Năm 2021, Khoa qui định - ĐH tổ quốc HN tuyển chọn sinh 560 chỉ tiêu đối với các thí sinh xét tuyển bằng tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào so với xét tuyển sỹ tử theo hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2021 là 19.5 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Khoa quy định - ĐHQGHN 2021 đã được cống ba ngày 15/9, theo đó ngành Luật gồm điểm chuẩn cao nhất ở khối C00 là 27.75 điểm.


Điểm chuẩn Khoa hiện tượng – Đại Học quốc gia Hà Nội năm 2022

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Khoa giải pháp – Đại Học quốc gia Hà Nội năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Khoa phương pháp – Đại Học nước nhà Hà Nội năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Khoa biện pháp – Đại Học non sông Hà Nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7380101 Luật C00 27.75 Tiêu chí phụ 27.0000 98
2 7380101 Luật A00 25.15 Tiêu chí phụ 24.6500 99
3 7380101 Luật D01 26.1 Tiêu chí phụ 26.1000 97
4 7380101 Luật D03 25.5 Tiêu chí phụ 25.5000 95
5 7380101 Luật D78 26.55 Tiêu chí phụ 26.3000 96
6 7380101 Luật D82 24.55 Tiêu chí phụ 24.5500 99
7 7380101CLC Luật CLC A01; D01; D07; D78 25.85 Tiêu chí phụ 9.2000 90
8 7380109 Luật thương mại quốc tế A00; A01; D01; D78; D82 26.5 Tiêu chí phụ 26.5000 94
9 7380110 Luật gớm doanh A00; A01; D01; D03; D90; D91 26.05 Tiêu chí phụ 25.5500 93
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây
*
*
*
*
*
*
*
*