Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất

Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất

Nhớ được tất cả các tài khoản trong bảng hệ thống tài khoản kế toán trong giai đoạn đầu tiếp xúc với phần nguyên lý kế toán luôn làm kế toán phải lo ngại, bởi có rất nhiều tài khoản từ 1 – 9 làm sao có thể nhớ hết được. Việc học thuộc bảng hệ thống tài khoản kế toán này được rất nhiều kế toán ví giống như việc học thuộc bảng Cửu Chương thời Tiểu học.

Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất
Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất

Nhưng trên thực tế thì những tài khoản kế toán này lại không chỉ đơn thuần là những con số, bạn không thế nhớ nó một cách máy móc, ví nếu bạn đọc được 111 là tiền mặt không thôi thì chưa đủ mà bạn còn phải biết vận dụng nó vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sử dụng các tài khoản này để ghi lại những nghiệp vụ ấy.

Công ty đào tạo kế toán Việt sẽ chia sẻ cách để các bạn có thể nhớ hệ thống các tài khoản kế toán một cách nhanh – chính xác và lâu nhất!

Bạn thực hiện đồng thời 2 việc:
1- Học:

Bạn học thuộc theo từng “loại TK”; mà tránh học cả Bảng danh mục 1 lúc: Ví dụ; bạn bắt đầu học loại TK 1: “Tài sản ngắn hạn” loại này có 24 TK bắt đầu bằng số 1; trong đó 11 là các loại tiền (quan trọng nhất); bạn sẽ có 3 TK phải thuộc: 11(1), 11(2), 11(3). Bạn không nên học cả TK câp 2 (1111,1112…) làm rối trí, việc này sẽ học lại đợt 2. Tương tự như vậy, sau khi học từng loại; bạn đọc nhẩm không nhìn vào sách, cố mà thuộc lòng như học hát vậy.

2- Học “đi đôi với hành”; bạn học đến đâu cố gắng tự ra ví dụ để thực hanh ( trong web hocketoanthue.edu.vn của Công ty kế toán Thiên Ưng có rất nhiều bài tập định khoản hạch toán kế toán )

Điều này giúp bạn liên kết quan hệ đối ứng của các TK sẽ làm bạn nhớ rất lâu: Ví dụ: Rút tiền gửi NH về quỹ TM: bạn sẽ liên kết được giữa TK 111 (ghi Nợ) và TK 112 (ghi Có)…Nếu có điều kiện bạn ‘làm quen” với 1 bạn nào đó đang làm KToán DN, bạn mượn tài liệu của họ để thử định khoản. Mình tin chắc bạn sẽ nhớ hết TK rất nhanh và sâu.

Cách sử dụng tài khoản cho dễ nhớ:cách nhớ hệ thống tài khoản kế toán

  •  Các tài khoản loại 1,2,6,8: Khi PS tăng ghi nợ, PS giảm ghi có
  • Các tài khoản loại 3,4,5,7: Khi PS giảm ghi nợ, PS tăng ghi có
  • Tài khoản có chữ số cuối cùng là 8: TK khác thuộc loại đó
  • Các tài khoản có chữ số cuối cùng là 9: các tài khoản dự phòng
  • Riêng 214, 129… và một số tài khoản đặc biệt được hạch toán khác với TK cùng loại
  • Phản ánh các phát sinh trên TK theo cấu trúc Nợ, Có, hoặc tài khoản chữ ( T )

Các nguyên tắc kế toán cơ bản:

Kế toán doanh nghiệp thông qua hệ thống tài khoản kế toán ( TK tài sản và TK nguồn vốn)

Các nguyên tắc cơ bản:

  • Tổng tài sản luôn luôn bằng tổng nguồn vốn
  • Tài sản tăng thì nguồn vốn cũng tăng và ngược lại
  • Số dư cuối kỳ =  Số dư  đầu kỳ Phát sinh tăng trong kỳ – Phát sinh giảm trong kỳ .

Để có tài liệu thực hành phần định khoản kế toán mời bạn tham khảo phần: Bài tập định khoản kế toán có đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *