*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Số: 031701/2021/hocketoanthue.edu.vn Hà Nội, ngày 17 mon 3 năm 2021

V/v: thông báo thay đổi showroom văn chống hocketoanthue.edu.vn

Kính gửi:

- VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

- BỘ NỘI VỤ

- BỘ CÔNG THƯƠNG

- BỘ TÀI CHÍNH

- BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

- BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- TỔNG CỤC THUẾ

- TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

- TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG

- TỔNG CỤC HẢI QUAN

- CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

- CÁC CƠ quan tiền QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHÁC

- CÁC CƠ quan lại TRUYỀN THÔNG

- CÁC CƠ quan lại HỮU QUAN

Kính thưa Quý Cơ quan,

Địa chỉ mới: Hiệp hội các nhà tiếp tế Ô tô việt nam (hocketoanthue.edu.vn)

Tầng 10, Tòa bên Đào Duy Anh, số cửu Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

hocketoanthue.edu.vn

Địa chỉ cũ: Hiệp hội các nhà phân phối Ô tô nước ta (hocketoanthue.edu.vn)

Tầng 8, Trung vai trung phong Lotte, Số 54 Liễu Giai, Quận tía Đình, TP Hà Nội

hocketoanthue.edu.vn

Chúng tôi hết sức mong thường xuyên nhận được sự hỗ trợ và hợp tác ký kết của quý cơ quan mang lại các hoạt động của hocketoanthue.edu.vn.

Trân trọng!


Nơi nhận:

Như trên

Lưu hocketoanthue.edu.vn

TM Ban điều hành quản lý hocketoanthue.edu.vn

Chủ tịch


-- liên kết websie -- -- Slide 1 -- -- slide2 -- -- slide3 -- -- slide4 -- -- slide5 -- -- slide6 -- -- slide7 -- -- slide8 -- -- slide9 -- -- slide10 -- -- slide11 -- -- slide12 -- -- slide13 -- -- Deawoo-bus --


Online: 2
Total: 2.223.396