Những mức phạt vi phạm khi sử dụng hóa đơn GTGT

Mức phạt vi phạm khi sử dụng hóa đơn GTGT

Hóa đơn GTGT là gì? Mức phạt vi phạm khi sử dụng hóa đơn GTGT như thế nào?

Hóa đơn GTGT chính là công cụ kiểm soát thông tin khi thực hiện việc mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp. Việc sử dụng hóa đơn GTGT chính là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp luật đối với cơ quan thuế. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với bạn về các Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT mới nhất.

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ tài Chính: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều Thông tư 10/2014/TT-BTC.

1. Không xử phạt đối với:

 • Nếu khai báo trong vòng 5 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn chưa thông báo phát hành
 • Nếu khai báo trong vòng 5 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đơn đã mua nhưng chưa lập.

2. Vi phạm về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn

a.Hành vi vi phạm

1.Thiếu nội dung bắt buộc trên hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử:

 • Ký hiệu hóa đơn
 • Ký hiệu mẫu hóa đơn
 • Số hóa đơn

2.Trường hợp đảm bảo đúng các nội dung bắt buộc như trên. Nhưng thiếu hoặc sai các nội dung khác. (Trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính)

3.Tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện quy định.

Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định. Hoặc hóa đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định.

4.Tự in hóa đơn giả (trừ trường hợp do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn)

 Khởi tạo hóa đơn điện tử giả.

b.Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

1.

 • 2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng

2.

 •  Phạt cảnh cáo nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục. Và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.
 •  Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 2.000.000 đồng. Nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn không được khắc phục. Nhưng đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng. Nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

 

3.

 • 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

4

 •  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
 •  Hình thức phạt bổ sung: đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 01 tháng đến 03 tháng. Kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

3. Vi phạm về đặt in hóa đơn

a.Hành vi vi phạm

1.Không ký hợp đồng Đặt in bằng văn bản.

2.Đã ký hợp đồng in bằng văn bản. Nhưng hợp đồng in không đầy đủ nội dung hoặc tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in đã ký quyết định tự in hóa đơn. Nhưng quyết định tự in hóa đơn không đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

3. Không thanh lý hợp đồng in
Có sai sót mà không hủy.

4.Không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành

5.Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng.

6.Đặt in hóa đơn giả.

b.Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

1.

 • 500.000 đồng – 1.500.000 đồng

2.Phạt cảnh cáo đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu. Tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra

Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000đ. Đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn không ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu. Tổ chức nhận in hóa đơn không ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu. Đồng thời bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn phải bổ sung các nội dung còn thiếu của hợp đồng

3.

4.000.000 đồng – 8.000.000 đồng

4.

 • Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày. Kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
 •  Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế. Từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
 • Phạt tiền từ 6.000.000 đồng – 18.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn. Trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10. Kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

5.

 • 15.000.000 đồng – 45.000.000 đồng

6.

 • 20.000.000 đồng – 50.000.000 đồng

4. Vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in

Vi phạm chế độ báo cáo về việc nhận in hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính.

 •  Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.
 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn. Từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo và có tình tiết giảm nhẹ.Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ. Thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 2.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng. Đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.

Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn. Hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi bên đặt in đã hoàn thành thủ tục thông báo phát hành đối với trường hợp hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng.

Không hủy các sản phẩm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hợp đồng in.

 • 4.000.000 đồng – 8.000.000 đồng

 Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp ứng đủ điều kiện quy định.Không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho khách hàng.

 • 6.000.000 đồng -18.000.000 đồng

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu bất kỳ trong hợp đồng in hóa đơn cho cơ sở in khác.

 • 10.000.000 đồng – 20.000.000 đồng

Trường hợp tổ chức nhận đặt in hóa đơn chuyển nhượng khâu in ra phim (chế bản) cho cơ sở in khác thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng này cho khách hàng khác.

 • 15.000.000 đồng – 45.000.000 đồng

In hóa đơn giả

 • Phạt tiền 20.000.000 đồng – 50.000.000 đồng
 • Hình thức phạt bổ sung: bị đình chỉ in hóa đơn từ 01 tháng đến 03 tháng. Kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

5. Vi phạm quy định về mua hóa đơn

Xem thêm các thông tin ngân hàng tại Đại Á Bank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *