Kê khai thuế đối với hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng

Kê khai thuế đối với hóa đơn chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại theo từng lần bán hàng là việc ghi giảm giá hàng mua ngay trên hóa đơn của từng lần bán hàng. Centax xin được hướng dẫn cách kê khai thuế đối với hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng thông qua một ví dụ cụ thể dưới đây.

1. Ví dụ minh họa

Công ty TNHH Rồng vàng là nhà cung cấp, sử dụng hóa đơn tự in. Kế toán Việt mua 1 sản phẩm  X, đơn giá chưa thuế là 10.000.000, thuế suất thuế GTGT là 10% của công ty Rồng vàng. Trong thời gian này công ty Rồng vàng đang thực hiện chương trình chiết khấu ngay 10% cho khách hàng khi mua sản phẩm X. Như vậy, trên hóa đơn bán hàng Công ty Rồng vàng ghi số tiền hàng là 9.000.000đ và tiền thuế là 900.000đ.

2. Hướng dẫn

Trước tiên muốn kê khai thuế được thì các bạn phải biết cách viết hóa đơn trong trường hợp Chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng. Các bạn có thể tham khảo bài viết về: Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng

Bài viết dưới đây Đào tạo Kế toánViệt xin được hướng dẫn cách kê khai thuế đối với hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng như sau:

2.1. Kê khai thuế TNDN

Theo số liệu ghi trên hóa đơn, hai bên kê khai doanh thu tính thuế TNDN và chi phí đầu trong kỳ là số tiền sau khi đã giảm giá: 9.000.000đ

2.2. Kê khai thuế GTGT

Đối với hóa đơn chiết khấu bán hàng bằng hình thức giảm giá trước khi ghi hóa đơn, hóa đơn chiết khấu được kê khai tính thuế đầu ra theo đúng giá bán và thuế ghi trên hóa đơn.

♦ Công ty Rồng vàng

Công ty Rồng vàng kê khai thuế GTGT đầu ra vào tờ khai bán ra, và điền vào Tờ khai 01/GTGT doanh thu bán ra và thuế đầu ra như sau:

Kê khai thuế đối với hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng - bên bán

♦ Kế toán Việt

Căn cứ vào hóa đơn mua hàng, Kế toán Việt kê khai đầu vào trên tờ khai 01/GTGT như sau:

Kê khai thuế đối với hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng - bên mua

Sau khi đã kê khai thuế đối với hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng thì bước tiếp theo là hạch toán kế toán. Để hiểu rõ hơn về cách hạch toán trong trường hợp cụ thể mời các bạn xem thêm bài viết: Hạch toán đối với chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *