Trường Đại học tài chính Quốc dân thiết yếu thức chào làng thông báo tuyển chọn sinh tin tức tuyển sinh đến năm 2021. Thông tin chi tiết mời các bạn xem tại nội dung bài viết dưới đây.

GIỚI THIỆU CHUNG

neu.edu.vn

Đại học kinh tế tài chính Quốc dân là một trong những ngôi ngôi trường chuyên giảng dạy về các ngành gớm tế. Các bạn cũng có thể vào trường bởi 2 cổng (1 ở con đường Giải Phóng và 1 ở è Đại Nghĩa nhé). Đại học tài chính quốc dân cùng rất Đại học tập Bách khoa hà nội và Đại học kiến thiết hợp thành cỗ 3 Bách – tởm – Xây hơi nổi tiếng. Quanh vùng này thường có các chuyển động văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên vô cùng sôi động. Dường như Bách – gớm – Xây này cũng danh tiếng với không hề ít món ăn uống sinh viên ngon – bửa – rẻ nữa nhé nhé. Bạn có muốn trở thành sinh viên NEU không? tham khảo ngay tin tức tuyển sinh của trường dưới nha.

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

1. Các ngành tuyển chọn sinh

1.1 công tác học bằng tiếng Việt

Mã ngành: 7310106Chỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340120Chỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7510605Chỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340115Chỉ tiêu: 220Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340122Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7810201Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu: 240Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340302Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340101Chỉ tiêu: 280Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340121Chỉ tiêu: 180Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Ngân hàngMã đăng ký xét tuyển: CT1Chỉ tiêu: 150Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Tài thiết yếu côngMã đăng ký xét tuyển: CT2Chỉ tiêu: 100Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Tài chính doanh nghiệp (mới tách bóc từ ngành TC-NH)Mã đk xét tuyển: CT3Chỉ tiêu: 150Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340404Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7810103Chỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310101Chỉ tiêu: 220Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310105Chỉ tiêu: 230Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310108Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340405Chỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7480201Chỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7480101Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7380107Chỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7380101Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310107Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340116Chỉ tiêu: 130Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340401Chỉ tiêu: 130Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340403Chỉ tiêu: 70Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340204Chỉ tiêu: 180Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7850101Chỉ tiêu: 70Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7850103Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310104Chỉ tiêu: 180Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, B00
Mã ngành: 7340409Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, B00
Mã ngành: 7620114Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, B00
Mã ngành: 7620115Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, B00
Mã ngành: 7850102Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, B00
Mã ngành: 7320108Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, D01, C03, C04
Mã ngành: 7220201Chỉ tiêu: 140Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D09, D10
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh thông số 2)Mã đk xét tuyển: POHEChỉ tiêu: 420Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D09

1.2 chương trình học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 1)

Ngành quản ngại trị sale (E-BBA)Mã đk xét tuyển: EBBAChỉ tiêu: 160Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành quản lý công và chính sách (E-PMP)Mã đăng ký xét tuyển: EPMPChỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Định giá thành Bảo hiểm và Quản trị khủng hoảng (Actuary)Cấp chứng chỉ Actuary quốc tếMã đk xét tuyển: EP02Chỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Khoa học dữ liệu trong kinh tế tài chính & kinh doanh (DSEB)Mã đăng ký xét tuyển: EP03Chỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành kinh doanh số (E-BDB)/ngành quản trị gớm doanhMã đk xét tuyển: EP05Chỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Phân tích marketing (BA)/ngành cai quản trị gớm doanhMã đăng ký xét tuyển: EP06Chỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành quản ngại trị quản lý và điều hành thông minh (E-SOM)/ngành quản trị kinh doanhMã đăng ký xét tuyển: EP07Chỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D10
Ngành quản trị quality và Đổi mới (E-MQI)/ngành quản lí trị ghê doanhMã đăng ký xét tuyển: EP08Chỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D10
Ngành công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng02 năm cuối rất có thể chuyển tiếp lịch sự ĐH Á Châu, Đài LoanMã đăng ký xét tuyển: EP09Chỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành kế toán tài chính tích hợp bệnh chỉ thế giới (ACT-ICAEW)Cấp chứng từ kế toán quốc tếMã đăng ký xét tuyển: EP04Chỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành kiểm toán tích hợp bệnh chỉ thế giới (AUD-ICAEW)Cấp chứng chỉ kế toán quốc tếMã đăng ký xét tuyển: EP12Chỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành kinh tế học tài thiết yếu (FE)/ngành kinh tế02 năm cuối rất có thể chuyển tiếp quý phái ĐH Lincoln, Anh quốcMã đăng ký xét tuyển: EP13Chỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07

1.3 Chương trình học bởi tiếng Anh (tiếng Anh thông số 2)

Ngành Khởi nghiệp với phát triển sale (BBAE)/ngành QTKD02 năm cuối rất có thể chuyển tiếp sang trọng ĐH Boise, Hoa KỳMã đk xét tuyển: EP01Chỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, D01, D07, D09
Ngành quản ngại trị khách sạn thế giới (IHmE)Mã đk xét tuyển: EP11Chỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D01, D09, D10
Ngành Đầu bốn tài chủ yếu (BFI)/ngành Tài chính – Ngân hàngMã đăng ký xét tuyển: EP10Chỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D10
Ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng tích hợp triệu chứng chỉ thế giới (LSIC)Được cấp chứng chỉ Logistic quốc tế02 năm cuối hoàn toàn có thể chuyển tiếp sang trọng ĐH Waikato, New ZealandMã đk xét tuyển: EP14Chỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D10

2. Thủ tục xét tuyển

Trường Đại học kinh tế tài chính Quốc dân tuyển sinh đh chính quy năm 2021 theo những phương thức sau:

cách thức 1: tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến: 1 – 5%

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường Đại học tài chính quốc dân năm 2021 theo quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT.

cách tiến hành 2: Xét hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2021

Chỉ tiêu dự kiến: 50%

Điều kiện xét tuyển

Tốt nghiệp THPTTổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 18 điểm

Lưu ý:

Đại học kinh tế Quốc dân không sử dụng hiệu quả thi thpt bảo lưu các năm trước, không sử dụng hiệu quả miễn thi môn nước ngoài ngữ nhằm xét tuyểnKhông cộng điểm ưu tiên chứng chỉ nghề phương thức 3: Xét tuyển phối kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường

Chỉ tiêu dự kiến: 45-50%

Phương thức này áp dụng với các nhóm đối tượng sau:

Đối tượng 1: thí sinh có chứng từ SAT hoặc ACT

Điều kiện nhấn hồ sơ:

Chứng chỉ SAT >= 1200 điểm hoặc ACT >= 26 điểmThí sinh khi thi cần đk mã của trường Đại học tài chính quốc dân với tổ chức triển khai thi SAT là 7793-National Economics University hoặc cùng với ACT là 1767-National Economics University.Thí sinh nếu sẽ thi nhưng mà chưa đăng ký mã của trường cần đk lại với tổ chức triển khai thi SAT hoặc ACT.

Chỉ tiêu đối tượng người tiêu dùng 1: 1-3% tổng chỉ tiêu

Tính điểm xét tuyển:

ĐXT = Điểm SAT x 30/1600 + Điểm ưu tiên (nếu có)ĐXT = Điểm ACT x 30/36 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Đối tượng 2: Thí sinh tham dự vòng thi tuần trở lên hội thi Đường lên Đỉnh Olympia trên Đài tivi Việt Nam

Điều kiện dìm hồ sơ:

Tham dự vòng thi tuần trở lên cuộc thi “Đường lên Đỉnh Olympia” trên Đài truyền ảnh Việt NamCó hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 của tổng hợp xét tuyển chọn bất kì trong các khối thi vào trường ĐH kinh tế tài chính quốc dân đạt >= 18 điểm.

Chỉ tiêu dự kiến: 1-2% tổng chỉ tiêu

Tính điểm xét tuyển: ĐXT = Điểm tổ hợp xét tuyển + Điểm thưởng vòng thi + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

Điểm tổ hợp xét tuyển là điểm tổ hợp tác dụng thi thpt năm 2021 tối đa của sỹ tử tương ứng với 1 trong 4 tổng hợp xét tuyển chọn của ngành đăng ký.Điểm thưởng vòng thi: Vòng thi năm + 2.5 điểm; Vòng thi quý + 2.0 điểm; Vòng thi mon + 1.5 điểm; Vòng thi tuần + 1.0 điểm.

Đối tượng 3: thí sinh có chứng từ tiếng anh quốc tế

Điều kiện dấn hồ sơ:

Có chứng từ tiếng nước anh tế đạt IELTS >= 5.5 / TOEFL ITP >= 500 điểm / TOEFL iBT >= 46 điểmCó công dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2021 của tổng hợp xét tuyển bất kì trong những khối thi vào trường ĐH kinh tế quốc dân đạt >= 18 điểm.

Chỉ tiêu dự kiến: 15-20% tổng chỉ tiêu

Tính điểm xét tuyển: ĐXT = Điểm quy thay đổi + Tổng điểm 2 môn xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có)

Bảng quy đổi điểm từ chứng từ tiếng anh quốc tế như sau:

Chứng chỉ tiếng AnhĐiểm tương đươngHệ số quy đổiĐiểm quy đổi
IELTSTOEFL ITPTOEFL iBT(1)(2)(3)=(1)x(2)
9.0667-677118-120101.515
8.5658-666115-117101.515
8.0650-657110-114101.515
7.5627-649102-109101.414
7.0590-62694-101101.313
6.5561-58979-93101.212
6.0543-56060-78101.111
5.5500-54246-59101.010

Tổng điểm 2 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2021 của môn Toán + 1 môn bất kì tối đa khác (trừ môn giờ Anh) của các môn thuộc tổng hợp xét tuyển chọn của trường.

Đối tượng 4: Thí sinh đạt giải kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tp trực nằm trong TW hoặc đạt giải kì thi HSG quốc gia

Điều kiện dấn hồ sơ:

Đạt giải nhất, nhì, cha kì thi học tập sinh tốt cấp tỉnh, tp trực thuộc TW hoặc đạt giải kì thi HSG quốc giaCó kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2021 của tổ hợp xét tuyển bất kì trong những khối thi vào trường ĐH kinh tế quốc dân đạt >= 18 điểm.

Chỉ tiêu dự kiến: 5% tổng chỉ tiêu

Tính điểm xét tuyển: ĐXT = Điểm tổ hợp xét tuyển + Điểm thưởng HSG + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

Điểm tổng hợp xét tuyển là vấn đề tổ hợp hiệu quả thi thpt năm 2021 cao nhất của thí sinh tương ứng với cùng một trong 4 tổng hợp xét tuyển chọn của ngành đăng ký.Điểm thưởng HSG: Giải khuyến khích quốc gia và quán quân cấp tỉnh, thành phố: +0.5 điểm; Giải nhì cấp tỉnh, thành phố + 0.25 điểm

Đối tượng 5: thí sinh là học viên hệ chuyên của các trường trung học phổ thông chuyên việt nam / học viên hệ chuyên các trường THPT hết sức quan trọng quốc gia

Điều kiện nhấn hồ sơ:

Học sinh hệ chuyên các trường trung học phổ thông chuyên toàn nước hoặc học viên hệ chuyên những trường THPT trọng yếu quốc giaCó điểm trung bình tầm thường học tập >= 8.0 của 5 học kỳ bất kỳ cao tuyệt nhất lớp 10, 11 cùng 12 (điểm TB 1 học tập kỳ làm sao đó tất cả thể nhỏ tuổi hơn 8.0)Có tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của tổ hợp xét tuyển bất kì trong số khối thi vào trường ĐH tài chính quốc dân đạt >= 18 điểm.

Chỉ tiêu dự kiến: 15 – 20% tổng chỉ tiêu

Tính điểm xét tuyển: ĐXT = Điểm TB thông thường học tập 5 HK + Tổng điểm 2 môn XT + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, tổng điểm 2 môn xét tuyển chọn = Tổng điểm thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 của môn Toán + 1 môn bất kì tối đa khác (trừ môn tiếng Anh) của các môn thuộc tổng hợp xét tuyển của trường.

HỌC PHÍ

Học phí tổn Trường Đại học tài chính Quốc dân năm 2021 dự con kiến như sau:

Học giá tiền chương trình chuẩn: trường đoản cú 15.000.000 đồng – 20.000.000 đồng/năm họcHọc tầm giá chương trình quánh thù: trường đoản cú 40.000.000 đồng – 60.000.000 đồng năm học

Lộ giá thành tăng học tập phí không quá 10%/năm

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem cụ thể điểm sàn, điểm trúng tuyển chọn từng thủ tục tại: Điểm chuẩn Đại học kinh tế tài chính quốc dân

Tên ngànhĐiểm chuẩn
201920202021
Kinh tế quốc tế26.1527.7528.05
Kinh tế24.7526.927.55
Kinh tế đầu tư24.8527.0527.7
Kinh tế phạt triển24.4526.7527.5
Toán kinh tế24.1526.4527.4
Thống kê tởm tế23.7526.4527.3
Kinh doanh yêu thương mại25.127.2527.9
Quản trị kinh doanh25.2527.227.75
Marketing25.627.5528.15
Bất cồn sản23.8526.5527.2
Ngân hàng/26.9527.6
Tài chính công/26.5527.5
Tài chủ yếu doanh nghiệp/27.2527.9
Kinh doanh quốc tế26.1527.828.25
Thương mại điện tử25.627.6528.1
Bảo hiểm/2627.0
Kế toán/27.1527.65
Kiểm toán/27.5528.1
Khoa học tập quản lý23.626.2527.2
Quản lý công23.3526.1527.2
Quản trị nhân lực24.927.127.7
Quản trị khách sạn25.427.2527.35
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành24.8526.727.2
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng262828.3
Kinh doanh nông nghiệp26.9
Kinh tế nông nghiệp22.625.6526.95
Hệ thống tin tức quản lý24.326.7527.5
Công nghệ thông tin24.126.627.3
Khoa học trang bị tính23.726.427.0
Luật kinh tế24.526.6527.35
Luật23.126.227.1
Quản lý tài nguyên với môi trường22.6525.626.9
Quản lý khu đất đai22.525.8527.05
Quản lý dự án24.426.7527.5
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên22.325.626.95
Quan hệ công chúng25.527.628.1
Ngôn ngữ Anh33.6535.637.3
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – giờ đồng hồ Anh thông số 2)31.7534.2536.75
Chương trình học bởi tiếng Anh (Tiếng Anh hệ số 1)
Quản trị sale (E-BBA)24.2526.2527.05
Quản lý công và chế độ (E-PmP)21.525.3526.85
Định phí tổn Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)23.525.8526.95
Khoa học tài liệu trong kinh tế tài chính & kinh doanh (DSEB)2325.826.95
Kinh doanh số (E-BDB)23.3526.127.15
Phân tích kinh doanh (BA)23.3526.327.3
Quản trị quản lý thông minh (E-SOM)23.152627.1
Quản trị unique và Đổi mới (E-mQI)22.7525.7527.1
Công nghệ tài thiết yếu (BFT)22.7525.7527.1
Kế toán tích hợp triệu chứng chỉ nước ngoài (ACT-ICAEW)27.3
Kiểm toán tích hợp triệu chứng chỉ nước ngoài (AUD-ICAEW)/26.6527.55
Kinh tế học tài chính (FE)/24.526.95
Chương trình học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh thông số 2)
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)3133.55
Quản trị khách hàng sạn thế giới (IHME)33.3534.536.6
Đầu tứ tài bao gồm (BFI)31.7534.5537.1
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ nước ngoài (LSIC)35.5537.55

*
*
*