Tháng 3 năm 2023 cài xe ngày như thế nào tốt, xem ngày sở hữu xe mon 3/2023, chọn ngày đẹp mua xe đúng theo tuổi vào thời điểm tháng 3 ...là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm.

Xem ngày tốt mua xe máy, oto với muốn muốn bình an khi gia nhập giao thông, xe pháo ít bị nứt cũng như gặp gỡ nhiều may mắn. Việc coi ngày đẹp, lựa chọn giờ tốt mua xe pháo mang ý nghĩa sâu sắc tâm linh được bạn xưa coi trọng. "Có thờ gồm thiêng, bao gồm kiêng bao gồm lành" bởi vì thế đừng khinh suất mà vứt qua vấn đề xem ngày xuất sắc xấu

Với dụng cụ xem ngày xuất sắc mua xe cộ theo tuổi sẽ giúp quý chúng ta chọn ngày xuất sắc mua xe vào thời điểm tháng 3. Tin tức được chuyên viên nghiên cứu, tổng đúng theo nhiều phương pháp khác nhau để đưa ra kết quả đúng đắn nhất

Nhập tháng ngày năm sinh để có kết quả đúng đắn nhất


Xem

Ngày xuất sắc mua xe tháng 3/2023Ngày Mậu Ngọ tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng căn nguyên : xuất phát hướng Đông phái mạnh đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Mùi mon Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng lên đường : khởi thủy hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Tân Dậu mon Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng lên đường : Xuất hành hướng phía tây Nam đón Hỷ Thần - phía tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Bính Dần mon Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng lên đường : Xuất hành hướng phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Canh Ngọ mon Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng khởi thủy : xuất hành hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Tân Mùi mon Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - tây-nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Mậu Dần mon Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng căn nguyên : lên đường hướng Đông nam giới đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Mão tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng căn nguyên : khởi thủy hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Quý Mùi tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : khởi hành hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Ất Dậu mon Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng khởi thủy : xuất phát hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông phái nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Tháng 3 năm 2023 phải tránh ngày xấu mua xeNgày Canh Thân tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng xuất phát : phát xuất hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng phía tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Nhâm Tuất tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất phát : xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Quý Hợi tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : căn nguyên hướng Đông phái mạnh đón Hỷ Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Giáp Tý mon Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất phát : căn nguyên hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông phái nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Ất Sửu tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : lên đường hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - phía Đông nam giới đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Đinh Mão mon Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng lên đường : xuất xứ hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Mậu Thìn tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng lên đường : khởi hành hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Tỵ tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : lên đường hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Nhâm Thân tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng xuất hành : xuất phát hướng chủ yếu Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Quý Dậu tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất hành : lên đường hướng Đông phái nam đón hỷ Thần - hướng chủ yếu Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Giáp Tuất mon Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng lên đường : phát xuất hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông phái nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Ất Hợi mon Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : lên đường hướng tây bắc đón Hỷ Thần - phía Đông nam giới đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Bính Tý tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng phát xuất : Xuất hành hướng tây Nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Đinh Sửu mon Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng phát xuất : lên đường hướng thiết yếu Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Canh Thìn tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành : xuất phát hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng phía tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Tân Tỵ tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : Xuất hành hướng phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng phía tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Nhâm Ngọ tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất hành : xuất phát hướng thiết yếu Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Giáp Thân tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng xuất hành : xuất xứ hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông nam giới đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Bính Tuất mon Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Đinh Hợi tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : xuất hành hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Mậu Tý tháng Ất Mão năm Quý Mão

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng khởi thủy : căn nguyên hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Xem ngày đẹp cài đặt xe tháng khác


Bạn hợp với màu nào


*

Kim


*

Mộc


*

Thủy


*

Hỏa


*

Thổ


Xem ngày


*
coi ngày xuất sắc xấu
*
xem ngày cưới hỏi
*
coi ngày giỏi mua xe pháo
*
xem ngày ký kết hợp đồng
*
coi ngày xuất sắc nhận chức
*
xem ngày xuất sắc khai trương
*
xem ngày tốt sinh nhỏ
*
coi ngày thẩm mỹ và làm đẹp
*
xem ngày giỏi cắt tóc
*
xem ngày giờ khởi thủy
*
coi ngày tốt động thổ
*
xem ngày mua nhà
*
coi ngày bắt đầu khởi công xây dựng
*
xem ngày giỏi đổ trần, lợp mái
*
coi ngày nhập trạch, về nhà bắt đầu
*
xem ngày mai táng
*
xem ngày hoàng đạo
*
bây chừ là mấy giờ

Tử vi khoa học


phong thủy trọn đời
Lá số tứ trụ
Tử vi hôm nay
Xem phong thủy
Lá số quỷ ly
tử vi phong thủy 12 cung hoàng đạo

Xem tuổi


*
coi tuổi vợ ông xã
*
xem tuổi đúng theo làm nạp năng lượng
*
xem tuổi xây nhà ở
*
coi tuổi sinh bé hợp bố mẹ

Xem bói


coi bói số smartphone
coi bói tình thương
coi bói cung mệnh
xem bói biển khơi số xe pháo
Bói bài từng ngày
xem bói bài bác tình yêu thương
coi bói bài bác thời vận
xem bói ngày sinh

Lịch việt 2022


kế hoạch tam tông miếu
Lịch âm khí và dương khí
Xem lịch vạn niên
*
Đổi ngày âm quý phái ngày dương
*
Đổi ngày dương thanh lịch âm

Phong thủy


xem hướng làm nhà
coi sim tử vi

2023 Calendar


1 January


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
30
22
1
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9
31
10

2 February


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
11
21
12
22
13
23
14
24
15
25
16
26
17
27
18
28
19
29
20
1
21
2
22
3
23
4
24
5
25
6
26
7
27
8
28
9

3 March


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
30
22
1
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9
31
10

4 April


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
11
21
12
22
13
23
14
24
15
25
16
26
17
27
18
28
19
29
20
1
21
2
22
3
23
4
24
5
25
6
26
7
27
8
28
9
29
10
30
11

5 May


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
25
15
26
16
27
17
28
18
29
19
1
20
2
21
3
22
4
23
5
24
6
25
7
26
8
27
9
28
10
29
11
30
12
31
13

6 June


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
30
18
1
19
2
20
3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
29
12
30
13

7 July


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
30
18
1
19
2
20
3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
29
12
30
13
31
14

8 August


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
15
2
16
3
17
4
18
5
19
6
20
7
21
8
22
9
23
10
24
11
25
12
26
13
27
14
28
15
29
16
1
17
2
18
3
19
4
20
5
21
6
22
7
23
8
24
9
25
10
26
11
27
12
28
13
29
14
30
15
31
16

9 September


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
17
2
18
3
19
4
20
5
21
6
22
7
23
8
24
9
25
10
26
11
27
12
28
13
29
14
30
15
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16

10 October


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
17
2
18
3
19
4
20
5
21
6
22
7
23
8
24
9
25
10
26
11
27
12
28
13
29
14
30
15
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16
31
17

11 November


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
13
1
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
30
18

12 December


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
19
2
20
3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
29
12
30
13
1
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
30
18
31
19

Bài viết liên quan