*
Đ/c Phan Tùng Dương, UV BTV thị trấn ủy, Trưởng BTC thị xã ủy khuyến mãi hoachúc mừng Đại hội bỏ ra bộ bản Mỏ Trạng, làng Tam Tiến

Thực hiện sự chỉ đạo của BTV huyện ủy, công tác chỉ huy đại hội đưa ra bộ trực ở trong đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 trong toàn Đảng cỗ huyện được những cấp ủy trực trực thuộc tập trung triển khai tốt, tương xứng với điểm sáng công tác, tình hình thực tế của thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đối kháng vị. Công tác sẵn sàng đại hội được các đơn vị tổ chức quán triệt kịp thời và không hề thiếu yêu cầu, nội dung những văn phiên bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của cấp cho ủy cung cấp trên; tăng cường sự lãnh đạo của cấp cho ủy cơ sở trong quá trình thực hiện nay từ khâu sẵn sàng đến khâu tổ chức đại hội. Công tác sẵn sàng văn kiện trình đại hội cơ bạn dạng được triển khai chu đáo, diễn tả tính tổng kết của tất cả nhiệm kỳ. Quy trình triển khai công tác nhân sự thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, căn cứ vào quy hướng cán bộ. Trong lịch trình đại hội, đoàn chủ tịch đã phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, hợp lý và phải chăng cho từng thành viên, bám quá sát chương trình, kịch bản theo đúng câu chữ đã được đại hội thông qua.


*
Đại hội bỏ ra bộ Đảng - Đoàn thể - Cựu binh sĩ huyện nhiệm kỳ 2022-2025

- Về cơ cấu tổ chức cấp ủy: Số cấp cho ủy là cô gái 302 đồng minh (33,44%); dân tộc bản địa 187 bè bạn (20,71%); số tham gia đầu tiên 28 bạn bè (3,1%). Về độ tuổi: bên dưới 35 tuổi là 60 bè bạn (6,64%); từ 35-50 tuổi là 469 bè bạn (51,94%); trường đoản cú 50-60 tuổi là 261 đồng chí (28,9%); trên 60 tuổi là 113 đồng chí (12,51%).

- chuyên môn chuyên môn: Văn hoá: Tiểu học 03 đồng chí (0,33%); thcs 221 bạn hữu (24,47%); trung học phổ thông 679 đồng minh (75,19%). Chăm môn: Tiến sĩ, Thạc sĩ 44 bè bạn (4,87%); Đại học tập 343 bằng hữu (37,98%); Cao đẳng, Trung cấp cho 124 bạn bè (13,73%); Sơ cấp 19 bạn hữu (2,1%).

- Lý luận chủ yếu trị: Cao cấp, cử nhân 38 bè bạn (4,21%); Trung cung cấp 286 bạn hữu (31,67%); Sơ cấp cho 91 bè bạn (10,08%).

Tuy nhiên, kề bên những hiệu quả đạt được, trong quá trình tổ chức đại hội những chi bộ trực ở trong đảng ủy cơ sở còn những hạn chế như: một trong những đảng ủy cơ sở, trong vượt trình lãnh đạo chuẩn bị và thực hiện đại hội không làm tốt công tác thâu tóm tư tưởng của đảng viên, chưa tiến hành chặt chẽ công việc trong tiến trình công tác nhân sự, dẫn đến hiệu quả bầu cung cấp ủy, túng thiếu thư chi bộ không nên theo giải pháp nhân sự đã phê chăm sóc hoặc thai thiếu con số cấp ủy; bao gồm đảng ủy cơ sở khi thực hiện phê phê duyệt nhân sự cấp cho ủy của những chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025 chưa thực hiện trang nghiêm hướng dẫn về hiện tượng số dư trong thai cử cung cấp ủy; một số đảng ủy đại lý khi phê chăm chú nhân sự đại hội chi bộ chưa triển khai đồng thời sẵn sàng nhân sự cho bầu cử trưởng thôn, bản, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025; Việc sẵn sàng các điều kiện cho tổ chức đại hội ở một số chi cỗ chưa đích thực chu đáo, report chính trị chưa bám sát hướng dẫn, việc tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị trình đại hội bỏ ra bộ nhiệm kỳ 2022-2025 không sâu rộng, chưa phát huy được phát huy được trí tuệ bạn bè trong xây đắp báo cáo; công tác quản lý đại hội còn lúng túng.

Việc tổ chức triển khai thành công đại hội các chi bộ trực nằm trong đảng ủy cơ sở, thêm với thai cử trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 được xác định là trong số những nhiệm vụ trong tim của BTV thị trấn ủy năm 2022, đóng góp phần lãnh đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần đồ vật XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn đề ra./.