Quy định mới từ 2015: Thủ tục, hồ sơ kê khai nộp thuế cho thuê xe do chủ xe thực hiện

Thủ tục, hồ sơ kê khai nộp thuế cho thuê xe do chủ xe thực hiện

Quy định mới từ 2015: Thủ tục, hồ sơ kê khai nộp thuế cho thuê xe do chủ xe thực hiện

Khi doanh nghiệp thuê xe phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, nhiều doanh nghiệp yêu cầu chủ xe phải kê khai nộp thuế. Vậy Thủ tục, hồ sơ kê khai nộp thuế thuê xe do chủ xe thực hiện như thế nào? Kế toán Centax xin chia sẻ cùng các bạn ở bài viết sau.

1. Hồ sơ thủ tục

1.1. Nguyên tắc khai thuế

Theo quy định tại điều 8 khoản 1 điểm a Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về nguyên tắc khai thuế như sau:

“- Cá nhân trực tiếp khai thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân nếu có tổng doanh thu cho thuê tài sản trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

– Cá nhân lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế một lần theo năm. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung hợp đồng thuê tài sản dẫn đến thay đổi doanh thu tính thuế, kỳ thanh toán, thời hạn thuê thì cá nhân thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung.

– Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.”

Theo quy định trên :

  •  Doanh thu cho thuê xe trên 100 triệu đồng/ năm mới phải kê khai thuế
  • Cá nhân tự lựa chọn kê khai thuế theo kỳ, hay khai một lần theo năm. Nếu có sai sót thì kê khai điều chỉnh bổ sung
  • Có thể kê khai nhiều hợp đồng trên 1 tờ khai, nếu tài sản cho thuê trên cùng một địa bàn

1.2. Hồ sơ khai thuế

Theo quy định tại điều 8 khoản 1 điểm b Thông tư 92/2015/TT-BTC Hồ sơ khai thuế gồm:

“- Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư này;

– Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư này (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

– Bản chụp hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

– Bản chụp Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).”

Nơi nộp hồ sơ khai thuế là Chi cục Thuế nơi có xe cho thuê.

1.3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế

Theo quy định tại điều 8 khoản 1 điểm d, đ Thông tư 92/2015/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

“- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.”

“- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.”

Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là điều các bạn cần lưu ý, nếu các bạn chọn thời kê khai thuế theo kỳ hạn thanh toán hay năm

Mời các bạn xem bài:

Quy định mới : Cách tính doanh thu cho thuê tài sản của cá nhân trong năm tính thuế

Mẫu 01/KK-TTS- tờ khai kiêm giấy nộp tiền thuế đối với hoạt động thuê tài sản

2. Các hồ sơ chứng từ để công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:

  • Hợp đồng thuê xe
  • Chứng từ thanh toán tiền
  • Chứng từ khấu trừ thuế và nộp thuế
  • Nếu trong hợp đồng thỏa thuận rõ bên đi thuê chịu những khoản thuế này thì doanh nghiệp được đưa những khoản thuế này vào chi phí được khi xác định thuế TNDN

Lưu ý:

Nếu doanh nghiệp ký hợp đồng thuê nhà của cá nhân có tổng doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm mà trong hợp đồng thỏa thuận doanh nghiệp là người nộp thuế cho chủ nhà thì doanh nghiệp chỉ cần nộp thuế môn bài thay cho chủ nhà và đưa vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (để đưa vào chi phí được trừ thì phải có đầy đủ hồ sơ như đã nêu ở trên)

Xem thêm các thông tin được tài trợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *