Chiết khấu thương mại sau nhiều lần mua hàng

Chiết khấu thương mại sau nhiều lần mua hàng

Chiết khấu thương mại sau nhiều lần mua hàng

1. Chiết khấu thương mại sau nhiều lần mua hàng

Chiết khấu thương mại sau nhiều lần mua hàng – anh chinh
Chiết khấu thương mại sau nhiều lần mua hàng là việc sau nhiều lần mua hàng với bên mua mới đạt khối lượng hưởng chiết khấu.

Trường hợp này, chiết khấu thương mại sẽ được tính cả cho những lần mua hàng trước và ghi giảm vào hóa đơn bán hàng của lần sau.

Muốn hiểu rõ hơn về hình thức chiết khấu thương mại hiện nay bạn có thể tham khảo bài viết: Chiết khấu thương mại theo quy định hiện nay

Vậy chiết khấu thương mại sau nhiều lần mua hàng là gì? Cách viết hóa đơn ra sao? Kê khai thuế như thế nào? Và hạch toán đúng là gì? Các bạn theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ tuần tự các bước thực hiện trong trường hợp này.

2. Quy định của thuế về chiết khấu thương mại

2.1. Về hóa đơn chiết khấu

Theo quy định tại Điểm 2.5, Khoản 2, Phụ lục 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn GTGT hàng chiết khấu thương mại:

“2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Viết hóa đơn chiết khấu thương mại khi khách hàng có tổng các lần mua số lượng hàng hóa lớn thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn viết cho hàng khuyến mại phải đảm bảo những yêu cầu sau:

  • Không được ghi số âm trên hóa đơn.
  • Ghi rõ % chiết khấu, số tiền chiết khấu.
  • Ghi rõ (hoặc kèm theo bảng kê) những hóa đơn bán hàng lần trước được hưởng chiết khấu tính theo hóa đơn này.
  • Tổng tiền tính thuế của hóa đơn này là số tiền sau khi đã giảm trừ chiết khấu thương mại của những lần mua hàng trước.
2.2. Về thuế GTGT

Tại Điều 7, Khoản 22, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về giá tính thuế của hàng bán có chiết khấu thương mại như sau:

“Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.”

Theo quy định trên, hàng hóa có chiết khấu thương mại sau nhiều lần mua hàng, thì hóa đơn lần cuối viết sẽ có điều chỉnh chiết khấu. Căn cứ vào hóa đơn có chiết khấu, hai bên điều chỉnh doanh số mua, bán và thuế đầu vào, đầu ra.

2.3. Về thuế TNDN

Căn cứ vào hóa đơn chiết khấu thương mại thực hiện điều chỉnh doanh thu và chi phí tính thuế TNDN.

3. Hạch toán kế toán

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *