Đại tướng tá Phùng quang đãng Thanh có hơn 50 năm công tác trong quân đội, trải qua nhiều chức vụ không giống nhau và giữ cương cứng vị bộ trưởng Quốc chống trong 2 nhiệm kỳ.


Theo Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư, đại tướng Phùng quang đãng Thanh, nguyên Ủy viên Bộ chủ yếu trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã từ trần tại công ty riêng thời gian 3 giờ 45 phút ngày 11.9 sau thời gian lâm bệnh, thọ 72 tuổi.
Đại tướng Phùng quang đãng Thanh sinh ngày 2.2.1949, tại buôn bản Thạch Đà, H.Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.
Ông là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ thiết yếu trị các khóa X, XI; đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII.
Ông xuất thân là chiến sĩ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 sau đó trải qua nhiều chức vụ khác biệt trong quân đội.
Tại Đại hội Đảng lần thứ IX (2001), lúc đang là Tư lệnh Quân quần thể 1, ông được bầu vào T.Ư Đảng, sau đó giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc chống vào năm 2006 sau thời điểm được bầu vào Bộ thiết yếu trị khóa X và được thăng quân hàm đại tướng năm 2007. Ông giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng từ 2006 - 2016.
7.1967 - 7.1970: Đảng viên, chiến sĩ, Tiểu đội phó, Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. 8.1970 - 10.1971: chi ủy viên, thiếu úy, Trung đội phó, Trung đội trưởng, Đại đội phó rồi Đại đội trưởng Đại đội 9 thuộc Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. 10.1971 - 6.1972: Học viên Trường sĩ quan tiền Lục quân 1. 5.1979 - 9.1979: Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B. 10.1979 - 12.1982: Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B. 1.1983 - 12.1983: Học viên Học viện thực hành Liên Xô. 9.1986 - 7.1988: Đảng ủy viên, Phó túng bấn thư Đảng ủy rồi phụ trách Sư đoàn 390, sau đó là đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390, Quân đoàn 1. 8.1988 - 7.1989: Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, sau đó học tiếng Nga tại Học viện Kỹ thuật quân sự. 8.1989 - 1.1991: Học viên Học viện Vôrôsilốp, Bộ Tổng tham mưu Liên Xô, sau đó là học viên tại Học viện Quân sự cao cấp. 2.1991 - 8.1991: Đại tá, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1. 9.1991 - 8.1993: Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. 2.1998 - 5.2001: Thiếu tướng rồi trung tướng, Phó túng thiếu thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu vực 1. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành T.Ư Đảng. 6.2001 - 4.2006: Ủy viên T.Ư Đảng, trung tướng rồi thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XI. Từ 4.2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành T.Ư Đảng, được bầu vào Bộ thiết yếu trị cùng phân công có tác dụng Phó túng thiếu thư Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XII. tháng 7.2007: Ủy viên Bộ chính trị, đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 1.2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành T.Ư Đảng, được T.Ư bầu vào Bộ bao gồm trị, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục có tác dụng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
*

Đại tướng mạo Phùng quang Thanh từ trằn

Đại tướng mạo Phùng quang đãng Thanh, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từ trần hồi 3 giờ 45 phút ngày 11.9, theo thông tin từ Ban Bảo vệ, âu yếm sức khỏe mạnh cán cỗ T.Ư .