Xem thông tin khác của trường Đại Học tài chính – Đại học Đà Nẵng

*
Đề án tuyển chọn sinh đang rất được cập nhật, quý bạn vui lòng chờ tải sau.

Mã trường: DDQ

Cụm trường: Đà Nẵng

Tên giờ Anh: Da Nang University, College of Economics and Business Administration

Ngành, mã ngành, mã xét tuyển chọn Đại học tài chính - ĐH Đà Nẵng 2023:

TTMã trườngTên ngành - chuyên ngànhMã ĐKXTTổ đúng theo xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển(1)(2)(3)(4)(5)(6)1DDQQuản trị kinh doanh73401011. Toán + vật dụng lý + hóa học 2. Toán + trang bị lý + giờ Anh 3. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên và thoải mái + giờ đồng hồ Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D902DDQMarketing73401151. Toán + đồ gia dụng lý + hóa học 2. Toán + vật lý + tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + giờ đồng hồ Anh 4. Toán + Khoa học thoải mái và tự nhiên + tiếng Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D903DDQKinh doanh quốc tế73401201. Toán + đồ gia dụng lý + hóa học 2. Toán + vật lý + giờ Anh 3. Ngữ văn + Toán + giờ Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên và thoải mái + giờ đồng hồ Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D904DDQKinh doanh yêu mến mại73401211. Toán + thứ lý + chất hóa học 2. Toán + đồ dùng lý + giờ đồng hồ Anh 3. Ngữ văn + Toán + giờ Anh 4. Toán + Khoa học thoải mái và tự nhiên + giờ đồng hồ Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D905DDQThương mại điện tử73401221. Toán + đồ lý + chất hóa học 2. Toán + đồ dùng lý + tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + giờ đồng hồ Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + tiếng Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D906DDQTài chủ yếu - Ngân hàng73402011. Toán + vật lý + hóa học 2. Toán + đồ vật lý + tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + tiếng Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D907DDQKế toán73403011. Toán + thiết bị lý + hóa học 2. Toán + đồ dùng lý + tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + giờ Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D908DDQKiểm toán73403021. Toán + đồ lý + hóa học 2. Toán + đồ gia dụng lý + giờ đồng hồ Anh 3. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên và thoải mái + giờ đồng hồ Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D909DDQQuản trị nhân lực73404041. Toán + vật dụng lý + hóa học 2. Toán + đồ vật lý + giờ Anh 3. Ngữ văn + Toán + giờ đồng hồ Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên và thoải mái + giờ Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D9010DDQHệ thống thông tin quản lý73404051. Toán + thiết bị lý + hóa học 2. Toán + đồ dùng lý + giờ đồng hồ Anh 3. Ngữ văn + Toán + giờ đồng hồ Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên và thoải mái + giờ Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D9013DDQKhoa học tài liệu và đối chiếu kinh doanh73404201. Toán + vật dụng lý + hóa học 2. Toán + đồ dùng lý + giờ Anh 3. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên và thoải mái + giờ Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D9011DDQLuật73801011. Toán + đồ gia dụng lý + hóa học 2. Toán + đồ dùng lý + giờ đồng hồ Anh 3. Ngữ văn + Toán + giờ đồng hồ Anh 4. Toán + công nghệ xã hội + giờ đồng hồ Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D9612DDQLuật khiếp tế73801071. Toán + đồ vật lý + hóa học 2. Toán + đồ dùng lý + giờ đồng hồ Anh 3. Ngữ văn + Toán + giờ Anh 4. Toán + khoa học xã hội + giờ đồng hồ Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D9614DDQKinh tế73101011. Toán + vật dụng lý + chất hóa học 2. Toán + thiết bị lý + giờ Anh 3. Ngữ văn + Toán + giờ đồng hồ Anh 4. Toán + Khoa học thoải mái và tự nhiên + giờ đồng hồ Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D9015DDQQuản lý đơn vị nước73102051. Toán + đồ vật lý + hóa học 2. Toán + thứ lý + tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + giờ Anh 4. Toán + kỹ thuật xã hội + giờ đồng hồ Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D9616DDQThống kê gớm tế73101071. Toán + thứ lý + chất hóa học 2. Toán + thiết bị lý + giờ đồng hồ Anh 3. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + tiếng Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D9017DDQQuản trị dịch vụ phượt và lữ hành78101031. Toán + đồ dùng lý + chất hóa học 2. Toán + đồ lý + giờ Anh 3. Ngữ văn + Toán + giờ đồng hồ Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + tiếng Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D9018DDQQuản trị khách sạn78102011. Toán + đồ lý + chất hóa học 2. Toán + đồ lý + giờ đồng hồ Anh 3. Ngữ văn + Toán + giờ đồng hồ Anh 4. Toán + Khoa học thoải mái và tự nhiên + tiếng Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D9019DDQCông nghệ tài chính73402051. Toán + thứ lý + chất hóa học 2. Toán + vật dụng lý + giờ Anh 3. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + giờ Anh1.A00 2.A01 3.D01 4.D90