Phương pháp tính giá thành trực tiếp

Phương pháp tính giá thành trực tiếp

Phương pháp tính giá thành trực tiếp

1. Nội dung phương pháp tính giá thành trực tiếp (tính giá thành giản đơn).

Phương pháp tính giá thành trực tiếp là một trong các phương pháp tính giá thành

1.1. Điều kiện áp dụng.

Áp dụng đối với các doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn.

1.2. Đặc điểm quy trình sản xuất giản đơn.

Để sản xuất sản phẩm chỉ sử dụng một quy trình công nghệ chế biến. Từ khi bỏ nguyên vật liệu cho đến khi tạo thành thành phẩm là một quy trình khép kín. Khai thác, điện, nước , vận tải …

Mặt hàng sản phẩm ít, khối lượng lớn, chu kỳ ngắn, sản phẩm dở ít hoặc không có.

Giới hạn tập hợp chi phí sản xuất cũng là đối tượng tính giá thành: đều là sản phẩm.

1.3. Ưu điểm.

Dễ hạch toán do số lượng mặt hàng ít, nên dễ dàng đối chiếu, theo dõi do việc hạch toán thường được tiến hành vào cuối tháng trùng với kì báo cáo.

1.4. Nhược điểm.

Chỉ áp dụng được cho doanh nghiệp sản xuất ít mặt hàng, khối lượng sản phẩm lớn, doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm, chu kì sản xuất ngắn sản phẩm dở dang (phế liệu thu hồi) ít hoặc không đáng kể như các doanh nghiệp sản xuất động lực, khai thác than, quặng, hải sản …

1.5. Trình tự tính giá thành trực tiếp (giản đơn)

Căn cứ vào các chứng từ về chi phí phát sinh trong kỳ cho quá trình sản xuất sản phẩm, hoặc các bảng phân bổ chi phí, Kế toán vào sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh cho từng đối tượng.
Cuối tháng kiểm kê đánh giá sản phẩm làm dở dang cuối kỳ và xác định giá trị sản phẩm dở dang.
Cuối tháng căn cứ vào sổ chi tiết, giá trị sản phẩm làm dở đã xác định được để tính ra giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm (Lập bảng tính giá thành).

Phương pháp tính giá thành trực tiếp - công thức

2. Ví dụ minh họa.

Công ty Kế toán Việt tiến hành sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, cuối tháng hạch toán, chi phí được tập hợp như sau: (Đơn vị tính: đồng)

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 5.000.000
 • Chi phí nhân công trực tiếp: 1.500.000
 • Chi phí sản xuất chung: 1.200.000

Số lượng sản phẩm hoàn thành trong tháng: sản phẩm A nhập kho 900, sản phẩm B hoàn thành gửi bán ngay: 400

Yêu cầu: Tính giá thành từng loại sản phẩm biết

 • Chi phí nguyên vật trực tiếp: sản phẩm A: 3.200.000; sản phẩm B: 1.800.000.
 • Chi phí nhân công trực tiếp: sản phẩm A: 900.000; sản phẩm B: 600.000.
 • Chi phí sản xuất chung phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
 • Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ: sản phẩm A: 400.000; sản phẩm B: 600.000
 • Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ: sản phẩm A: 900.000; sản phẩm B: 232.000

Hướng dẫn

Phân bổ chi phí sản xuất chung:

 • Cho sản phẩm A: (1.200.000 / 5.000.000) x 200.000 = 768.000đ
 • Cho sản phẩm B: 1.200.000 – 768.000 = 432.000đ

Tính giá thành:

 • Sản phẩm A
  Tổng giá thành = 400.000 + ( 3.200.000 + 900.000 + 768.000 ) – 768.000 = 4.500.000đ

Phương pháp tính giá thành trực tiếp - phép tính

 • Sản phẩm B

Tổng giá thành: 200.000 + ( 1.800.000 + 600.000 + 432.000 ) – 232.000 = 2.800.000đ

 

Phương pháp tính giá thành trực tiếp - bảng tính

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *