Nghỉ cơ hội Tết Âm kế hoạch Bính Thân năm 2016 từ ngày 06 tháng 02 năm năm 2016 đến hết ngày 14 mon 02 năm 2016 (tức từ thời điểm ngày 28 mon Chạp năm Ất Mùi mang lại hết ngày 07 tháng Giêng năm Bính Thân),

Trong đó từ thời điểm ngày 07 tháng 02 năm năm 2016 đến hết ngày 11 mon 02 năm năm nhâm thìn (tức là từ ngày 29 mon Chạp năm Ất Mùi mang lại hết ngày thứ tư tháng Giêng năm Bính Thân) là những ngày nghỉ ngơi lễ, các ngày còn sót lại là ngày nghỉ ngơi hằng tuần cùng ngày nghỉ ngơi bù của ngày nghỉ ngơi hằng tuần.

*

Các dịp nghỉ lễ hội khác triển khai theo đúng quy định của bộ luật lao động.Các cơ quan, đơn vị không triển khai lịch nghỉ cố định và thắt chặt 02 ngày sản phẩm công nghệ Bảy, nhà Nhật hằng tuần thì địa thế căn cứ vào chương trình, kế hoạch ví dụ của đơn vị để sắp xếp lịch nghỉ mang lại phù hợp, đúng pháp luật


*


*


*


*

THƯ MỜITham dự kỳ sinh sống lần thiết bị 9 năm 2022 của Câu lạc bộ...

*

phía bên trong chuỗi sự kiện “World Savings Day 2022”,