Việt Nam cùng hòa (tiếng Pháp: République du Viêt Nam, thành lập năm 1955, hoàn thành năm 1975) là 1 trong cựu thiết yếu thể được thành lập và hoạt động từ non sông Việt phái mạnh (1949–1955), với thành phố hà nội là dùng Gòn. Trong số tài liệu nước ngoài, cơ quan chính phủ này cũng được gọi là South Vietnam (Nam Việt Nam) kể từ thời điểm Hiệp định Genève được ký kết kết và vn bị chia cắt thành hai vùng tập trung quân sự tạm thời.

*

Việt Nam cộng Hòa có thời gian 20 năm tồn tại, chính sách Việt Nam cùng hòa gồm 2 lần biến hóa lớn dẫn mang lại sự chuyển đổi về qui định về chức vị Tổng thống. Theo Hiến pháp Đệ nhất cộng hòa, Tổng thống kiêm quyền đứng đầu chính phủ (Thủ tướng). Theo Hiến pháp Đệ nhị cùng hòa, tuy tất cả sự phân quyền với thiết yếu phủ, đứng đầu bởi Thủ tướng, cơ mà Tổng thống vẫn có quyền hướng dẫn và chỉ định và bãi miễn thủ tướng.

Nguồn cội của nước ta Cộng hòa?

Sau cố kỉnh chiến II, trào lưu Việt Minh do hcm lãnh đạo vẫn tuyên bố thành lập nước nước ta Dân nhà Cộng hòa vào ngày 2 mon 9 năm 1945.

Còn nước ta Cộng Hòa xuất phát điểm từ chiến tranh Đông Dương, sau khi một trong những đảng phái tất cả xung tự dưng với Việt Minh dẫn tới việc tan vỡ lẽ của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Liên hiệp. Cuối năm 1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm Việt Nam. Năm 1949, bởi một hiệp nghị với thực dân Pháp, một nhóm chính trị gia chống cộng đang thành lập đất nước Việt nam với Bảo Đại là lãnh đạo. Sau thời điểm Pháp thua thảm và rút quân về nước năm 1954, Hoa Kỳ thay chỗ Pháp, tiếp tục hậu thuẫn chế độ Quốc gia Việt Nam nhằm mục tiêu ngăn chặn việc nước ta Dân nhà Cộng hòa tiếp quản tổng thể đất nước. Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã phế truất Bảo Đại vào khoảng thời gian 1955 sau đó 1 cuộc trưng mong dân ý có ăn lận được hậu thuẫn bởi vì Hoa Kỳ. Tổ quốc Việt phái mạnh được đổi tên thành vn Cộng hòa vào ngày 26 mon 10 năm 1955, với Ngô Đình Diệm là Tổng thống đầu tiên.

Chính phủ này mau lẹ được Hoa Kỳ thừa nhận và lần lượt gồm quan hệ ngoại giao cùng với 77 tổ quốc (gồm các đồng minh của Hoa Kỳ). Năm 1957, nước ta Cộng hòa đệ 1-1 xin gia nhập liên hiệp quốc nhưng đề xuất này bị Liên Xô phủ quyết. Sau khi Ngô Đình Diệm bị giết hại trong một cuộc đảo do vì tướng Dương tao nhã cầm đầu năm 1963, một loạt tổ chức chính quyền quân sự được ra đời nhưng chỉ lâu dài trong một thời gian ngắn. Tướng mạo Nguyễn Văn Thiệu tiếp nối nắm quyền trong quá trình 1967-1975 với một chính quyền dân sự do tín đồ Mỹ hậu thuẫn.

Trong lịch sử tồn tại của bao gồm thể nước ta Cộng hòa, có 4 cá thể chính thức giữ chức vị:

Ngô Đình Diệm: bước đầu ngày 26 mon 10 năm 1955 – xong xuôi ngày 2 tháng 11 năm 1963. Được 8 năm, 7 ngày.Nguyễn Văn Thiệu: 1 tháng 9 năm 1967 – 21 tháng tư năm 1975 (7 năm, 232 ngày)Trần Văn Hương: 21 tháng tư năm 1975 – 28 tháng bốn năm 1975, (7 ngày)Dương Văn Minh: 28 tháng tư năm 1975-30 tháng tư năm 1975, (3 ngày)

Sự khác biệt giữa vn Dân chủ Cộng hòa và vn Cộng hòa .