Câu 1. Cho tứ giác ABCD. Số các vectơ khác vectơ–không tất cả điểm đầu với điểm cuối là các đỉnh của tứ giác bằng:

 A) 20 B) 16 C) 12 D) 6

Câu 2. Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: AB = CA

 A) C trùng B B) ABC cân C) A trùng B D) A là trung điểm của BC.

 


*
6 trang
*
trường đạt
*
*
22917
*
30Download
Bạn vẫn xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 máu môn: Hình học lớp 10 chuẩn - Chương 1", để thiết lập tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD nghỉ ngơi trên

Trường thpt Trưng vương vãi ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học lớp 10 ChuẩnHọ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: .................................ĐiểmNội dung đề số : 001A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) chọn câu vấn đáp đúng nhất.Câu 1. Mang đến tứ giác ABCD. Số các vectơ khác vectơ–không gồm điểm đầu với điểm cuối là những đỉnh của tứ giác bằng:A) 20B) 16C) 12D) 6Câu 2. Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng B D) A là trung điểm của BC.Câu 3. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức như thế nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Mang lại DABC có trung tâm G. M là 1 trong những điểm tuỳ ý. Đẳng thức làm sao sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. đến 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(6; 6). Xác định nào sau đây là đúng:A) G(2; 2) là trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Cho hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm p. đối xứng cùng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. Mang lại hai điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. đến hai vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần từ bỏ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) mang lại DABC và điểm M thoả hệ thức: .a) chứng minh rằng:b) hotline BN là trung con đường của DABC, I là trung điểm của BN. Chứng minh rằng: .Câu 10. (3 điểm) mang lại DABC có A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) tra cứu điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần trường đoản cú luận: (Học sinh làm cho phần trường đoản cú luận tức thì trên tờ giấy này, kể cả trang sau)Trường thpt Trưng vương vãi ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học lớp 10 ChuẩnHọ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ................................ĐiểmNội dung đề số : 002A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) chọn câu vấn đáp đúng nhấtCâu 1. Mang đến ngũ giác ABCDE. Số các vectơ không giống vectơ–không bao gồm điểm đầu với điểm cuối là những đỉnh của ngũ giác bằng:A) 20B) 30C) 25D) 10Câu 2: Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. đến hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 4. đến DABC có trung tâm G. M là 1 điểm tuỳ ý. Đẳng thức như thế nào sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Mang lại 3 điểm A(1; –1), B(–1; 1), C(6; 6). Khẳng định nào sau đây là đúng:A) G(2; 2) là trọng tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Cho hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm phường đối xứng với điểm N qua điểm M là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. Mang đến hai điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. Cho hai vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; –5)B. Phần từ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) đến DABC và điểm M thoả hệ thức: .a) chứng tỏ rằng:b) điện thoại tư vấn CN là trung con đường của DABC, I là trung điểm của CN. Minh chứng rằng: .Câu 10. (3 điểm) cho DABC tất cả A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) search điểm D nhằm tứ giác ABDC là hình bình hành.b) Tìm giữa trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần từ luận: (Học sinh làm cho phần từ luận tức thì trên tờ giấy này, tất cả trang sau)Trường thpt Trưng vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học lớp 10 ChuẩnHọ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..............................ĐiểmNội dung đề số : 003A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) lựa chọn câu trả lời đúng nhấtCâu 1. Mang lại lục giác ABCDEF. Số những vectơ khác vectơ–không bao gồm điểm đầu với điểm cuối là những đỉnh của lục giác bằng:A) 36B) 30C) 42D) 15Câu 2: Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. Mang đến hình bình hành ABDC. Đẳng thức làm sao sau đấy là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Mang lại DABC có trung tâm G. M là 1 điểm tuỳ ý. Đẳng thức làm sao sau đấy là đúng:A) B) C) D) Câu 5. đến 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(3; 3). Khẳng định nào sau đó là đúng:A) G() là trung tâm của DABCB) A là trung điểm của BC C) C là trung điểm của AB.D) thuộc hướng.Câu 6. Mang lại hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm P làm sao cho M đối xứng với điểm N qua điểm p. Là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (11; –1)Câu 7. Mang đến hai điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–1; 6)B) (3; –1)C) (–2; –12)D) (1; –6)Câu 8. Mang đến hai vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (–9; 11)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần từ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) cho DABC với điểm M thoả hệ thức: .a) chứng minh rằng:b) điện thoại tư vấn AN là trung tuyến của DABC, I là trung điểm của AN. Chứng minh rằng: .Câu 10. (3 điểm) đến DABC gồm A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) search điểm D để tứ giác ACBD là hình bình hành.b) Tìm trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần tự luận: (Học sinh có tác dụng phần từ luận tức thì trên tờ giấy này, bao gồm cả trang sau)Trường thpt Trưng vương vãi ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học lớp 10 ChuẩnHọ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..................................ĐiểmNội dung đề số : 004A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) chọn câu trả lời đúng nhấtCâu 1. Cho chén giác ABCDEFGH. Số các vectơ khác vectơ–không gồm điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của chén giác bằng:A) 72B) 28C) 56D) 64Câu 2: Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng AB) DABC cânC) A trùng BD) A là trung điểm của BC.Câu 3. Mang lại hình bình hành ACBD. Đẳng thức làm sao sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Mang lại DABC có trọng tâm G. M là 1 trong điểm tuỳ ý. Đẳng thức như thế nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 5. đến 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(–3; –3). Xác định nào sau đó là đúng:A) G(–) là giữa trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Mang lại hai điểm M(8; 1), N(3; 2). Toạ độ của điểm p. đối xứng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (–2; 3)Câu 7. Mang đến hai điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–2; –12)B) (1; –6)C) (–3; 7) D) (2; 12)Câu 8. Mang lại hai vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (8; –2)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần từ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) mang đến DABC và điểm M thoả hệ thức: .a) chứng tỏ rằng:b) hotline CN là trung tuyến của DABC, I là trung điểm của CN. Chứng minh rằng: .Câu 10. (3 điểm) mang lại DABC tất cả A(3; 1), B(1; –2), C(0; 4).a) tra cứu điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm trọng tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần từ luận: (Học sinh có tác dụng phần từ luận ngay trên tờ giấy này, bao gồm cả trang sau)ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHUẨNĐề số 001:A. Trắc nghiệm: mỗi câu 0,5 điểm1 C2 D3 A4 B5 D6 A7 B8 CB. Từ bỏ luận: mỗi câu 3 điểmCâu 9: a) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm.(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 10: a)(0,5 điểm)ABCD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(4; 3)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 002:A. Trắc nghiệm: mỗi câu 0,5 điểm1 A2 C3 D4 D5 A6 C7 C8 DB. Tự luận: mỗi câu 3 điểmCâu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(–4; 5)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 003:A. Trắc nghiệm: mỗi câu 0,5 điểm1 B2 D3 B4 C5 B6 B7 A8 BB. Từ bỏ luận: mỗi câu 3 điểmCâu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ACBD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; –1)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 004:A. Trắc nghiệm: từng câu 0,5 điểm1 C2 A3 A4 A5 B6 D7 D8 AB. Từ luận: mỗi câu 3 điểmCâu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; 7)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================