MẪU BÁO THUẾ QUÝ

MẪU BÁO THUẾ QUÝ

Mẫu Báo Cáo Thuế Qúy

Báo cáo thuế theo quý gồm có các sau:

  • Tờ khai thuế GTGT theo quý
  • Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính (không phải nộp tờ khai, DN tự xác định)
  • Thuế Thu nhập cá nhân. (nếu có)

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Cụ thể hồ sơ báo cáo thuế theo quý như sau:

1. Khai và nộp thuế Giá trị gia tăng theo quý:

– Hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng theo quý gồm:

Tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo quý theo mẫu số 01/GTGT ( dành cho Doanh nghiệp khai thuế theo pp kháu trừ) hoặc mẫu 04/GTGT ( dành cho DN tính thuế theo pp trực tiếp trên Doanh thu) và mẫu 03/GTGT (dành cho DN buôn bán, chế tác vàng bạc, đá quý)

Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất làday tieng trung cap toc ngày 30 (hoặc 31) tháng đầu tiên sau quý.

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu: BC26/AC ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính (Đính chính tại Quyết định số: 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010).

– Hạn nộp vào ngày 30 của tháng đầu tiên sau quý.

3. Thuế thu nhập cá nhân:

Doanh nghiệp sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý khi tổng số thuế TNCN phát sinh trong tháng nhỏ hơn 05 triệu đồng.

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính:

Không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý

Doanh nghiệp tự cân bán buôn quần áo nam đối lỗ lãi để xác định số thuế TNDN phải nộp theo quý. Hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý vào ngày 30 của tháng đầu tiên sau quý.

Thời hạn nộp là cùng với thuế TNDN tạm tính quý.

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *