1. (Danh) khía cạnh trời, thái dương. ◎Như: “nhật xuất” 日出 khía cạnh trời mọc.2. (Danh) Ban ngày. § Đối lại cùng với “dạ” 夜 ban đêm. ◎Như: “nhật dĩ kế dạ” 日以繼夜 ban ngày lại tiếp đến ban đêm.3. (Danh) thời hạn trái khu đất quay một vòng quanh thiết yếu nó.4. (Danh) mỗi ngày, hằng ngày. ◇Luận Ngữ 論語: “Tăng Tử viết: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: Vị nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bạn bè giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ?” 曾子曰: 吾日三省吾身: 為人謀而不忠乎? 與朋友交而不信乎? 傳不習乎? (Học nhi 學而) hằng ngày tôi trường đoản cú xét ba việc: làm việc gì cho ai, tất cả hết lòng không? tiếp xúc với chúng ta bè, tất cả thành tín không? Thầy dạy mang đến điều gì, bao gồm học tập đầy đủ không?5. (Danh) Một ngày chỉ định riêng biệt. ◎Như: “quốc khánh nhật” 國慶日 ngày quốc khánh, “sanh nhật” 生日 ngày kỉ niệm sinh nhật.6. (Danh) Mùa, tiết. ◎Như: “xuân nhật” 春日 mùa xuân, “đông nhật” 冬日 máu đông, mùa đông. ◇Thi ghê 詩經: “Xuân nhật tái dương, Hữu minh thương canh” 春日載陽, 有鳴倉庚 (Bân phong 豳風, Thất nguyệt 七月) Mùa xuân bắt đầu ấm áp, bao gồm chim hoàng oanh kêu.7. (Danh) Thời gian. ◎Như: “lai nhật” 來日 phần nhiều ngày (thời gian) sắp đến tới, “vãng nhật” 往日 mọi ngày (thời gian) đã qua.8. (Danh) Lượng từ: đối kháng vị thời hạn bằng 24 giờ. ◎Như: “gia vô tam nhật lương” 家無三日糧 nhà cảm thấy không được lương thực cho ba ngày.9. (Danh) Ngày trước, trước đây. ◇Tả truyện 左傳: “Nhật Vệ bất mục, cầm cố thủ kì địa, kim dĩ mục hĩ, khả dĩ quy chi” 日衛不睦, 故取其地, 今已睦矣, 可以歸之 (Văn Công thất niên 文公七年) những năm trước nước Vệ không ấm yên (với ta), phải ta lấy đất của Vệ, hiện nay đã hòa thuận rồi, thì hoàn toàn có thể trả lại.10. (Danh) Nước “Nhật Bản” 日本 call tắt là nước “Nhật” 日.
① phương diện trời.② Ngày, một ngày 1 đêm điện thoại tư vấn là duy nhất nhật 一日.③ Ban ngày, như nhật dĩ kế dạ 日以繼夜 buổi ngày lại tiếp nối ban đêm, vãng nhật 往日 ngày hôm qua, lai nhật 來日 ngày mai, v.v.④ Nước Nhật, nước Nhật bạn dạng 日本 thường điện thoại tư vấn tắt là nước Nhật.
① phương diện trời, thái dương, vầng hồng: 日出 phương diện trời mọc; 我以日初出時去人近,而日中時遠也 Tôi nhận định rằng mặt trời lúc mới mọc thì cách bạn gần, mang lại giữa trưa thì giải pháp xa rộng (Liệt tử); ② Ban ngày: 日班 Ca ngày; 夜以繼日 suốt cả ngày đêm; ③ Ngày, hôm: 一日三餐 Một ngày cha bữa; 今日 Hôm nay.【日者】 nhật trả (văn) Ngày trước, thời gian trước: 日者秦楚戰于藍田 từ lâu Tần và Sở đánh nhau ở Lam Điền (Chiến quốc sách); ④ Chỉ thông thường thời giờ: 來日 phần đông ngày sắp tới tới; 往日 phần lớn ngày đang qua; 春日 Ngày xuân; ⑤ (văn) Ngày càng: 獨夫之心日益驕固 Lòng của tên vua vô đạo (Tần Thuỷ Hoàng) càng ngày càng thêm kiêu căng, ngoan nỗ lực (Đỗ Mục: A chống cung phú); 則家日益,身日安,名日榮 Thì nhà càng ngày hưng vượng, thân càng ngày yên ổn, danh càng ngày hiển hách (Mặc tử).【日見】 nhật kiến Ngày càng: 日見衰敗 càng ngày suy bại;【日漸】nhật tiệm Ngày càng, dần dần dần: 日漸強壯 càng ngày càng khỏe mạnh;【日益】nhật ích Ngày càng, càng ngày càng, ngày một... Thêm (như 日, nghĩa ⑤): 日益加劇 ngày càng căng thẳng; 日益尖銳化 càng ngày gay gắt; 日益強大 Ngày càng to mạnh; 日益發展 ngày càng phát triển; 王立爲太子,日益驕溢,諫之不復聽 Vua lập có tác dụng thái tử, ngày dần thêm sang chảnh và kiêu sa tự mãn, can gián không còn chịu nghe nữa (Hán thư: Cung Toại truyện); ⑥ (văn) từng ngày, ngày ngày: 百姓日用而不知 Trăm họ sử dụng đến hằng ngày mà lưỡng lự (Chu Dịch: Hệ từ); 一尺之捶,日取其半,萬世不竭 Cây gậy gỗ dài một thước, mỗi ngày chặt mang một nửa thì chặt cho muôn đời cũng không khi nào hết (Trang tử: Thiên hạ); ⑦ (văn) Ngày trước, trước đây: 日衛不睦,故取其地,今已睦矣,可以歸之 trước đây nước Vệ không thuận thảo với ta đề xuất ta mới lấy đất của Vệ, hiện nay đã thuận thảo rồi thì rất có thể trả lại (Tả truyện: Văn công thất niên); ⑧ Nước Nhật bạn dạng (nói tắt).
Mặt trời. Thơ Lê Thánh Tông tất cả câu: » bệnh quả tất cả đôi vừng nhật nguyệt, giải oan bỏ ra mượn đến bọn tràng « — Thời gian xuất hiện trời, tức ban ngày — Một ngày ( chỉ chung ban ngày và đêm tối ) — thương hiệu một nước ở bên cạnh biển, phía đông Trung Hoa, tức nước Nhật, có cách gọi khác là Nhật bản ( japan ).

ái nhật 愛日 • bách hoa sinh nhật 百花生日 • bạch nhật 白日 • bách nhật 百日 • bách nhật hồng 百日紅 • bách nhật khái 百日咳 • bạch nhật quỷ 白日鬼 • bạch nhật thăng thiên 白日升天 • buôn bán nhật 半日 • bất nhật 不日 • bích nhật 璧日 • bình nhật 平日 • xẻ thiên dục nhật 補天浴日 • biện pháp nhật 隔日 • cát nhật 吉日 • cận nhật 近日 • update 及日 • chánh nhật 正日 • chỉ nhật 指日 • chỉnh nhật 整日 • chính nhật 正日 • công ty nhật 主日 • chu nhật 週日 • thông thường nhật 終日 • chưng chưng nhật thượng 蒸蒸日上 • cửu nhật 九日 • dị nhật 異日 • di thiên dịch nhật 移天易日 • dong nhật 容日 • du nhật 游日 • dực nhật 翌日 • đán nhật 旦日 • đản nhật 誕日 • đính thêm nhật 訂日 • đoan nhật 端日 • độ nhật 度日 • giá bán nhật 假日 • gia nhật 加日 • giang hà nhật hạ 江河日下 • hạ nhật 夏日 • huý nhật 諱日 • hướng nhật 向日 • khoáng nhật 曠日 • kị nhật 忌日 • kim nhật 今日 • lạc nhật 落日 • lai nhật 來日 • lạp nhật 臘日 • liên nhật 連日 • luỹ nhật 累日 • lương nhật 良日 • mẫu nan nhật 母難日 • minh nhật 明日 • mỗi nhật 毎日 • từng nhật 每日 • nghiêu thiên thuấn nhật 堯天舜日 • ngọ nhật 午日 • nhật bản 日本 • nhật báo 日報 • nhật báo 日报 • nhật bổn 日本 • nhật cung cấp 日給 • nhật chí 日志 • nhật đưa ra 日支 • nhật chí 日誌 • nhật chích phong xuy 日炙風吹 • nhật cư nguyệt chư 日居月諸 • nhật dạ 日夜 • nhật diệu 日曜 • nhật dụng 日用 • nhật dụng thường đàm 日用常談 • nhật hậu 日后 • nhật hậu 日後 • nhật hoá 日貨 • nhật ích 日益 • nhật kế 日計 • nhật khoá 日課 • nhật khuê 日圭 • nhật kì 日期 • nhật kí 日記 • nhật ký 日記 • nhật ký kết 日记 • nhật lạc 日落 • nhật kế hoạch 日历 • nhật kế hoạch 日曆 • nhật lợi 日利 • nhật luân 日輪 • nhật lục 日錄 • nhật mộ 日暮 • nhật nguyệt 日月 • nhật nhập 日入 • tốt nhất nhật 一日 • nhật nhật 日日 • nhất nhật tại tù túng 一日在囚 • nhật quang đãng 日光 • nhật thực 日蚀 • nhật thực 日蝕 • nhật tiệm 日渐 • nhật tiệm 日漸 • nhật chi phí 日前 • nhật tỉnh 日省 • nhật trình 日呈 • nhật trình 日程 • nhật trung 日中 • nhật viên 日圆 • nhật viên 日圓 • nhật xu 日趋 • nhật xu 日趨 • nhật xuất 日出 • nhiễu nhật 繞日 • nhuận nhật 閏日 • niệm nhật 念日 • phật đản nhật 佛誕日 • phật nhật 佛日 • phí nhật 費日 • phục nhật 伏日 • sảng nhược nhật tinh 爽若日星 • sinh nhật 生日 • sóc nhật 朔日 • sơ nhật 初日 • tạc nhật 昨日 • tàn nhật 殘日 • tận nhật 盡日 • tế nhật 祭日 • tế nhật 蔽日 • hay nhật 常日 • tích nhật 昔日 • tinh kì nhật 星期日 • trắc nhật 側日 • trấn nhật 鎮日 • trung nhật 中日 • vãng nhật 往日 • việt nhật 越日 • vọng nhật 望日 • xuân nhật 春日
• Anh vũ - 鸚鵡【翦羽】 (Đỗ Phủ)• Canh Tý nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 2 - 庚子二月別諸弟其二 (Lỗ Tấn)• Dạ xuất Tây khê - 夜出西溪 (Lý yêu quý Ẩn)• Mạn thành (I) kỳ 1 - 漫成其一 (Nguyễn Trãi)• phái nam Lăng biệt nhi đồng nhập tởm - 南陵別兒童入京 (Lý Bạch)• Tảo vạc Giao Nhai sơn trả Thái Thất tác - 早發交崖山還太室作 (Thôi Thự)• Thiên vân vạn thuỷ gian - 千雲萬水間 (Hàn Sơn)• xuất xắc mệnh thi - 絕命詩 (Trần Cao Vân)• Vũ hậu tẩu bút ký viên cư nhị hữu - 雨後走筆寄園居二友 (Cao Bá Quát)• Xuân phong dao - 春風謠 (Cừu Viễn)