MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 250/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 mon 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨNĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Theo đềnghị của viên trưởng Cục cai quản khám, chữa bệnh dịch - bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các Ông/Bà: cục trưởng Cục thống trị Khám, trị bệnh; Chánh Vănphòng Bộ, Chánh Thanh tra; Tổng cục trưởng, viên trưởng, Vụ trưởng những Tổng Cục,Cục, Vụ thuộc cỗ Y tế; Giám đốc những Bệnh viện, Viện bao gồm giường dịch trực ở trong BộY tế; người có quyền lực cao Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; Thủ trưởng ytế các ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

chỗ nhận: - Như điều 3; - bộ trưởng (để báo cáo); - những Thứ trưởng (để phối kết hợp chỉ đạo); - bảo hiểm Xã hội vn (để phối hợp); - Cổng TTĐT bộ Y tế; website viên QLKCB; - Lưu: VT; KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn ngôi trường Sơn

HƯỚNG DẪN

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19(Ban hành kèm theo quyết định số 250/QĐ-BYT ngày28 mon 01 năm 2022)

DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN“HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19

Chỉ đạo biên soạn

PGs.Ts. Nguyễn ngôi trường Sơn

Thứ trưởng cỗ Y tế

Chủ biên

Gs.Ts. Nguyễn Gia Bình

Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cho cứu và phòng độc Việt Nam

Đồng chủ biên

PGs.Ts. Lương Ngọc Khuê

Cục trưởng Cục làm chủ Khám, chữa dịch - bộ Y tế

Tham gia biên soạn

Gs.Ts. Nguyễn Văn Kính

Chủ tịch Hội truyền lây truyền Việt Nam, nguyên Giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới gió mùa TW

Gs.Ts. Ngô Quý Châu

Chủ tịch Hội thở Việt Nam, Giám đốc trình độ chuyên môn Bệnh viện đa khoa tâm Anh

Gs.Ts. è cổ Hữu Dàng

Chủ tịch Hội Nội tiết-Đái túa đường Việt Nam

Gs.Ts. Đỗ Quyết

Giám đốc học viện chuyên nghành Quân Y

PGs.Ts. Phạm Thị Ngọc Thảo

Phó Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy

Ts. Nguyễn Trọng Khoa

Phó cục trưởng, Cục làm chủ Khám, chữa trị bệnh

Ts. Vương vãi Ánh Dương

Phó viên trưởng, Cục làm chủ Khám, chữa trị bệnh

PGs.Ts. Nguyễn Ngô Quang

Phó viên trưởng Cục công nghệ và Đào tạo

PGs.Ts. Lê Việt Dũng

Phó viên trưởng Cục thống trị Dược

Ths. Nguyễn Anh Tú

Phó Vụ trưởng Vụ Trang lắp thêm và công trình Y tế

PGs.Ts. Nguyễn Viết Nhung

Giám đốc cơ sở y tế Phổi TW

PGs.Ts. Trằn Minh Điển

Giám đốc bệnh viện Nhi TW

Ts. Nguyễn Văn Vĩnh Châu

Phó chủ tịch Sở Y tế TPHCM

PGs.Ts. Đào Xuân Cơ

Phó Giám đốc khám đa khoa Bạch Mai

BsCKII. Hoàng Thị Lan Hương

Phó Giám đốc cơ sở y tế đa khoa TW Huế

Ts. Nguyễn Thanh Xuân

Phó Giám đốc khám đa khoa đa khoa TW Huế

BsCKII. Nguyễn Trung Cấp

Phó Giám đốc khám đa khoa Bệnh nhiệt đới TW

BsCKII. Nguyễn Thanh Trường

Phó Giám đốc dịch viện nhiệt đới TPHCM

BsCKII. Nguyễn Minh Tiến

Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng TPHCM

BsCKII. Nguyễn Hồng Hà

Phó chủ tịch Hội truyền lây lan Việt Nam, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW

Ts. Lê Đức Nhân

Giám đốc cơ sở y tế Đà Nẵng

Ts. Lâm Tứ Trung

Giám đốc dịch viện tinh thần Đà Nẵng

PGs.Ts. Đỗ Duy Cường

Giám đốc Trung chổ chính giữa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai

PGs.Ts. Vũ Đăng Lưu

Giám đốc TT Điện quang cơ sở y tế Bạch Mai-Chủ nhiệm bộ môn Chẩn đoán hình hình ảnh Trường ĐHY Hà Nội

PGs.Ts. Nguyễn Hoàng Anh

Giám đốc Trung tâm non sông về tin tức thuốc với Theo dõi phản ứng vô ích của thuốc, Phó trưởng khoa Dược cơ sở y tế Bạch Mai

Ts. Nguyễn Tuấn Tùng

Giám đốc Trung tâm huyết học cùng Truyền máu cơ sở y tế Bạch mai

Ts. Vũ trường Khanh

Giám đốc Trung trọng tâm Tiêu hóa-Gan mật bệnh viện Bạch Mai

PGs.Ts. Lương Tuấn Khanh

Giám đốc Trung chổ chính giữa PHCN khám đa khoa Bạch Mai

PGs.Ts. Lê Thị Anh Thư

Chủ tịch Hội kiểm soát điều hành nhiễm trùng TPHCM

PGs.Ts. Đỗ Đào Vũ

Phó người đứng đầu Trung trọng điểm PHCN khám đa khoa Bạch Mai

Ts. Đỗ Ngọc Sơn

Phó giám đốc Trung tâm cấp cho cứu cơ sở y tế Bạch Mai

Ts. Nguyễn Doãn Phương

Viện trưởng Viện sức khỏe Tâm thần bệnh viện Bạch Mai

PGs.Ts. Đặng Quốc Tuấn

Phụ trách khoa Hồi sức tích cực và lành mạnh Bệnh viện Bạch Mai

Ts. Trương Anh Thư

Trưởng khoa kiểm soát điều hành nhiễm khuẩn khám đa khoa Bạch Mai

Ts. Trương Thái Phương

Trưởng khoa Vi sinh bệnh viện Bạch Mai

Ts. Võ Hồng Khôi

Trưởng khoa Thần kinh bệnh viện Bạch Mai

Ts. Lê Quốc Hùng

Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy

Ts. Tạ Anh Tuấn

Trưởng khoa Điều trị tích cực và lành mạnh Nội khoa bệnh viện Nhi TW

Ts. Nguyễn Văn Lâm

Trưởng khoa Truyền nhiễm khám đa khoa Nhi TW

Ts. Vũ Đình Phú

Trưởng khoa Hồi sức lành mạnh và tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới gió mùa TW

Ts. Lưu giữ Ngân Tâm

Trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện Chợ Rẫy

Ts. è cổ Thanh Tùng

Trưởng khoa ngày tiết học khám đa khoa Chợ rẫy

BsCKII. Trần Thanh Linh

Trưởng khoa Hồi sức tích cực và lành mạnh Bệnh viện Chợ Rẫy

Ts. Nai lưng Kiều My

Trưởng khoa Đông cầm và không để mất máu Viện Huyết học tập - Truyền ngày tiết TW

Ts. Trần Thừa Nguyên

Trưởng y khoa nội tổng hợp khám đa khoa đa khoa TW Huế, Thư ký Hội Nội huyết - Đái thảo mặt đường Việt Nam

Ts. Nguyễn quang Bảy

Trưởng nội khoa tiết-Đái dỡ đường bệnh viện Bạch Mai

Ths. Nguyễn Phương Anh

Trưởng khoa Phục hồi tính năng Bệnh viện Phổi Trung ương

Ts. Phan Thị Xuân

Nguyên Trưởng khoa Hồi sức lành mạnh và tích cực Bệnh viện Chợ Rẫy

Ts. Trương Dương Tiển

Trưởng khoa HSTC khu D cơ sở y tế Chợ Rẫy

BsCKII. Đặng rứa Uyên

Trưởng khoa gây thích hồi sức Tim mạch khám đa khoa đa khoa TW Huế

Ts. Nguyễn tất Dũng

Trưởng khoa HSTC bệnh viện đa khoa TW Huế

Ts. Văn Đình Tráng

Phụ trách khoa xét nghiệm cơ sở y tế Bệnh nhiệt đới gió mùa TW

Ts. Nguyễn Văn Hảo

Trưởng khoa cung cấp cứu - HSTC - kháng độc người lớn bệnh viện nhiệt đới TPHCM

Ts. Nguyễn Phú hương Lan

Trưởng khoa Xét nghiệm căn bệnh viện nhiệt đới gió mùa TPHCM

BsCKII. Hà tô Bình

Trưởng Khoa HSTC - chống độc bệnh viện Đà Nẵng

Ts. Huỳnh Văn Mẫn

Trưởng khoa Ghép tế bào gốc cơ sở y tế Truyền máu-Huyết học tập TPHCM

Ts. Lê Thị Diễm Tuyết

Trưởng khoa cấp cứu cơ sở y tế Tâm Anh

Ths. Nguyễn Thanh Tuấn

Trưởng phòng KHTH bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM

BsCKII. Nguyễn Thị cụ Thanh

Phó người có quyền lực cao Trung tâm dinh dưỡng Lâm sàng cơ sở y tế Bạch Mai

Ths. Phạm cụ Thạch

Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực và lành mạnh Bệnh viện Bạch Mai

Ts. Nguyễn Công Tấn

Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai

Ts. Phan Hữu Phúc

Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực và lành mạnh Bệnh viện Nhi TW

Ts. Thân to gan lớn mật Hùng

Phó trưởng khoa cấp cứu cơ sở y tế Bệnh nhiệt đới TW

Ts. è cổ Văn Giang

Phó Trưởng khoa Vi rút, ký sinh trùng bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW

Ts. Nguyễn Viết quang đãng Hiển

Phó trưởng khoa gây mê hồi sức cơ sở y tế đa khoa TW Huế

Ts. Thân Hà Ngọc Thể

Phó chủ tịch thường trực Hội Y học quan tâm giảm vơi Việt Nam, Phó công ty nhiệm cỗ môn chăm lo giảm vơi Đại học tập Y Dược TP HCM

Ts. Dương Bích Thủy

Phó trưởng khoa cấp cứu - HSTC-Chống độc khám đa khoa Bệnh viện nhiệt đới TPHCM

Ths. Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Phụ trách phòng nhiệm vụ - điều tra - bảo đảm an toàn sức khỏe cán bộ, Cục quản lý Khám, chữa bệnh

Ths. Hà Thị Kim Phượng

Trưởng phòng Điều dưỡng - bổ dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục thống trị Khám, chữa trị bệnh

Ths. Trương Lê Vân Ngọc

Phó trưởng phòng nhiệm vụ - điều tra - bảo vệ sức khỏe mạnh cán bộ, Cục quản lý Khám, chữa trị bệnh

Ths. Võ Thị Nhị Hà

Phó trưởng phòng thống trị nghiên cứu giúp TNLS cùng Sản phẩm, Cục công nghệ và Đào tạo

Ths. Lê Kim Dung

Chuyên viên chủ yếu phòng nghiệp vụ - thanh tra - đảm bảo an toàn sức khỏe mạnh cán bộ, Cục quản lý Khám, chữa trị bệnh

Ths. Hà Thanh Sơn

Chuyên viên chống Điều chăm sóc - bổ dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục cai quản Khám, chữa trị bệnh

Ths. Trịnh Đức Nam

Chuyên viên Vụ Trang sản phẩm công nghệ và dự án công trình y tế

Ths. è cổ Văn Oánh

Trưởng chống Điều dưỡng, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

ĐDCKI. Phan Cảnh Chương

Trưởng phòng Điều dưỡng, bệnh dịch viện tw Huế

Ths. Nguyễn Thị Oanh

Trưởng chống Điều dưỡng cơ sở y tế Chợ Rẫy

Ths. Nguyễn Thị Bích Nga

Trưởng phòng Điều dưỡng, cơ sở y tế Phổi Trung ương

Ths. Bùi Thị Hồng Ngọc

Trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện Bệnh nhiệt đới gió mùa TPHCM

Ts. Nai lưng Thụy Khánh Linh

Phó Trưởng Khoa Điều dưỡng-Kĩ thuật Y, Trường đại học Y Dược, TP hồ nước Chí Minh

PGs.Ts. Huỳnh Nghĩa

Bộ môn Huyết học Đại học tập Y-Dược TPHCM

BsCKI. Huỳnh quang Đại

Khoa Hồi sức lành mạnh và tích cực Bệnh viện Chợ Rẫy

Ts. Bùi Văn Cường

Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai

Ths. Trịnh nuốm Anh

Khoa Hồi sức tích cực và lành mạnh Bệnh viện Bạch Mai

Ths. Nguyễn Thị Thu Thảo

Trung trung ương Điện quang khám đa khoa Bạch Mai

Ths.Ds. Đỗ Thị Hồng Gấm

Khoa Dược Bạch mai

Ths. Trả Minh Hoàn

Điều dưỡng Trưởng khoa Hồi sức tích cực và lành mạnh Bệnh viện Bạch Mai

Ths. Nguyễn Tấn Hùng

Khoa Hồi sức lành mạnh và tích cực Bệnh viện Đà Nẵng

BsCKI. Hoàng Hữu Hiếu

Khoa Hồi sức tích cực và lành mạnh Bệnh viện Đà Nẵng

Bs. Huỳnh Lê Thái Bão

Đại học Duy Tân

CNĐD.Đồng Nguyễn Phương Uyên

Điều dưỡng cơ sở y tế Chợ Rẫy

CNĐD. Hồ nước Thị Thi

Điều dưỡng khoa HSTC cơ sở y tế Chợ Rẫy

Bs. Hà Thái Sơn

Chuyên viên chính phòng quản lý chất lượng-Chỉ đạo đường Cục làm chủ Khám, chữa trị bệnh

Ths. Cao Đức Phương

Chuyên viên bao gồm phòng nhiệm vụ - thanh tra - bảo đảm sức khoẻ cán bộ, Cục làm chủ Khám, chữa bệnh

Ths. Lê Văn Trụ

Chuyên viên phòng nhiệm vụ - thanh tra và bảo đảm an toàn sức khỏe mạnh cán bộ, Cục làm chủ Khám, trị bệnh

Bs. Nguyễn Hải Yến

Chuyên viên phòng nghiệp vụ - thanh tra - bảo đảm sức khoẻ cán bộ, Cục quản lý Khám, trị bệnh

CN. Hà Thị Thu Hằng

Chuyên viên phòng nghiệp vụ - thanh tra - đảm bảo sức khoẻ cán bộ, Cục thống trị Khám, trị bệnh

Ths. è cổ Ninh

Cục quản lý Khám, trị bệnh

Ths. Đoàn Quỳnh Anh

Chuyên viên chống Điều dưỡng-Dinh dưỡng cùng KSNK Cục cai quản Khám, chữa trị bệnh

Thư ký biên soạn

Ts. Bùi Văn Cường

Khoa Hồi sức tích cực và lành mạnh Bệnh viện Bạch Mai

Ths. Cao Đức Phương

Chuyên viên thiết yếu Phòng nhiệm vụ - thanh tra - bảo vệ sức khoẻ cán bộ, Cục cai quản Khám, chữa trị bệnh

Ds. Đỗ Thị Ngát

Chuyên viên phòng nghiệp vụ - điều tra - bảo đảm sức khỏe cán bộ, Cục cai quản Khám, chữa bệnh

CN. Đỗ Thị Huyền Trang

Cục thống trị Khám, chữa bệnh

Nhóm chuyên viên tư vấn

Ts. Lại Đức Trường

Chuyên gia tổ chức triển khai Y tế núm Giới

Ts. Vũ quang Hiếu

Chuyên gia tổ chức triển khai Y tế cụ Giới

Ts. Nguyễn Thị Mai Hiên

Chuyên gia tư tưởng lâm sàng

MỤC LỤC

DANH SÁCHBAN BIÊN SOẠN

MỤC LỤC

DANH MỤCKÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤCBẢNG

DANH MỤCHÌNH

DANH MỤCCÔNG THỨC TÍNH

I. ĐẠICƯƠNG

II. CHẨNĐOÁN

2.1. Trườnghợp dịch nghi ngờ

2.2. Trườnghợp dịch xác định

III. TRIỆUCHỨNG LÂM SÀNG

3.1. Giaiđoạn khởi phát

3.2. Giaiđoạn toàn phát

3.3. Giaiđoạn hồi phục

IV. CẬNLÂM SÀNG

4.1. Huyếthọc

4.2. Cácxét nghiệm bilan viêm

4.3. Khímáu

4.4. Cácrối loạn thường gặp gỡ khác

4.5.X-quang phổi

4.6. ChụpCT-Scan

4.7. Siêuâm

4.8. Xétnghiệm Vi sinh

V. PHÂNLOẠI MỨC ĐỘ

5.1. Ngườinhiễm ko triệu chứng

5.2. Mứcđộ nhẹ

5.3. Mứcđộ trung bình

5.4. Mứcđộ nặng

5.5. Mứcđộ nguy kịch

VI. ĐIỀUTRỊ

6.1. Tổnghợp cơ chế điều trị

6.2. Điềutrị nguyên nhân

6.3. Điềutrị suy hô hấp

6.4. Điềutrị suy tuần hoàn

6.5. ECMO

6.6. Điềutrị corticoid

6.7. Điềutrị kháng đông

6.8. Điềutrị bội nhiễm

6.9. Chỉđịnh lọc máu

6.10. Kiểmsoát glucose máu

6.11.Dinh dưỡng

6.12. Phụchồi chức năng

6.13. Tưvấn hỗ trợ, xử trí một số trong những rối loạn chổ chính giữa lý

6.14. Điềutrị cung cấp khác

VII. XUẤTVIỆN VÀ DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM

7.1. Tiêuchuẩn túa bỏ bí quyết ly với những người quản lý, âu yếm tại nhà

7.2. Tiêuchuẩn xuất viện so với người căn bệnh COVID-19 nằm điều trị các các cơ sở thudung, điều trị

7.3. Theodõi sau khoản thời gian ra viện

7.4. Cácbiện pháp dự trữ lây nhiễm

VIII. MỘTSỐ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

8.1. Cấpcứu trước viện

8.2. Hướngdẫn thi công kế hoạch chăm sóc người căn bệnh COVID-19

CÁC PHỤ LỤC

PHỤ LỤC1. DANH MỤC CÁC BỆNH NỀN

PHỤ LỤC2. LỌC MÁU

PHỤ LỤC3. CHỐNG ĐÔNG MÁU

PHỤ LỤC4. ECMO

PHỤ LỤC5. HÔ HẤP

PHỤ LỤC5.1. QUY TRÌNH THỞ OXY đến NGƯỜI BỆNH COVID-19

PHỤ LỤC5.2. QUY TRÌNH KỸ THUẬT HỖ TRỢ HÔ HẤP VỚI HỆ THỐNG OXY LƯU LƯỢNG CAO ĐƯỢC LÀM ẤMVÀ ẨM QUA CANUYN MŨI (HFNC)

PHỤ LỤC5.3. QUY TRÌNH NẰM SẤP Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19 CHƯA THỞ MÁY XÂM NHẬP

PHỤ LỤC5.4. QUY TRÌNH KỸ THUẬT HUY ĐỘNG PHẾ NANG BẰNG PHƯƠNG THỨC CPAP 40 CMH2O TRONG40 GIÂY

PHỤ LỤC5.5. QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÔNG KHÍ NHÂN TẠO KHÔNG XÂM NHẬP PHƯƠNG THỨC CPAP

PHỤ LỤC5.6. QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÔNG KHÍ NHÂN TẠO KHÔNG XÂM NHẬP PHƯƠNG THỨC BIPAP

PHỤ LỤC5.7. QUY TRÌNH THÔNG KHÍ NHÂN TẠO XÂM NHẬP mang lại NGƯỜI BỆNH COVID-19

PHỤ LỤC6. KHÁNG SINH

PHỤ LỤC7. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

PHỤ LỤC8. SỨC KHỎE TÂM THẦN

PHỤ LỤC9. DINH DƯỠNG

PHỤ LỤC10. LƯU ĐỒ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH COVID-19

PHỤ LỤC11. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ CHUYỂN ĐỘ NẶNG CỦA NGƯỜI BỆNH COVID-19 VÀ KẾ HOẠCHCHĂM SÓC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu

Tiếng Anh

Giải thích

ARDS

Acute respiratory distress syndrome

Hội bệnh suy hô hấp cung cấp tiến triển

Bảng điểm MURRAY

The Murray Score for Acute Lung Injury

Thang reviews mức độ thương tổn phổi cấp

Bảng điểm IMPROVE

Thang đánh giá nguy cơ bị ra máu để chọn lựa biện pháp dự trữ huyết khối tĩnh mạch sâu

CDC

Centers for Disease Control & Prevention

Trung tâm kiểm soát và điều hành và phòng ngừa bệnh dịch tật

CLVT

Chụp giảm lớp vi tính

COVID-19

Coronavirus disease 2019

Viêm đường hô hấp cấp cho tính vị chủng vi rút corona bắt đầu (SARS-CoV-2)

CPAP

Continuous positive airway pressure

Kỹ thuật thở áp lực dương liên tục

DD

Dinh dưỡng

HA

Huyết áp

HFNC

Highflow nasal cannula

Kỹ thuật oxy loại cao qua canuyn mũi

ICU

Intensive care unit

Khoa Hồi mức độ tích cực

KS

Kháng sinh

LMWH

Low-molecular-weight heparin

Heparin trọng lượng phân tử thấp

LUSS

Lung Ultrasound Scoring

Thang điểm khôn cùng âm phổi

NB

Người bệnh

Phân nhiều loại CO- RADS

Level of suspicion COVID-19 infection

Phân nhiều loại mức độ nghi ngờ nhiễm COVID-19

PNCT

Phụ nữ có thai

SDD

Suy dinh dưỡng

Thang DASS 21

Thang review Trầm cảm-Lo âu - Căng thẳng

Thang điểm Total severity Score TSS

Đánh giá bán mức độ rất lớn của tổn thương phổi

Tiêu chuẩn chỉnh HAS-BLED

Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá nguy hại chảy máu

UFH

Unfractionated Heparin

Heparin không phân đoạn (Heparin thông thường)

WHO

World Health Organization

Tổ chức Y tế gắng giới

XN

Xét nghiệm

XQ

X-quang

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.Thang điểm siêu âm phổi (Lung Ultrasound Scoring- LUSS)

Bảng 2.Thang điểm định lượng tái thông khí (Quantification of Reaeration; LUS re-aeration score)

Bảng 3.Thang điểm định lượng mất vùng thông khí (Quantification of loss of aeration;LUS loss of aeration score)

Bảng 4. Tổnghợp chính sách điều trị bạn bệnh COVID-19

Bảng 5.Các thuốc chống vi rút trong điều trị COVID-19

Bảng 6.Các thuốc chống thể phòng vi rút trong chữa bệnh COVID-19

Bảng 7.Các dung dịch ức chế Interleukin-6 trong chữa bệnh COVID-19

Bảng 8. Sửdụng thuốc phòng đông máu dựa vào xét nghiệm

Bảng 9.Các thuốc kháng đông sử dụng dự phòng và điều trị COVID-19

Bảng 10.Nguyên tắc chỉnh liều heparin theo nấc rAPTT

Bảng 11.Nguyên tắc chỉnh liều heparin theo mức anti-Xa

Bảng 12.Sử dụng enoxaparin cho thiếu phụ có thai

Bảng 13.Chỉnh liều với những người bệnh đang sử dụng 1 mũi insulin nền/ngày

Bảng 14.Chỉnh liều với những người bệnh đang áp dụng 2 mũi insulin hỗn hợp/ngày

Bảng 15.Chỉnh liều với những người bệnh đang thực hiện 4 mũi insulin/ngày

Bảng 16.Phác thiết bị truyền insulin cấp tốc tĩnh mạch khi tín đồ bệnh đái cởi đường bao gồm nhiễm toanceton

Bảng 17.Nhu cầu bồi bổ theo phân các loại tình trạng bệnh

Bảng 18.Hội chứng nuôi ăn lại (Refeeding syndrome)

Bảng 19.Theo dõi với phát hiện nay sớm những biến hội chứng do thở máy

Bảng 20.Bảng điểm cơn bão Cytokin

Bảng 21.Bảng điểm IMPROVE cách tân (Modified IMPROVE) reviews nguy cơ

Bảng 22.Bảng điểm HAS-BLED review nguy cơ rã máu

Bảng 23. ĐiểmMURRAY

Bảng 24.Chỉ số oxy kiểm soát và điều chỉnh theo tuổi (Age-Adjusted Oxygenation Index)

Bảng 25.Cách tính điểm APSS

Bảng 26.Phân nhiều loại ARDS

Bảng 27. Điềuchỉnh nấc PEEP cùng FiO2 theo bảng khuyên bảo của ARDSnetwork

Bảng 28.Phác đồ chống sinh kinh nghiệm lưu ý cho một trong những nhiễm khuẩn thường gặp mặt trên ngườibệnh lan truyền COVID-19

Bảng 29.Phác đồ kháng sinh kinh nghiệm nhắc nhở cho một trong những nhiễm khuẩn thường gặp trên ngườibệnh lan truyền COVID-19

Bảng 30.Phác đồ kháng sinh khiếp nghiệm gợi nhắc cho một số trong những nhiễm khuẩn thường gặp mặt trên ngườibệnh truyền nhiễm COVID-19- Nhiễm trùng tiết niệu

Bảng 31.Phác đồ phòng sinh kinh nghiệm gợi nhắc cho một số trong những nhiễm khuẩn thường gặp mặt trên ngườibệnh lan truyền COVID-19- truyền nhiễm khuẩn domain authority mô mềm

Bảng 32. Điểmnguy cơ lan truyền nấm Candida

Bảng 33.Liều dùng kháng sinh - chống nấm cho những người bệnh tín đồ lớn, không có suy gan,suy thận

Bảng 34.Liều sử dụng và hiệu chỉnh liều kháng sinh, phòng nấm trên bạn bệnh nặng bao gồm suygiảm tác dụng thận

Bảng 35.Hiệu chỉnh liều chống sinh, kháng nấm ở tín đồ bệnh bự phì

Bảng 36.Một số chỉ số khối lượng thông thường vận dụng trong tính liều kháng sinh làm việc ngườibệnh béo phì

Bảng 37.Một số phương pháp ước tính MLCT cho người bệnh mập phì

Bảng 38.Chế độ liều dựa trên kinh nghiệm được khuyến cáo của các thuốc phòng sinh,kháng nấm thường dùng

Bảng 39.Liều nạp và liều bảo trì vancomycin

Bảng 40.Thang điểm TSS (Total severity Score) reviews dựa vào X-quang phổi

Bảng 41.Phân nhiều loại CO-RADS

Bảng 42.Bảng sàng lọc những người dân có nguy cơ gặp mặt vấn đề sức khỏe tâm thần.

Bảng 43.Thang Đánh giá Trầm cảm-Lo âu- căng thẳng mệt mỏi (DASS 21)

Bảng 44.Dịch, điện giải và dinh dưỡng tĩnh mạch cho tất cả những người bệnh gồm thiếu nước, rối loạnđiện giải nặng trĩu (như tăng Hct, tăng Natri/máu…) có hay là không có kèm ẩm thực kémkéo nhiều năm trước vào viện

Bảng 45.Chế độ nạp năng lượng lỏng (3 bữa/ ngày)

Bảng 46.Cơm cho người bệnh COVID-19 có bệnh đái tháo đường và bệnh tim mạch

Bảng 47.Thực solo mô tả cơm cho những người bệnh COVID-19 có bệnh thận mạn

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.Hình hình ảnh XQ phổi fan bệnh 61 tuổi, phái nam nhiễm COVID-19 kèm suy hô hấp cấptính.

Hình 2.CLVT ngực bạn bệnh nữ, 36 tuổi, lây lan COVID-19

Hình 3.12 vùng điều tra siêu âm phổi

Hình 4.Sơ trang bị xử trí hô hấp với những người bệnh COVID-19

Hình 5.Sơ đồ hướng đẫn ECMO cho tất cả những người bệnh COVID-19

Hình 6.Sơ đồ chỉ định và hướng dẫn và liều sử dụng thuốc kháng đông

Hình 7.Chỉ định thanh lọc máu ở fan bệnh COVID-19

Hình 8.Hướng dẫn cách thức nuôi dưỡng (qua tiêu hóa, tĩnh mạch)

Hình 9. Kỹthuật 01: Tập thở chúm môi - tập thở hoành

Hình 10.Kỹ thuật 02: Tập ho hiệu quả

Hình 11.Kỹ thuật 03: Tập thở chu kỳ chủ động

Hình 12.Một số nghệ thuật tập đối với người bệnh dịch thể nặng nề hoặc nguy kịch

Hình 13.Sơ đồ: quá trình thở HFNC

Hình 14.Quy trình nằm sấp ở tín đồ bệnh COVID-19 chưa thở đồ vật xâm nhập

Hình 15.Thang điểm TSS (Total severity Score) reviews dựa vào X-quang phổi

Hình 16.Lưu đồ chăm lo người bệnh dịch COVID-19

DANH MỤC CÔNG THỨC TÍNH

Công thức1. Phương pháp tính BMI

Công thức2. Điểm thuốc cường tim -vận mạch

Công thức3. Tính chỉ số ROX

Công thức4. Một số trong những công thức ước tính MLCT

HƯỚNG DẪN

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28 mon 01 năm 2022 của Bộtrưởng bộ Y tế)

I. ĐẠI CƯƠNG

Vi rútCorona (CoV) là 1 trong họ vi rút ARN lớn, hoàn toàn có thể gây bệnh cho cả động vật với conngười. Ở người, coronavirus hoàn toàn có thể gây ra hàng loạt bệnh, từ cảm lạnh thông thườngđến những tình trạng bệnh nặng như Hội triệu chứng hô hấp cấp cho tính nặng nề (SARS-CoV) năm2002 với Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) năm 2012. Từ tháng 12 năm 2019,một chủng vi rút corona bắt đầu (SARS-CoV-2) sẽ được khẳng định là nền tảng gốc rễ gây dịchViêm mặt đường hô hấp cấp cho tính (COVID-19) tại tp Vũ Hán (tỉnh hồ nước Bắc, TrungQuốc), tiếp nối lan rộng lớn ra toàn trái đất gây đại dịch toàn cầu. Tự đó mang đến nay,vi rút cũng chợt biến tạo thành nhiều thay đổi thể không giống nhau.

SARS-CoV-2lây thẳng từ bạn sang người qua đường hô hấp (qua giọt bắn là công ty yếu) vàqua tiếp xúc với những vật dụng bị ô nhiễm. SARS-CoV-2 cũng có tác dụng lây truyềnqua khí dung ở giữa những không gian kín, đông tín đồ và thông gió tiêu giảm hoặcnơi có tương đối nhiều thao tác tạo thành khí dung như trong những cơ sở điều trị. Người bệnhCOVID-19 hoàn toàn có thể phát tán vi rút từ bỏ 2 ngày trước lúc có triệu chứng đầu tiên vàphát tán mạnh mẽ nhất trong 3 ngày đầu từ bỏ khi bộc lộ các triệu chứng. Thời gianphát tán vi rút gây lây nhiễm khoảng tầm 8 ngày kể từ thời điểm xuất hiện triệu chứng,nhưng có thể dài hơn ở những người bệnh tất cả suy sút miễn dịch. Tuy vậy, nhữngngười dịch không triệu triệu chứng vẫn rất có thể phát tán vi rút tạo lây nhiễm.

Phổ bệnhcủa COVID-19 nhiều mẫu mã từ người nhiễm không có triệu chứng, có các triệu bệnh nhẹcho tới những biểu thị bệnh lý nặng như viêm phổi nặng, hội chứng suy hô hấp cấptiến triển (ARDS) nhiễm khuẩn huyết suy tác dụng đa cơ sở và tử vong. Ngườicao tuổi, người dân có bệnh mạn tính tuyệt suy giảm miễn dịch, hoặc gồm đồng truyền nhiễm haybội nhiễm những căn nguyên khác như vi khuẩn, nấm sẽ sở hữu nguy cơ tình tiết nặngnhiều hơn.

Các biệnpháp chống bệnh đó là tiêm chống vắc xin, phát hiện tại sớm để phương pháp ly ca bệnhvà bảo vệ trang bị phòng hộ cá thể cho fan có nguy cơ tiềm ẩn phơi nhiễm.

II. CHẨN ĐOÁN

2.1. Trường hợp dịch nghi ngờ

a) Là ngườitiếp xúc ngay gần hoặc là người có yếu tố dịch tễ với có ít nhất 2 trong những các biểuhiện lâm sàng sau đây: sốt; ho; nhức họng; tan nước mũi, nghẹt mũi; đau người,mệt mỏi, ớn lạnh; bớt hoặc mất vị giác; khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy;khó thở; viêm đường hô hấp.

b) Là ngườicó tác dụng xét nghiệm cấp tốc kháng nguyên dương tính cùng với vi rút SARS-CoV-2 (trừtrường đúng theo nêu tại mục 2.2, điểm b, c cùng d).

* Ngườitiếp xúc gần là một trong trong số những trường thích hợp sau:

- Ngườicó tiếp xúc khung hình trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơthể…) với ca bệnh khẳng định trong thời kỳ lây truyền.

- Ngườiđeo khẩu trang gồm tiếp xúc, tiếp xúc trong vòng eo mét hoặc trong thuộc khônggian hẹp, kín đáo và tối thiểu trong thời gian 15 phút cùng với ca bệnh khẳng định khiđang vào thời kỳ lây truyền.

- Ngườikhông treo khẩu trang tất cả tiếp xúc, tiếp xúc gần trong vòng 2 mét hoặc sinh sống trongcùng không khí hẹp, kín với ca bệnh xác định trong thời kỳ lây truyền.

- Ngườitrực tiếp siêng sóc, khám và chữa bệnh ca bệnh khẳng định khi đang trong thời kỳlây truyền nhưng mà không sử dụng khá đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá thể (PPE).

* Thời kỳlây truyền của ca bệnh khẳng định được tính tự 2 ngày trước lúc khởi phân phát (đối vớica bệnh xác định không bao gồm triệu bệnh thì thời kỳ lây truyền được xem từ 2ngày trước thời gian ngày được lấy mẫu có tác dụng xét nghiệm dương tính) cho đến khi kếtquả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị CT ≥ 30.

* Ngườicó nhân tố dịch tễ bao gồm:

- Ngườicó bề mặt phương tiện giao thông hoặc cùng địa điểm, sự kiện, vị trí làm việc,lớp học… cùng với ca bệnh khẳng định đang vào thời kỳ lây truyền.

- người ở,đến từ khu vực ổ dịch sẽ hoạt động.

2.2. Ngôi trường hợp bệnh dịch xác định

a) Là ngườicó hiệu quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp phát hiệnvật liệu di truyền của vi rút (PCR).

b) Là ngườitiếp xúc gần cùng có công dụng xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính cùng với vi rútSARS-CoV-2.

c) Là ngườicó nguyên tố dịch tễ, có biểu lộ lâm sàng nghi mắc COVID-19 và có kết quả xétnghiệm cấp tốc kháng nguyên dương tính cùng với vi rút SARS-CoV-2.

d) Là ngườicó nhân tố dịch tễ cùng có tác dụng xét nghiệm cấp tốc kháng nguyên dương tính 2 lầnliên tiếp (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có hiệu quả xét nghiệm lần1) cùng với vi rút SARS-CoV-2. Trong trường phù hợp xét nghiệm nhanh kháng nguyên lần thứ2 âm thế thì cần phải có xét nghiệm Real-time RT-PCR nhằm khẳng định

* Sinh phẩmxét nghiệm cấp tốc kháng nguyên cùng với vi rút SARS-CoV-2 bắt buộc thuộc hạng mục được BộY tế cung cấp phép. Xét nghiệm cấp tốc kháng nguyên do nhân viên y tế triển khai hoặcngười nghi nhiễm tiến hành dưới sự giám sát và đo lường của nhân viên cấp dưới y tế bằng ít nhất mộttrong các bề ngoài trực tiếp hoặc gián tiếp qua những phương tiện từ xa.

III. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

3.1. Quy trình khởi phát

- Thờigian ủ bệnh: từ 2-14 ngày, vừa phải từ 5-7 ngày, chủng delta có thời hạn ủ bệnhngắn hơn.

- Khởiphát:

+ Chủngalpha: Sốt, ho khan, mệt mỏi, đau họng, nhức đầu. Một trong những trường thích hợp bị nghẹtmũi, rã nước mũi, mất vị giác cùng khứu giác, ảm đạm nôn, tiêu chảy, nhức bụng…

+ Chủngdelta: nhức đầu, nhức họng, chảy nước mũi, ho, sốt, ỉa chảy, nặng nề thở, đau cơ.

+ Chủng Omicron:hiện tại không có thông tin nào cho biết thêm các triệu chứng liên quan đến Omicronlà khác so với các triệu triệu chứng ở những biến thể khác.

- Diễn biến:

+ Đối vớichủng alpha: 80% có triệu chứng nhẹ, 20% bạn bệnh tình tiết nặng với diễn biếnnặng thường khoảng 5-10 ngày cùng 5% rất cần phải điều trị tại các đơn vị hồi sứctích cực với biểu thị suy hô hấp cấp, tổn hại phổi vì chưng COVID-19, tổn thươngvi mạch khiến huyết khối và tắc mạch, viêm cơ tim, sốc lây truyền trùng, suy chức năngcơ quan bao hàm tổn yêu thương thận cấp, thương tổn não, thương tổn tim với dẫn đếntử vong.

+ Đối vớichủng delta: tỉ lệ thành phần nhập viện cấp cho cứu 5,7% (cao hơn 4.2% chủng alpha), tỉ lệ thành phần nhậpviện, nhập ICU cùng tử vong tăng hơn trước. Trong khi chủng delta tương quan đến tăngmức độ nặng của bệnh biểu thị bởi tăng nhu yếu oxy, nhập ICU hoặc tử vong so vớinhững chủng khác. Ngoài ra chủng delta gồm tải lượng vi rút cao hơn nữa 1.260 lần sovới 19A/19B và khả năng lây cao hơn 15-20% so với chủng khác.

3.2. Giai đoạn toàn phát

Sau 4-5ngày.

3.2.1. Hôhấp

Ho nhiềuhơn, đau ngực, cảm xúc ngạt thở, sợ hãi, tuỳ nấc độ tín đồ bệnh, thở sâu, phổithường không ral, mạch hay không nhanh. Khoảng chừng 5-10% tín đồ bệnh hoàn toàn có thể giảmoxy huyết thầm lặng. Phần nhiều trường đúng theo này tín đồ bệnh không có cảm hứng khó thởnhưng SpO2 giảm rất dễ dàng bị quăng quật qua. Thể nặng của dịch có thể hiện giống ARDS.

+ nút độtrung bình: nghẹt thở tần số thở > 20 lần/phút và/hoặc SpO2 94-96%

+ mức độnặng nhịp thở > 25 lần/phút và/hoặc SpO2

+ nút độnguy kịch nhịp thở > 30 lần/phút có dấu hiệu suy thở nặng cùng với thở nắm sứcnhiều, thở bất thường hoặc chậm trễ

+ Một sốít khác rất có thể có: ho ra máu, tràn khí, dịch màng phổi (do hoại tử nhu mô).

3.2.2. Tuầnhoàn

a) Cơ chế

* Ngườikhông tất cả bệnh lý mạch vành

- Bãocytokin viêm quan trọng dẫn đến vi tiết khối tắc mạch.

- Viêm cơtim vày cơ tim lan truyền vi rút trực tiếp, các nghiên cứu và phân tích đã tìm thấy COVID-19 sống tếbào cơ tim trên sinh thiết.

- Tình trạngthiếu oxy, tụt máu áp kéo dài cũng gây nên tổn yêu quý tế bào cơ tim dẫn đếnsuy tim hoặc xôn xao nhịp tim, chết hốt nhiên ngột.

- Tổnthương vi mạch tại phổi gây huyết khối tắc mạch phổi, còn mặt khác 14-45% bạn bệnhtử vong tất cả nhồi máu hễ mạch phổi có tác dụng tăng áp lực nặng nề động mạch phổi hoàn toàn có thể dẫn đếnsuy tim phải.

* Ngườicó bệnh án mạch vành

- Ở ngườicó bệnh tật mạch vành bởi xơ vữa có nguy cơ cao lộ diện hội chứng vành cấptrong thời gian nhiễm bệnh dịch và chứng trạng viêm cấp tính không giống do:

+ làm cho tăngnhu cầu hoạt động của cơ tim.

+ Cáccytokin hoàn toàn có thể làm cho những mảng xơ vữa bong rộp gây tắc mạch vành. Tương tự nhưngười căn bệnh bị suy tim mất bù khi bị lây lan trùng nặng.

- vị đó,những bạn bệnh mắc những bệnh tim mạch (phổ biến ở fan lớn tuổi), sẽ sở hữu được tiênlượng xấu với tử vong cao vì chưng COVID-19 so với những người trẻ cùng khỏe mạnh.

* trung khu phếcấp

- bởi tắcđộng mạch phổi những dẫn cho tăng shunt với suy tim nên cấp.

- nếu nhồimáu phổi nghiêm trọng do vì sao ngoài phổi có tác dụng hồi phục.

- tất cả 25%người bệnh dịch ARDS có biểu hiện tâm phế truất cấp sau khoản thời gian thở trang bị 2 ngày. Khi tín đồ bệnhARDS phục sinh thì biểu thị tâm phế cấp cho cũng dần dần mất đi.

- trung ương phếcấp bởi ARDS có tỷ lệ tử vong cao (3- 6 lần), phù hợp với phân tích về giải phẫutrước đấy là trong ARDS bao gồm tổn mến vi mạch phổi không hồi phục.

b) Lâmsàng

- những triệuchứng thường xuyên không đặc hiệu: đau ngực, mệt mỏi mỏi, cạnh tranh thở, ho.

- Sốctim: huyết áp tụt, mạch nhanh, náo loạn nhịp, da, đầu đưa ra lạnh, gan to, tĩnh mạchcổ nổi.

- Rối loạnnhịp lờ lững hoặc nhanh, suy tim cấp và sốc tim vị suy tim trái (như Hội chứngtrái tim vỡ, viêm cơ tim) hoặc suy tim phải cấp, thuyên tắc cồn mạch phổi,tràn dịch màng bên cạnh tim, nhồi huyết cơ tim cấp, sốc lây truyền khuẩn sản phẩm công nghệ phát doCOVID-19, trung ương phế cung cấp (Acute cor pulmonary).

3.2.3. Thận

- Tổnthương thận cung cấp (AKI) xuất hiện ở 5-7% tín đồ bệnh COVID-19 chung và trong sốngười bệnh dịch COVID-19 nhập ICU tất cả tới 29-35% biểu lộ tổn yêu đương thận cấp. Ngườibệnh COVID-19 bao gồm bệnh thận trường đoản cú trước như đái cởi đường, tăng máu áp có nguycơ tăng xác suất tử vong cấp 3 lần so với không tồn tại bệnh nền.

- Cơ chếbệnh sinh: 4 nhóm lý do đã được đưa ra:

+ bởi vì tổnthương thẳng tế bào, mong thận, ống thận vì vi rút.

+ bởi vì cơnbão cytokin, rối loạn huyết rượu cồn trong thận.

+ do huyếtkhối - tắc mạch thận.

+ vị cácnguyên nhân thường gặp gỡ trong ICU: thiếu dịch trong tâm mạch, vượt liều thuốc dokhông kiểm soát và điều chỉnh theo nấc lọc ước thận, thở đồ vật với PEEP cao, ảnh hưởng giữacác ban ngành (tim-thận, phổi-thận, gan-thận)

- Lâmsàng: fan bệnh hoàn toàn có thể thiểu niệu hoặc đái nhiều, nước tiểu tất cả protein, đáimáu vi thể hoặc đại thể, các thể hiện của hội chứng ure ngày tiết cao không nhiều gặp, nhưngthường nặng nề trên bạn bệnh đã gồm suy thận từ trước.

- Chẩnđoán AKI cùng mức độ nhờ vào creatinin máu tương với thể tích nước tiểu.

3.2.4. Thầnkinh

- Nhồimáu não: tương quan đông máu vì chưng “bão cytokin”, hoặc vì chưng cục máu đông xuất phát từtim, hoặc tĩnh mạch phổi, quan trọng trên những người có yếu tố nguy cơ: tuổicao, đái tháo dỡ đường, náo loạn lipid máu, thuốc lá, bự phì, chống thể khángphospholipid.

- Lâmsàng xuất hiện thêm đột ngột:

+ Rối loạný thức theo các mức độ: dịu thì còn tỉnh, nặng tuyệt nhất là hôn mê.

+ Hội chứngliệt nửa người: liệt vận động bao gồm hoặc không tê bì, dị cảm.

+ Thấtngôn.

+ Mất thịlực, phân phối manh, góc manh.

+ Liệtdây thần tởm sọ.

+ Rối loạncơ tròn.

+ sút hoặcmất khứu giác

+ Viêmnão màng não, thoái hoá não, viêm đa rễ với dây thần tởm như hội triệu chứng GuillainBarre, bệnh dịch não bởi COVID-19.

3.2.5. Dạdày-ruột

Vi rútxâm nhập vào tế bào dẫn tới viêm tế bào biểu mô làm sút hấp thu, mất cân bằngbài tiết ở ruột và hoạt hóa khối hệ thống thần ghê của ruột, dẫn đến ỉa chảy. Ngoàira rất có thể do sử dụng kháng sinh giỏi do chuyển đổi hệ vi sinh vật ở ruột, ít gặp gỡ hơncó thể tương quan đến huyết khối tắc mạch mạc treo. Tỷ lệ lộ diện tiêu tung từ2-50% giữa những người căn bệnh nhiễm COVID-19. Tiêu tan phân lỏng cũng có thể có khiphân cả nước 7-8 lần/ngày và thường lộ diện vào ngày thứ tứ của phát khởi bệnh.

3.2.6.Gan mật

Có thể cóvàng da, suy gan, tăng men gan, suy gan cấp, mê mẩn gan.

3.2.7. Nộitiết

Tăng đườngmáu ở tín đồ bệnh bao gồm đái toá đường tự trước, hoặc tăng đường máu tương quan sử dụngcorticoid có thể biến chứng: đái dỡ đường mất bù, toan ceton, tăng áp lực nặng nề thẩmthấu máu…

3.2.8.Huyết học

- huyết học:Tăng đông, rối loạn đông máu vì nhiễm trùng (SIC) cùng đông tiết nội mạch (DIC), hộichứng thực bào máu/hội chứng hoạt hoá đại thực bào, căn bệnh vi mạch ngày tiết khối(TMA) cùng với ban bớt tiểu cầu huyết khối (TTP) và hội chứng tăng ure máu tánhuyết (HUS), giảm tiểu cầu vì chưng heparin (HIT) vì điều trị thuốc phòng đông(heparin tiêu chuẩn, heparin trọng lượng phân tử thấp).

- Mạchmáu: bao gồm thể gặp gỡ huyết khối tạo tắc cồn mạch hoặc tĩnh mạch chi 2 bên.

3.2.9. Da

Biểu hiệnvới ngứa, đau/bỏng rát ở domain authority với hình thái bao hàm các ban dạng mề đay, các bandạng hồng ban, vạc ban dạng mụn nước mụn mủ, phân phát ban như là dạng cước ở đầungón tay chân, ít gặp hơn phát ban dạng lưới (chỉ điểm bệnh dịch diễn tiến nặng), giốngtổn yêu quý xuất huyết chủ yếu ở chi, ban đỏ đa hình thái ở tay chân niêm mạc, kếtmạc miệng, viêm kết mạc sinh sống trẻ em.

3.3. Quy trình hồi phục

- Đối vớitrường thích hợp nhẹ và trung bình, sau 7-10 ngày, tín đồ bệnh hết sốt, toàn trạng khálên, thương tổn phổi từ hồi phục, bao gồm thể gặp gỡ mệt mỏi kéo dài.

- Nhữngtrường vừa lòng nặng: thể hiện lâm sàng kéo dài, hồi phục từ 2-3 tuần, stress kéodài đến hàng tháng.

- Nhữngtrường đúng theo nguy kịch có thể phải nằm hồi sức kéo dãn nhiều tháng, rất có thể tiếntriển xơ phổi, tác động tâm lý, yếu cơ kéo dài.

- Một sốtrường phù hợp sau lây nhiễm SARS-CoV-2, gặp gỡ các xôn xao kéo dài: bệnh tật tự miễn, hộichứng thực bào...

IV. CẬN LÂM SÀNG

4.1. Huyếthọc

- Tế bàomáu nước ngoài vi: con số Hồng cầu thông thường hoặc tăng (do mất nước) bạch cầubình thường hoặc giảm, bạch huyết cầu Lympho sút nhiều, con số tiểu mong bình thườngsau đó giảm.

- Tăngđông cùng tắc mạch: những xét nghiệm biểu thị tăng đông, D-dimer hay tăng caotrên 4-5 lần, Tiểu ước

4.2. Những xét nghiệm bilan viêm

(Bảng điểmCytokin storm score, coi Phụ lục 2)

- Bạch cầugiảm, đặc trưng Bạch mong Lympho (

- Cytokintăng cao: TNF α tăng, IL-1β, IL6, IFNs, GCSF, IP-10.

-Ferritin, CRP, LDH tăng.

4.3. Khí máu

Ban đầuPaO2 giảm, CO2 bình thường, nặng rộng PaO2 bớt nặng,PaCO2 tăng, pH giảm, bớt HCO3. Shuntphổi D(A-a)O2 tăng.

4.4. Các rối loạn thường gặp khác

- Điện giải:rối loạn natri máu cùng kali máu.

- Thận:Tiểu đạm, đái máu, tổn hại thận cấp cho (đa niệu, thiểu niệu, tăng Ure,creatinin), gặp mặt một số trường vừa lòng đái dỡ nhạt.

- Gan: TăngSGPT, Bilirubin tăng.

- Tổnthương tim: Tăng troponin T cùng Pro-BNP tăng.

- Suy đatạng (MOF).

- Bội nhiễmthứ phát: Tăng Procalcitonin, bạch huyết cầu và CRP.

4.5. X-quang phổi

- Ở giaiđoạn mau chóng hoặc chỉ viêm đường hô hấp trên, hình ảnh X-quang bình thường.

- Giai đoạnsau các tổn thương thường gặp: tổn hại dạng kính mờ, nhiều đốm mờ. Dày các tổchức kẽ. Tổn thương đông đặc.

- gặp mặt chủyếu ở phía 2 bên phổi, nước ngoài vi và vùng thấp của phổi ở tiến trình đầu củaCOVID-19.

- Tổnthương rất có thể tiến triển nhanh trong ARDS. Ít khi chạm chán dấu hiệu sản xuất hang haytràn dịch, tràn khí màng phổi.

- bao gồm nhiềuthang điểm để reviews mức độ nặng trĩu bảng điểm Brixia, CXR, TSS trong đó TSS(Total severity score, coi Phụ lục 6) dễ review và tiên lượng cường độ nặngcủa người bệnh: dịu (1-2), vừa đủ (3-6), 7-8 (nặng).

a

*

b

*

Hình 1. Hình ảnh XQ phổi bạn bệnh 61 tuổi, phái nam nhiễm COVID-19 kèm suy hô hấp cung cấp tính.

Hình X-quang ngực thẳng thấy tổn hại lan toả kính mờ và lưới mờ ưu cầm thuỳ dưới (a) tương ứng hình hình ảnh trên CLVT dạng lát đá (b)

4.6. Chụp CT-Scan

- Tổnthương kính mờ đa ổ sinh hoạt vùng đáy với ngoại vi phía 2 bên phổi. Thương tổn lát đá.

- Tổnthương kính mờ và đông quánh ở vùng đáy và ngoại vi phía hai bên phổi.

- phân phát hiệncác trường đúng theo tắc mạch phổi.

- Phân loạiCO-RADS (xem Phụ lục 7).

a

*

b

*

c

*

d

*

Hình 2. CLVT ngực bạn bệnh nữ, 36 tuổi, lây nhiễm COVID-19.

Hình tổn hại kính mờ hai phổi, triệu tập ưu nỗ lực đáy, ngoại vi, có một trong những phần chừa ra dưới màng phổi, bao gồm dày vách liên tiểu thuỳ (mũi tên đen) tạo hình lát đá (a, b). Hình tổn hại thoái triển, giảm tổn thương, đưa dạng đông đặc, xơ (vùng khoanh vòng), giãn truất phế quả co kéo (mũi tên: c, d).

4.7. Siêu âm

4.7.1.Siêu âm phổi

- các dấuhiệu hình ảnh:

+ Nhiễu ảnhB-line: vị dày vách liên đái thuỳ cùng trên tín đồ bệnh tất cả hội chứng kẽ-phế nangcó tụ dịch khoảng chừng kẽ, hướng trực tiếp đứng, tăng âm, xuất phát từ màng phổi hoặc từvùng đông đặc. Đường B-line tất cả thể đơn lẻ hay rải rác rưởi hoặc giao nhau.

+ Ít dịchkhoang màng phổi, màng phổi dày ko đều, đông quánh dưới màng phổi.

+ có thểcó tràn khí màng phổi.

- Đánhgiá phân một số loại type L với type H thông qua đó tiên lượng hầu hết trường hợp chuyển nặng ởngười căn bệnh COVID-19.

- Diễn biếntốt lên: số đường B giảm dần, bắt đầu xuất hiện đường A trở về và con đường màngphổi bình thường.

- Diễn biếnxấu đi: các đường B mở ra hơn và triệu tập thành mảng khiến cho vùng “phổitrắng” (trên CLVT tương ứng với hình đám kính mờ gia tăng kích thước, dày váchliên đái thuỳ tuyệt đông quánh phổi) → phải xem xét hướng dẫn và chỉ định can thiệp thở máy.

- nút độnặng tuyệt nhất là thương tổn đông đặc lộ diện và mở rộng cần chỉ định hệ thốngtrao thay đổi khí oxy ngoài khung hình (ECMO).

*

*

Hình 3. 12 vùng điều tra siêu âm phổi

A, B: điều tra định khu vực 6 vùng mỗi mặt ngực: trước trên (1), trước dưới (2), bên trên (3), bên dưới (4), sau trên (5), sau bên dưới (2). Nhì phổi gồm 12 vùng khảo sát.

- Bảng điểmdùng để đánh giá, phân nhiều loại dùng cho khoa cấp cho cứu và điều trị tích cực bao gồm:

+ LUSS(lung ultrasound score): đánh giá mức độ tổn thương phổi với với LUSS > 18cho thấy tỉ lệ tử vong tăng đột biến và đòi hỏi cần lưu ý thở đồ vật xâm nhập.

+ LUSre-aeration score với LUS loss of aeration score: review mức độ tái thông khívà mất thông khí ở tín đồ bệnh thở máy xâm nhập cùng ECMO.

Bảng 1. Thang điểm khôn xiết âm phổi (Lung Ultrasound Scoring- LUSS)

*

*

*

*

LUSS 0

LUSS 1

LUSS 2

LUSS 3

Đường màng phổi bình thường, những đường A vẫn còn đấy bảo tồn, 1-2 con đường B

Đường màng phổi dày cùng không đều, > 2 mặt đường B mà lại rời rạc, các đường A bị con gián đoạn

Nhiều mặt đường B tụm lại chế tác hình ảnh “phổi trắng”; những đường A bị gián, đông đặc dưới màng phổi (

Hình hình ảnh vùng sệt phổi diện mở rộng hơn (>1cm) rất có thể kèm hình cây truất phế quản khí, cùng tăng sinh quan trọng trong vùng tổn thương

CLUE protocol

Phân loại

Tổng điểm LUSS bên trên 12 vùng

Quyết định cung ứng liệu pháp oxy của bác sỹ lâm sàng

Điều phối

Bình thường

0

Không

Ở nhà

Cân kể nguyễn nhất khác cùng có biến đổi phù hợp

Nhẹ

1-5

Không

Ở đơn vị + quan sát và theo dõi sát

Ở nhà, theo dõi và quan sát SPO2, rất có thể dùng oxy và lưu ý đến nhập viện

Liên quan lại đến bác sỹ hô hấp/ bs hồi mức độ tích cực

Trung bình

>5-15

Không

Nhập viện/ lưu ý đến điều trị ngơi nghỉ ICU

Nặng

>15

Không

Nhập viện

Điều trị sinh sống ICU

Bảng 2. Thang điểm định lượng tái thông khí (Quantification ofReaeration; LUS re- aeration score)

+ 1 điểm

+ 3 điểm

+ 5 điểm

B1 N

B2 N

C N

B2 B1

C B1

C B2

Bảng 3. Thang điểm định lượng mất vùng thông khí (Quantificationof loss of aeration; LUS loss of aeration score)

- 5 điểm

- 3 điểm

- 1 điểm

N C

N → B2

N → B1

B1 → C

B1 → B2

B2 → C

● N: Vùngphổi thông thường trên cực kỳ âm.

● B1: Cácđường B-Line còn bóc tách biệt.

● B2: Cácđường B-Line quy tụ với nhau.

● C: Hìnhảnh đông đặc.

4.7.2.Siêu âm tim

- Đánhgiá bệnh nền tim mạch.

- bệnh dịch cơtim liên quan đến lan truyền trùng.

- Viêm cơtim.

- Nhồimáu cơ tim, tắc đụng mạch phổi, máu khối phòng tim.

- Suy thấttrái cùng thất nên (ACP).

- Tràn dịchmàng ko kể tim.

- hướng dẫnđánh giá huyết đụng (tình trạng dịch, thiếu thốn dịch, quá cài dịch): vô cùng âm tĩnh mạchchủ dưới, biện pháp nâng chân…

- Tăng áplực động mạch phổi, đề nghị theo dõi các lần.

4.7.3.Siêu âm mạch máu

Đánh giábiến hội chứng đông ngày tiết của người bệnh COVID-19: thiếu hụt máu bỏ ra cấp tính, huyết khốiđộng mạch chủ, thiếu máu mạc treo, nhồi tiết cơ tim, tai vươn lên là mạch não, ngày tiết khốitĩnh mạch, DIC.

4.8. Xét nghiệm Vi sinh

4.8.1. Chỉđịnh xét nghiệm

- các trườnghợp nghi ngờ, buộc phải làm xét nghiệm xác định nhiễm SARS- CoV-2.

- lấy bệnhphẩm (dịch hầu họng, dịch mũi họng) xét nghiệm.

- lúc âmtính nhưng lại vẫn ngờ vực về lâm sàng, nên lấy mẫu bệnh dịch phẩm dịch hút phế truất quản,hoặc dịch rửa phế quản, rửa truất phế nang. Nếu đang thở vật dụng thì lấy bệnh phẩm dịchđường hô hấp dưới.

- Khôngdùng xét nghiệm vạc hiện kháng thể chống SARS-CoV-2 để chẩn đoán vẫn mắcCOVID-19.

- Xétnghiệm phòng nguyên SARS-CoV-2 sử dụng để phạt hiện chống nguyên của vi rút.

- Xétnghiệm SARS-CoV-2 trong quy trình điều trị fan bệnh được chỉ định và hướng dẫn theo yêu cầucụ thể của bác bỏ sĩ khám chữa trên từng bạn bệnh.

- cấy máunếu nghi ngại hoặc tất cả nhiễm trùng huyết, ghép máu cần xác minh các căn cơ vikhuẩn, nấm giả dụ có các dấu hiệu lâm sàng nghi hoặc nhiễm trùng, lan truyền nấm huyết.

- bệnh dịch phẩmđược lấy theo mức sử dụng chuyên môn, cần lấy 2 mẫu ở cả hai vị trí, cùng thời điểm.

- cấy bệnhphẩm mặt đường hô dưới nếu nghi vấn hoặc có nhiễm trùng bội nhiễm. đề xuất xét nghiệmxác định căn cơ vi khuẩn, nấm trường hợp có những dấu hiệu lâm sàng nghi ngờ.

- các bệnhphẩm đường hô hấp dưới bao