Đời ai biết trước, tương lai ta đang ra sao?Cuộc sống là bao, bởi vì đâu, không mến thương nhau.Người thì lao đao, còn fan kia sinh sống trong thanh lịch giàu.Anh em một nhà, cơ mà không thấy đau lòng xuất xắc sao.

ĐK:Đời như dòng lá, ngày mai gió cuốn cất cánh xaDù trước cho dù sau, nào ai sinh tử không qua,Bạc tiền lợi danh, bây giờ bỏ nhau sao đànhToan tính giật giành, tình bạn bè thua một fan dưngMột người dưng, nhiều khi có nghĩa gồm tìnhĐôi lúc không nghĩ mang lại mìnhGiúp tín đồ xa cơ nào ước ao trả ơnMà tại sao?Ta anh em một nhà, chung một dòng máuSanh nhau đầy đủ điều, rào trước đón sau.Này ai ơi, hãy nhớ lấy câu“Anh em như chén nước đầyGà bình thường một mẹ, chớ hoài đá nhau”!


Đời ai biết trước, mai sau ta đã ra sao?Cuộc sống là bao, vì đâu, không kính yêu nhau.Người thì lao đao, còn bạn kia sinh sống trong sang trọng giàu.Anh em một nhà, nhưng mà không thấy nhức lòng xuất xắc sao.

ĐK:Đời như chiếc lá, mai sau gió cuốn cất cánh xaDù trước dù sau, nào ai sinh tử không qua,Bạc tiền lợi danh, lúc này bỏ nhau sao đànhToan tính đơ giành, tình bằng hữu thua một fan dưngMột người dưng, đôi lúc có nghĩa gồm tìnhĐôi lúc không nghĩ mang đến mìnhGiúp tín đồ xa cơ nào hy vọng trả ơnMà tại sao?Ta anh em một nhà, thông thường một mẫu máuSanh nhau đủ điều, rào trước đón sau.Này ai ơi, hãy nhớ đem câu“Anh em như chén nước đầyGà bình thường một mẹ, chớ hoài đá nhau”!


*Sến

các Ca Sĩ

*
2.058.895


http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20120119/79GhmD86EF2D9n8npVHx590bd891d7bfe.jpg

LK Rước Tình Về cùng với Quê Hương, Mấy Nhịp ước Tre,Về Quê ngoại

nhiều Ca Sĩ

*
1.846.740


http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20120119/fdb63599166145b6c03dac9ee48d35f16130d0da.jpg
http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20120119/yRayQJayytJObdJJS1SQ5dcd20e2c6bd6.jpg
http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20120119/bVflqEsqeZ6J0WjjKc3G6115d9e63d55f.jpg
http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20201218/4Tibt2vD7Y6Y4CpbY9Do5fdc2465f2525.jpg
http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20170208/P4cMGp2wdx4dxk1DUvmP589a983a63e55.jpg
http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20210217/I9FrSnIyWa6bJlDlassD602cb4acc60f6.jpg
http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20120119/QqW7hKobMaHVjI395LhO590bead214eb0.jpg
http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20120119/bVflqEsqeZ6J0WjjKc3G6115d9e63d55f.jpg
http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20120119/a6LCRI3rbj4ThGvG52yh58f707587ffbb.JPG