GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
*

*

*

*


*
*
*

 Người lao cồn tham gia BHXH nên sau một năm nghỉ bài toán hoặc fan tham gia BHXH từ nguyện sau một năm không liên tiếp tham gia đóng BHXH và một số trong những trường hòa hợp khác (chưa đủ đk hưởng lương hưu) có yêu ước thì được trao BHXH một lần. Công ty chúng tôi xin reviews đến chúng ta cách tính mức hưởng BHXH một đợt như sau:

*

Theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 60 dụng cụ BHXH năm 2014, mức tận hưởng BHXH một lần tính theo số năm đang đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH mang lại những năm đóng từ năm năm trước trở đi;

c) ngôi trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng trọn BHXH bằng số tiền sẽ đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng góp BHXH. Mức tận hưởng BHXH một đợt không bao hàm số tiền nhà nước hỗ trợ đóng BHXH trường đoản cú nguyện. (trừ những người dân bị mắc bệnh gian nguy đến tính mạng).

Ví dụ:

Một người công nhân A tạo nên công ty B và bao gồm tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 01/2013 mang đến tháng 7/2016. Công nhân A đã nghỉ việc vào tháng 8/2016. Tháng 9/2017, công nhân A hy vọng nhận tiền BHXH một đợt thì người công nhân A sẽ nhận thấy tổng số chi phí bao nhiêu?

Được biết, thời gian đóng bảo đảm của công nhân A như sau:

- từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2013, mức lương đóng góp BHXH là: 1.200.000đ

- từ tháng 01/2014 cho tháng 9/2014, nấc lương đóng BHXH là: 1.445.000đ

- từ tháng 10/2014 mang lại tháng 12/2014, nút lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2015 cho tháng 6/2015: Nghỉ không lương, không đóng góp BHXH

- từ thời điểm tháng 07/2015 mang lại tháng 12/2015, nút lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2016 mang đến tháng 02/2016: nút lương đóng góp BHXH là: 2.140.000đ

- từ thời điểm tháng 03/2016 cho tháng 07/2011 2016, nút lương đóng BHXH là: 2.515.000đ

- từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2013 (12 tháng):

1.200.000 x 12 x 1,08  = 15.552.000 đồng.

- từ tháng 01/2014 đến tháng 09/2014 (9 tháng):

1.445.000 x 9 x 1,03 = 13.395.150 đồng

- từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014 (3 tháng):

2.140.000 x 3 x 1,03 = 6.612.600 đồng

- từ tháng 07/2015 đến tháng 12/2015 (6 tháng):

2.140.000 x 6 x 1,03 = 13.225.200 đồng

- từ tháng 01/2016 cho tháng 02/2016 (02 tháng):

2.140.000 x 2 x 1.00 = 4.280.000 đồng

- từ tháng 03/2016 mang đến tháng 07/2016 ( 5 tháng):

2.515.000 x 5 x 1.00 = 12.575.000 đồng

Tổng thời gian là: 12 + 9 + 3 + 6 + 2 + 5 = 37 tháng.

          tổng mức vốn lương đóng BHXH của người công nhân A là:

15.552.000 + 13.395.150 + 6.612.600 + 13.225.200 + 4.280.000 + 12.575.000 = 65.639.950 đồng