Mẫu đơn xin xác nhận mức lương

Mẫu đơn xin xác nhận mức lương

Mẫu đơn xin xác nhận mức lương

 

Mẫu đơn xin xác nhận mức lương

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo 

Mẫu đơn xin xác nhận mức lươngViệt

Họ và tên:  Vũ Thị Bích Nhung

Ngày sinh: 06/02/1983

Số CMND: 013436855            Cấp ngày: 15/07/2011     Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ thường trú:  Huỳnh Cung – Tam Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội

Địa chỉ tạm trú:SN 5- ngõ 97- xóm 3 – thôn Thượng – Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại nhà riêng:………………………………Di động: 098.9495.135

Hiện đang công tác tại: Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng

Địa chỉ: Số nhà 16 ngõ 35/21 phố khương hạ, Phường khương đình, Quận thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại công ty: 04.62697586

Phòng ban:                           Chức vụ: Giáo viên

Hình thức trả lương:                       þTiền mặt                      ¨Chuyển khoản

image Tháng

Tháng 06/2013

Tháng 07/2013

Tháng 08/2013

Hình thức thu nhập

Lương cơ bản

7.500.000

7.500.000

7.500.000

Phụ cấp cố định:
·         PC điện thoại

300.000

350.000

350.000

·         PC ăn trưa

650.000

650.000

650.000

·         PC thâm niên/kinh nghiệm

……………………..

……………………..

……………………..

·         PC đi lại

……………………..

……………………..

……………………..

·         PC ngoại ngữ

……………………..

……………………..

……………………..

Phụ cấp khác:
·        Hoa hồng

……………………..

……………………..

……………………..

·        Lương theo năng suất

……………………..

……………………..

……………………..

·        Lương kinh doanh

……………………..

……………………..

……………………..

·         PC khác

500.000

500.000

500.000

Tổng lương

8.950.000

9.000.000

9.000.000

Khấu trừ thu nhập
·        Bảo hiểm xã hội

……………………..

……………………..

……………………..

·        Bảo hiểm y tế

……………………..

……………………..

……………………..

·        Bảo hiểm thất nghiệp

……………………..

……………………..

……………………..

·        Thuế thu nhập

……………………..

……………………..

……………………..

·        Phí công đoàn

……………………..

……………………..

……………………..

Lương thực lãnh

8.950.000

9.000.000

9.000.000

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban giám đốc (hoặc công ty) xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Hà Nội, ngày 30  tháng 09  năm 2013

            Xác nhận của công ty                                                               Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mail của bạn

Email mà bạn muốn gửi tới

Tiêu đề mail

Nội dung

Nguồn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *