Lòng tín đồ như lá úa, trong trận mưa chiều nhiều cơn gió cuốn, luân chuyển xoay trong hồn Và cơn đau này vẫn tồn tại đấy Chiều về không buông nắng, mang lại mây âm thầm Một mình trong chiều vắng, nhớ song môi mềm Ngày nào thân thương trao thân. Tìm vào tháng ngày bi quan Đôi mắt nào khô mặt đường tim đơn thân Đếm mang lại nhau khẩu ca Trên đời nào yêu người. Lưu niệm xưa sẽ chết, cơn mê đã chiều, Tình yêu đã hết, xót xa đã các Đời thôi đang còn mai sau. Thôi em đừng xót mến Rồi ngày tháng phai đi. Thôi cuộc tình kia tan rồi Không liệu có còn gì khác nữa, tiếc nhưng mà chi. Đời một người con gái, cầu mơ đang nhiều, Trời đến không được mấy, đến lúc lấy chồng chỉ từ mối tình mang theo. Xin một lần xiết tay nhau một lượt cuối mang lại nhau. Xin một lượt vẫy tay xin chào Thôi giòng đời đó, cuốn bạn theo.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.