Thời gian ngoài hưởng phụ cung cấp thâm niên nhà giáo


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 77/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

Căn cứ pháp luật Tổ chức chính phủ ngày19 mon 6 năm 2015; luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của công cụ Tổ chức chính phủ nước nhà và chế độ Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 22tháng 11 năm 2019;

Căn cứ dụng cụ Viên chức ngày 15tháng 11 năm 2010; phương pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của nguyên tắc Cán bộ, công chức và qui định Viên chứcngày 25 mon 11 năm 2019;

Theo kiến nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạo;

Chính phủ phát hành Nghị định quy địnhchế độ phụ cấp cho thâmniên nhà giáo.

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này quy định cơ chế phụ cấpthâm niên nhà giáo.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Nghị định này áp dụng đối với nhàgiáo đang giảng dạy, giáo dục trong số cơ sở giáo dụccông lập và các học viện, trường, trung chổ chính giữa làm trọng trách đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ sở nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị -xã hội (sau phía trên gọi thông thường là cơ sở giáo dục đào tạo công lập) đãđược chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm2004 của cơ quan chính phủ về chế độ tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức vàlực lượng vũ trang, bao gồm:

1. Bên giáo tất cả viên chức chuyênngành giáo dục, huấn luyện và giảng dạy (mang mã số có các ký từ đầu làV.07) cùng viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp và công việc (mang mã số có các ký từ đầulà V.09) thuộc list trả lương được cơ quan tất cả thẩm quyền phê duyệt, đanggiảng dạy, giáo dục trong số cơ sở giáo dục đào tạo công lập được đơn vị nước cấp kinhphí vận động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách chi tiêu nhà nước cấp cho và những nguồn thu sựnghiệp theo cơ chế của pháp luật).

2. Nhà giáo thuộc list trả lươngđược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giải đáp thực hành, thínghiệm tại các tàu huấn luyện, xưởng trường, trạm, trại,trung trung ương thực hành, chống thí nghiệm, phòng cỗ môn của cơ sở giáo dục đào tạo phổthông, cơ sở giáo dục đào tạo thường xuyên, cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệp, các đại lý giáo dụcđại học tập công lập.

3. Các đối tượng không nằm trong quy địnhtại khoản 1 với khoản 2 Điều này mà giữ mã số có những ký từ bỏ đầu là V.07 cùng V.09không thuộc đối tượng được hưởng phụ cung cấp thâm niên đơn vị giáo.

Điều 3. Thời giantính tận hưởng và thời hạn không tính tận hưởng phụ cung cấp thâm niên

1. Thời gian tính hưởng trọn phụ cung cấp thâm niên

Thời gian tính tận hưởng phụ cấp cho thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

a) thời hạn giảng dạy, giáo dục và đào tạo cóđóng bảo đảm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

b) thời hạn giảng dạy, giáo dục đào tạo có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong số cơ sở giáodục ngoại trừ công lập (đối với nhà giáo đã giảng dạy, giáo dục trong những cơ sởgiáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục và đào tạo ở cáccơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập).

c) Thời gian thao tác làm việc được tính hưởng phụ cấp cho thâm niên, gồm: thời gian thao tác làm việc được xếp lương theo mộttrong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát,kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, đánh giá đảng;thời gian thao tác làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trongquân đội, công an, cơ yếu với thời gian thao tác làm việc được tính hưởng trọn thâm niên ở ngành, nghề không giống (nếu có).

d) thời gian đi nghĩa vụ quân sự theoluật định mà trước lúc đi nhiệm vụ quân sự đang được tính tận hưởng phụ cung cấp thâmniên nghề.

2. Thời hạn không tính tận hưởng phụ cấp cho thâm niên

a) thời hạn tập sự.

b) thời hạn nghỉ câu hỏi riêng không hưởng lương liên tiếp từ 01 thángtrở lên.

c) thời hạn nghỉ nhỏ đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định củapháp cơ chế về bảo hiểm xã hội.

d) Thời gian đi làm chuyên gia, đi học,thực tập, công tác, khảo sát ở vào nước cùng ở nước ngoàivượt quá thời hạn vị cơ quan có thẩm quyền quyết định.

đ) thời gian bị nhất thời đình chỉ công tác hoặc bị trợ thì giữ, nhất thời giam để ship hàng cho công tác điều tra,truy tố, xét xử.

e) thời hạn không thao tác làm việc khácngoài luật tại những điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này.

Điều 4. Nấc phụ cấpthâm niên

1. Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáodục gồm đóng bảo đảm xã hội buộc phải đủ 5 năm (60 tháng)được tính tận hưởng phụ cung cấp thâm niên bằng 5% nấc lương hiệnhưởng cùng phụ cung cấp chức vụ chỉ đạo và phụ cung cấp thâm niên vượt form (nếu có). Từ thời điểm năm thứ sáu trở đi, mỗinăm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

2. Phụ cung cấp thâm niên được xem trảcùng kỳ lương các tháng và được dùng để làm tính đóng, hưởng bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Cách tính mức chi phí phụ cấp cho thâmniên sản phẩm tháng:

Mức chi phí phụ cấp thâm niên

=

Hệ số lương theo chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cung cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

Mức lương cơ sở do cơ quan chính phủ quy định từng thời kỳ

x

Mức (%) phụ cấp cho thâm niên được hưởng

Điều 5. Nguồnkinh tổn phí thực hiện

1. Nguồn ngân sách đầu tư thực hiện chính sách phụcấp thâm niên so với nhà giáo được sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị chức năng vànguồn kinh phí đầu tư do giá thành nhà nước đảm bảo, nắm thể:

a) Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập tựbảo đảm chi liên tiếp và chi đầu tư và đại lý giáo dụccông lập tự đảm bảo an toàn chi thường xuyên xuyên: kinh phí thực hiện chính sách phụ cấp cho thâmniên được bảo đảm từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

b) Đối với các cơ sở giáo dục đào tạo công lậptự bảo đảm 1 phần chi thường xuyên: kinh phí đầu tư thực hiện cơ chế phụ cấp cho thâmniên được bảo đảm an toàn từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị chức năng và nguồn túi tiền nhà nướccấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện tại hành.

c) Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lậpdo nhà nước bảo vệ chi hay xuyên: kinh phí đầu tư thực hiệnchế độ phụ cung cấp thâm niên do giá thành nhà nước bảo đảm an toàn và giao vào dự toánngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục đào tạo theo phân cấp cho quảnlý giá cả nhà nước hiện nay hành.

2. Trong trường hợp đơn vị nước thực hiệnđiều chỉnh nút lương cơ sở, những bộ, cơ quan tw và những tỉnh, tp trực thuộc tw có trách nhiệm tổ chức, phía dẫn,xét cẩn thận và tổng hợp report nhu cầu, nguồn ngân sách đầu tư thực hiện chính sách phụ cấpthâm niên công ty giáo vào nhu cầu thực hiện cải tân tiền lương theo những quy địnhhiện hành về việc xác minh nhu cầu, nguồn khiếp phí tiến hành điều chỉnh mứclương cửa hàng hàng năm; gửi bộ Tài thiết yếu xem xét, thẩm định theo quy định.

Điều 6. Hiệu lựcthi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hànhtừ ngày ký kết ban hành.

2. Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáoquy định trên Nghị định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 cho đến khithực hiện cơ chế tiền lương mới theo quy định của chủ yếu phủ.

3. Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04tháng 7 năm 2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về cơ chế phụ cung cấp thâm niên so với nhà giáo vàcác văn phiên bản hướng dẫn Nghị định hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm2020.

Điều 7. Điều khoảnchuyển tiếp

1. Những địa phương, cơ sở giáo dụccông lập đã triển khai chi trả cơ chế phụ cung cấp thâm niên nhàgiáo từ thời điểm ngày 01 mon 7 năm 2020 mang lại nay, thì liên tục thực hiện nay theo Nghị địnhnày.

2. Bên giáo đang đào tạo trong cáccơ sở giáo dục và đào tạo công lập vẫn giữ ngạch viên chức ngành giáo dục, đào tạo và huấn luyện (có 2chữ số đầu của mã số ngạch là 15) mà không được chuyển xếpsang chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành giáo dục, đào tạo và giảng dạy (mã sốV07), chăm ngành giáo dục nghề nghiệp (mã số V09) thì vẫn được hưởng chính sách phụ cung cấp thâm niên đơn vị giáo theo quy định tại Nghị định này.

Điều 8. Trách nhiệmthi hành

1. Người đứng đầu tư mạnh sở giáo dục và đào tạo cônglập tất cả trách nhiệm:

a) giải quyết và xử lý truy lĩnh với thực hiệnchi trả chi phí phụ cấp cho thâm niên đơn vị giáo cho các đối tượng hưởng kể từ ngày 01tháng 7 năm 2020.

b) Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để kiểm soát và điều chỉnh lại nấc đóng cùng mứchưởng các chế độ (nếu có) so với nhà giáo thuộc đối tượng người tiêu dùng quy định trên Nghị định này mà đã nghỉ hưu hoặc trợ thì dừnghưởng phụ cung cấp thâm niên vào khoảng thời gian từ ngày 01tháng 7 năm 2020 cho đến ngày Nghị định này còn có hiệu lực thi hành.

2. Cơ quan tất cả thẩm quyền làm chủ nhàgiáo có trách nhiệm kiểm tra vấn đề thực hiện chế độ phụ cấpthâm niên tại những cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc bảo vệ theo đúng nguyên lý của Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc chủ yếu phủ, chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương và những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thực hành Nghị định này.

địa điểm nhận: - Ban bí thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - các bộ, cơ sở ngang bộ, cơ quan thuộc chủ yếu phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực ở trong trung ương; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - văn phòng công sở Tổng bí thư; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng công sở Quốc hội; - tandtc nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - Ủy ban đo lường và tính toán tài bao gồm Quốc gia; - Ngân hàng chế độ xã hội; - Ngân hàng phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận giang sơn Việt Nam; - cơ quan trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (2).

Bài viết liên quan