Hạch toán chiết khấu thương mại sau kỳ khuyến mại

Hạch toán chiết khấu thương mại sau kỳ khuyến mại

Bài viết dưới đây Kế toán Việt  xin đưa ra hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thương mại sau kỳ khuyến mại. Tuy nhiên trước hết chúng ta sẽ cùng điểm lại một số thông tin cơ bản về chiết khấu thương mại sau chương trình khuyến mại hoặc cuối kỳ kế toán.

Chiết khấu thương mại sau chương trình khuyến mại là hình thức trong kỳ (khuyến mại) hai bên vẫn mua bán bình thường. Cuối kỳ, căn cứ vào lượng hàng người mua tiêu thụ, hai bên tính toán để thực hiện chiết khấu cho lượng hàng bán trong kỳ và xuất hóa đơn chiết khấu điều chỉnh doanh thu và thuế.

Để hiểu rõ hơn về chiết khấu thương mại sau chương trình khuyến mại thì các bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Chiết khấu thương mại sau khi kết thúc chương trình khuyến mại hoặc cuối kỳ kế toán

Theo quy định tại Điểm 2.5, Khoản 2, Phụ lục 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC:

“Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

1. Ví dụ minh họa về hạch toán chiết khấu thương mại sau kỳ khuyến mại

Từ ngày 01/05 – 31/05/2015 Công ty TNHH Rồng vàng có thực hiện chương trình khuyến mại mua 100 sp X được chiết khấu 10%.

Ngày 10/05 Kế toán Việt  ký hợp đồng số 01/HĐBH mua 100sp X có giá 10.000.000/sp, thuế suất của thuế GTGT là 10%. Kế toán Việt mua hàng 2 lần:

Lần 1: Hóa đơn số 0000005 ngày 10/05/2015 số lượng 50 chiếc, giá 10.000.000/sp, Thuế suất 10%.

Lần 2: Hóa đơn số 0000007 ngày 20/05/2015 số lượng 50 chiếc, giá 10.000.000/sp, Thuế suất 10%.

Khi Kế toán Việt mua hàng, số hàng mua của từng lần, được xuất hóa đơn theo giá chưa được chiết khấu. Khi kết thúc kỳ khuyến mại vào ngày 12/06, Kế toán Việt  đã mua số hàng là 100sp, nên được hưởng chiết khấu 10% với số hàng đã mua, Công ty Rồng vàng đã xuất hóa đơn khuyến mại, điều chỉnh giá bán, tiền thuế và số tiền thanh toán.

Lần 3: Hóa đơn số 0000015, ngày 12/6/2015 điều chỉnh giảm doanh thu là : 100.000.000đ và số thuế phải nộp giảm 10.000.000đ, Tổng số tiền thanh toán giảm 110.000.000đ

2. Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thương mại sau kỳ khuyến mại

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số bán, mua, và thuế đầu ra đầu vào. Mời các bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại khi kết thúc chương trình khuyến mại và Kê khai thuế đối với trường hợp lập hóa đơn chiết khấu thương mại khi kết thúc chương trình khuyến mại.

Cách hạch toán chiết khấu thương mại sau kỳ khuyến mại của từng công ty được thể hiện trong bảng dưới đây.

Hạch toán chiết khấu thương mại sau kỳ khuyến mại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *