Nội dung câu hỏi:
*
Trả lời câu hỏi
Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
File thêm kèm:
Câu trả lời:

Khoản 1, 2, điều 31, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng cơ chế thai sản như sau:

“1. Bạn lao động được hưởng chính sách thai sản lúc thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động thiếu nữ mang thai;

b) Lao động thiếu phụ sinh con;

c) Lao động phái nữ mang bầu hộ với người chị em nhờ có thai hộ;

d) fan lao hễ nhận nuôi bé nuôi bên dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động thanh nữ đặt vòng kị thai, người lao động triển khai biện pháp triệt sản;

e) Lao cồn nam sẽ đóng bảo đảm xã hội có vợ sinh con.

2. Fan lao động luật tại những điểm b, c cùng d khoản 1 Điều này yêu cầu đóng bảo đảm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh bé hoặc nhận nuôi con nuôi.”

 “Thời gian 12 tháng trước lúc sinh con hoặc dấn nuôi con nuôi được xác minh như sau:

a) Trường đúng theo sinh bé hoặc dấn nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì mon sinh bé hoặc dìm nuôi nhỏ nuôi ngoại trừ vào thời hạn 12 tháng trước khi sinh bé hoặc dìm nuôi bé nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc thừa nhận nuôi nhỏ nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng cùng tháng đó tất cả đóng bảo hiểm xã hội, thì mon sinh nhỏ hoặc dấn nuôi nhỏ nuôi được tính vào thời hạn 12 tháng trước lúc sinh con hoặc dìm nuôi bé nuôi. Tháng kia không đóng bảo đảm xã hội thì thực hiện theo nguyên lý tại điểm a khoản này.”

          Như vậy, để được hưởng cơ chế thai sản bạn phải tham gia BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con từ thời điểm tháng 2/2022 – tháng 01/2023 (theo thông tin về ngày dự sinh do các bạn cung cấp).Tại thời điểm sinh con nếu bạn đã đủ đk hưởng chế độ thai sản theo nguyên tắc và đã chấm dứt tham gia BHXH thì các bạn sẽ được giao dịch trực tiếp cơ chế này tại phòng ban BHXH quận/ huyện nơi các bạn cư trú hoặc có hộ khẩu hay trú.

          nút hưởng chính sách thai sản hình thức tại điều 39, Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Mức thừa hưởng 1 tháng bằng 100% mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng cơ chế thai sản. Trường hợp người lao cồn đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 mon thì nút hưởng chế độ thai sản theo công cụ tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của công cụ này là mức bình quân tiền lương tháng của những tháng vẫn đóng bảo đảm xã hội”.

          Trợ cấp 1 lần khi sinh con được nguyên tắc tại Điều 38, Luật bảo đảm xã hội 2014 như sau:

“Lao động thiếu nữ sinh bé hoặc tín đồ lao hễ nhận nuôi nhỏ nuôi bên dưới 06 mon tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ trực thuộc tháng lao động người vợ sinh nhỏ hoặc tháng người lao đụng nhận nuôi nhỏ nuôi.” 

            tức thị số chi phí hưởng chính sách thai sản khi sinh con = lương bình quân 06 tháng liền kề trước lúc sinh x 6 + trợ cấp 1 lần (bằng 02 mon lương về tối thiểu).  

          bảo đảm xã hội vn xin cung ứng quy định để bạn được rõ, mọi thắc mắc vui lòng contact tổng đài 19009068 sẽ được hỗ trợ.