đến tôi hỏi phụ cung cấp xăng xe, điện thoại, ăn uống trưa gồm phải đóng góp thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội không? Đây là câu hỏi của chị Hạnh đến từ Gia Lai.
*
Nội dung chủ yếu

Phụ cấp cho xăng xe, điện thoại thông minh có nên đóng thuế thu nhập cá thể không?

Theo công cụ tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC điều khoản về hu nhập chịu đựng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công rõ ràng như sau:

- chi phí lương, chi phí công và các khoản có đặc thù tiền lương, chi phí công bên dưới các vẻ ngoài bằng chi phí hoặc không bởi tiền.

- các khoản tiện ích bằng tiền hoặc không bằng tiền kế bên tiền lương, chi phí công do người tiêu dùng lao rượu cồn trả mà tín đồ nộp thuế thừa hưởng dưới hầu hết hình thức:

+ Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... Cao hơn mức dụng cụ hiện hành trong phòng nước. Nút khoán chi không tính vào các khoản thu nhập chịu thuế so với một số trường vừa lòng như sau:

++ Đối cùng với cán bộ, công chức với người làm việc trong các cơ quan lại hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của bộ Tài chính.

++ Đối với người lao động thao tác làm việc trong những tổ chức ghê doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán bỏ ra áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp theo những văn bản hướng dẫn thi hành quy định thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

++ Đối với những người lao động thao tác trong những tổ chức quốc tế, những văn phòng thay mặt đại diện của tổ chức nước ngoài: nút khoán chi triển khai theo lao lý của tổ chức quốc tế, văn phòng thay mặt đại diện của tổ chức triển khai nước ngoài.

Đồng thời, Công văn 79557/CT-TTHT năm 2018 cũng đều có nêu rõ:

Trường hợp công ty trả phụ cấp cho tiền thuê nhà, xăng xe pháo (từ đơn vị đến công ty theo mức cố định hàng tháng), năng lượng điện thoại, phụ cấp chuyên cần cho bạn lao động, ghi cụ thể Điều khiếu nại được hưởng với mức thừa kế tại một trong những hồ sơ sau: đúng theo đồng lao động; Thỏa ước lao cồn tập thể; quy định tài chủ yếu của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; quy định thưởng do quản trị Hội đồng quản lí trị, Tổng giám đốc, Giám đốc hiện tượng theo quy định tài thiết yếu của Công ty, Tổng công ty thì:

+ Về khoản phụ cung cấp tiền mướn nhà, xăng xe, phụ cấp cho chuyên cần: công ty được hạch toán vào ngân sách chi tiêu được trừ khi xác minh thu nhập chịu đựng thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thỏa mãn nhu cầu quy định trên Điều 4 Thông bốn số 96/2015/TT-BTC và tính vào các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá thể của người lao động.

+ Về khoản phụ cung cấp tiền năng lượng điện thoại: khoản khoán đưa ra tiền điện thoại cảm ứng cho cá thể được tính vào ngân sách được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp theo phương tiện của điều khoản thuế thu nhập doanh nghiệp thì được trừ khi khẳng định thu nhập chịu thuế các khoản thu nhập cá nhân.

Trường hợp công ty chi tiền năng lượng điện thoại cho tất cả những người lao động cao hơn nữa mức khoán chi giải pháp thì phần chi cao hơn mức khoán đưa ra quy định nên tính vào thu nhập cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, phụ cấp cho tiền điện thoại cảm ứng sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu đựng thuế cho những người lao động, giả dụ chi cao hơn nữa mức khoán bỏ ra thì phân chi cao hơn sẽ tính vào thu nhập chịu thuế các khoản thu nhập cá nhân. Phụ cung cấp xăng xe được tính vào các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

*

Phụ cấp xăng xe, điện thoại, nạp năng lượng trưa gồm phải đóng thuế thu nhập cá thể và bảo hiểm xã hội không? (Hình tự internet)

Phụ cấp cho tiền ăn uống trưa, nạp năng lượng giữa ca tất cả phải đóng thuế thu nhập cá thể không?

Tại điểm g khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định ko kể vào thu nhập cá nhân chịu thuế đối với các khoản sau:

- Khoản tiền nạp năng lượng giữa ca, ăn trưa do người tiêu dùng lao động tổ chức triển khai bữa ăn uống giữa ca, ăn uống trưa cho người lao rượu cồn dưới các bề ngoài như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người sử dụng lao đụng không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà bỏ ra tiền cho người lao đụng thì kế bên vào các khoản thu nhập chịu thuế của cá thể nếu nút chi cân xứng với hướng dẫn của bộ Lao hễ - yêu đương binh cùng Xã hội. Trường phù hợp mức chi cao hơn mức phía dẫn của bộ Lao đụng - thương binh và Xã hội thì phần đưa ra vượt mức đề nghị tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Đồng thời, trên khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH điều khoản về mức chi phí chi bữa ăn giữa ca cho người lao động về tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng

Theo đó, tiền ăn giữa ca, ăn uống trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao hễ dưới các vẻ ngoài như trực tiếp làm bếp ăn, cấp cho phiếu ăn, tải suất ăn thì quanh đó vào thu nhập cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trường thích hợp công ty, công ty không tổ chức triển khai bữa ăn uống giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho tất cả những người lao hễ thì bên cạnh vào thu nhập cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân nếu chi từ 730.000 đồng/người/tháng trở xuống.

Phụ cấp xăng xe, năng lượng điện thoại, nạp năng lượng trưa có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Căn cứ theo chế độ tại khoản 26 Điều 1 Thông tứ 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định các khoản thu nhập tiếp sau đây không cần đóng bảo đảm xã hội bắt buộc ví dụ như sau:

- Các chế độ và phúc lợi khác ví như thưởng theo chế độ tại Điều 104 Bộ cơ chế Lao động 2019; tiền thưởng sáng sủa kiến;

- Tiền nạp năng lượng giữa ca;

- các khoản cung ứng xăng xe, năng lượng điện thoại, tiền bên ở, tiền giữ trẻ, nuôi bé nhỏ, đi lại;

- cung ứng khi fan lao động có thân nhân bị chết, sinh nhật của bạn lao động, fan lao đụng có người thân trong gia đình kết hôn, trợ cấp cho người lao động chạm mặt hoàn cảnh trở ngại khi bị tai nạn thương tâm lao động, dịch nghề nghiệp;

- những khoản trợ cấp, cung cấp khác ghi thành mục riêng rẽ trong đúng theo đồng lao động điều khoản tại huyết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Dựa vào cơ chế trên thì phụ cấp xăng xe, điện thoại, tiền ăn uống trưa chưa hẳn đóng bảo hiểm xã hội đề xuất (không thuộc thu nhập cá nhân tính đóng bảo đảm xã hội bắt buộc).