tố đó.

Ví dụ như ag’ree, volun’teer, Vietna’mese, re’tain, main’tain…

Tuy nhiên, vẫn đang còn một vài ba trường đúng theo ngoại lệ là com’mittee, ‘coffee, em’ployee…

14. Những từ chấm dứt bằng đuôi how, what, where

Với các từ xong bằng đuôi how, what, where, trọng âm sẽ rơi vào âm ngày tiết đầu tiên.

Ví dụ như ‘anywhere, ‘somehow, ‘somewhere…

Mẹo đánh trọng âm giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh chỉnh qua bài thơ trọng âm

“Hầu hết danh, Tính nhì âm

Và danh tự ghép dìm âm ngày tiết đầu

Động nhị âm tiết dìm sau

Động, Tính trường đoản cú ghép thừa nhận từ tố hai”

Bài thơ trọng âm sẽ giúp bạn dễ dàng dàng kết thúc chính xác và hối hả các bài tập trọng âm cũng tương tự tự tin hơn khi tiếp xúc tiếng Anh.

Trọng âm tiếng Anh vào câu

Kkhông chỉ từ mà trong giờ Anh, câu cũng đều có trọng âm. Gần như từ được thừa nhận trọng âm thì thường xuyên được phạt âm to lớn và lờ đờ hơn hầu hết từ còn lại. Trọng âm câu rất đặc trưng bởi phương pháp đánh trọng âm vào cùng những từ khác biệt trong câu hoàn toàn có thể làm biến đổi hoàn toàn nghĩa hàm cất trong câu nói.

Ví dụ:

I’m in the bedroom (Tôi chứ không hẳn ai khác đang ở trong nhà ngủ)I’m in thebedroom (Tôi đang của phòng ngủ chứ chưa hẳn ở nơi nào khác)

Ngoài ra, trọng âm câu còn tạo nên giai điệu, tốt tiếng nhạc cho ngôn ngữ. Đó đó là âm điệu, làm cho sự biến đổi trong vận tốc nói giờ đồng hồ Anh. Biện pháp nhịp thân từ được tiến công trọng âm là như nhau.

Hầu hết các từ trong câu được chia thành hai loại: từ trực thuộc về mặt câu chữ (content words) và từ nằm trong về mặt cấu tạo (structure words). Thông thường, những từ ở trong nội dung sẽ tiến hành nhấn trọng âm bởi đó là những từ đặc trưng và với nghĩa của câu.

Ví dụ:

Wewanttogotowork.I amtalkingto myfriends.

Bài tập tra trọng âm giờ Anh tất cả đáp án

Để ghi lưu giữ quy tắc trọng âm tiếng Anh đầy đủ, bạn hãy thử tìm thấy đáp án có cách tiến công trọng âm không giống với đều từ còn lại:

1. A. Visitb. Becomec. Tabled. Deny
2. A. Visitb. Beautifulc. Constancyd. Sympathy
3. A. Tableb. Unselfishc. Attractiond. Machine
4. A. Carefulb. Dangerousc. Cheapd. Attraction
5. A. Detectiveb. Romanticc. Carefuld. Adventure

Đáp án:

1. C vì những từ còn sót lại trọng âm đều lâm vào hoàn cảnh âm tiết đồ vật 2

2. A vì các từ còn sót lại trọng âm đều lâm vào âm huyết đầu tiên

3. A vì các từ sót lại trọng âm đều lâm vào tình thế âm tiết sản phẩm công nghệ 2

4. D vì các từ còn sót lại trọng âm đều lâm vào hoàn cảnh âm huyết đầu tiên

5. Cvì các từ sót lại trọng âm đều rơi vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm công nghệ 2

ELSA Speak – App xác minh trọng âm với luyện phạt âm cực tốt hiện nay

*

Để cung ứng tốt hơn cho tất cả những người học tiếng Anh, các ứng dụng luyện nói giờ Anh như ELSA Speak đang ra đời. ELSA Speak hỗ trợ hệ thống các bài học luyện phân phát âm với rất đầy đủ 44 âm huyết của giờ đồng hồ Anh. Tín đồ học sẽ nhận thấy được lỗi sai của bản thân khi phạt âm dựa vào vào tính năng nhận diện lỗi của áp dụng và các bạn sẽ chủ rượu cồn để nỗ lực điều chỉnh thật đúng đắn cách phát âm.

ELSA speak cũng có thể có đầy đủ những hướng dẫn chi tiết từ khẩu hình, biện pháp nhả hơi và đặt lưỡi để tạo nên âm đúng nhất. Kề bên đó, một hệ thống từ điển phân phát âm chăm biệt cũng có phong cách thiết kế giúp bạn học vừa tra nghĩa, bổ sung cập nhật vốn trường đoản cú vựng vừa núm được quy tắc, giải pháp phát âm của tự đó. Dựa vào vậy cơ mà ELSA Speak được xem là App đánh trọng âm chuẩn, trong những cách học tập tiếng Anh công dụng nhất hiện nay.

Bí quyết ghi nhớ từ vựng giờ đồng hồ Anh: biện pháp học 50 tự vựng tiếng Anh mỗi ngày

Tổng hợp kiến thức và kỹ năng về thì hiện nay tại xong xuôi (Present Perfect) trong giờ Anh

Có tới 90% người dùng sau khi luyện tập cùng ELSA Speak đã nâng cao khả năng phát âm khôn cùng nhiều. Bạn cũng có thể làm được điều này! Hãy thiết lập ngay ELSA Speak cùng cho ban đầu dành thời gian từng ngày để chủ động điều chỉnh cách phát âm chuẩn chỉnh hơn. Lúc phát âm chuẩn chỉnh sự trường đoản cú tin của chúng ta khi tiếp xúc cũng được nâng cấp hơn.