Quy trình xuất kho hàng hóa vật tư

Quy trình xuất kho hàng hóa vật tư

Quy trình xuất kho hàng hóa vật tư

Trong bài viết này Kế toán Việt xin đưa ra một Quy trình xuất kho hàng hóa vật tư , góp sức mình vào việc hoàn thiện quy trình xuất kho để các doanh nghiệp có thể tham khảo.
Vật tư hàng hóa tồn kho là tài sản được quản lý chặt chẽ trong doanh nghiệp. Với những doanh nghiệp thương mại và sản xuất, sẽ tùy vào khả năng quản lý, cũng như nhân sự và lĩnh vực kinh doanh của mình để có quy trình xuất kho cho mình. Những quy trình này phải đảm bảo yêu cầu quản lý, nhưng không gây cản trở, vẫn đảm bảo thuận tiện trong công tác kinh doanh.

1. Các bước trong Quy trình xuất kho hàng hóa vật tư

  • Bước 1: Khi có nhu cầu sử dụng vật tư, hoặc bán hàng, nhân viên có nhu cầu sẽ lập Yêu cầu xuất kho. Yêu cầu xuất kho sẽ được lập thành mẫu hoặc bằng miệng, tùy theo quy định của từng doanh nghiệp
  • Bước 2: Kế toán kho tiến hành lập Phiếu xuất kho và chuyển cho Thủ kho. Phiếu xuất kho được lập thành nhiều liên: Một liên lưu tại quyển, những liên còn lại giao Thủ kho. Tùy quy định của từng đơn vị để quy định số liên của Phiếu Xuất kho
  • Bước 3: Thủ kho nhận Phiếu xuất kho và tiến hành xuất kho cho nhân viên yêu cầu xuất kho
  • Bước 4: Nhân viên nhận vật tư, hàng hóa nhận hàng và ký vào Phiếu xuất kho và nhận 1 liên
  • Bước 5: Thủ kho nhận lại một liên Phiếu xuất kho, tiến hàng ghi thẻ kho, trả lại Phiếu xuất kho cho kế toán
  • Bước 6: Kế toán ghi sổ kho và hạch toán hàng xuất

2/ Sơ đồ quy trình xuất kho vật tư hàng hóa

Quy trình xuất kho hàng hóa vật tư - ảnh 1

3/Giấy đề nghị xuất vật tư hàng hóa

Quy trình xuất kho hàng hóa vật tư - ảnh 2

 

Xem thêm các thông tin được tài trợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *