So sánh các cặp phương pháp tính giá thành sản phẩm

So sánh các cặp phương pháp tính giá thành sản phẩm

So sánh các cặp phương pháp tính giá thành sản phẩm

Nhằm giúp cho kế toán phân biệt và lựa chọn cách tính giá thành phù hợp với quy trình sản xuất, trình độ quản lý và tính giá thành của từng doanh nghiệp, bài viết sau đây so sánh các cặp phương pháp tính giá thành sản phẩm

Xem thêm nội dung giới thiệu về các phương pháp tính giá thành tại đây.

1. Phương pháp trực tiếp với phương pháp loại trừ sản phẩm phụ.

Phương pháp tính giá thành trực tiếp và phương pháp tính giá thành loại trừ sản phẩm phụ là hai phương pháp thông dụng hay được sử dung cho các doanh nghiệp ít mặt hàng. Tuy nhiên giữa hai mặt hàng này vẫn có sự khác nhau, cụ thể:

So sánh các cặp phương pháp tính giá thành sản phẩm - ss 1

2. Phương pháp hệ số với phương pháp tỷ lệ (định mức).

so sánh các cặp phương pháp tính giá thành sản phẩm

So sánh các cặp phương pháp tính giá thành sản phẩm - ss 2

Xem chi tiết

  •  Phương pháp tính giá thành trực tiếp.
  • Phương pháp tính giá thành theo định mức.

3. Phương pháp tỷ lệ (định mức) với phương pháp đơn đặt hàng.

Bảng so sánh phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ và phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng:

So sánh các cặp phương pháp tính giá thành sản phẩm - ssss

4. Phương pháp đơn đặt hàng vớiphương pháp phân bước.

So sánh các cặp phương pháp tính giá thành sản phẩm - so sánh

5. Phương pháp trực tiếp với phương pháp hệ số.

So sanh cac cap phuong phap tinh gia thanh san pham 5

6. Phương pháp trực tiếp với phương pháp phân bước.

So sánh các cặp phương pháp tính giá thành sản phẩm - phân bước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *