*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Số: 031701/2021/hocketoanthue.edu.vn Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

V/v: Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng hocketoanthue.edu.vn

Kính gửi:

- VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

- BỘ NỘI VỤ

- BỘ CÔNG THƯƠNG

- BỘ TÀI CHÍNH

- BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

- BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- TỔNG CỤC THUẾ

- TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

- TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG

- TỔNG CỤC HẢI QUAN

- CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

- CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHÁC

- CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG

- CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN

Kính thưa Quý Cơ quan,

Địa chỉ mới: Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (hocketoanthue.edu.vn)

Tầng 10, Tòa nhà Đào Duy Anh, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

hocketoanthue.edu.vn

Địa chỉ cũ: Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (hocketoanthue.edu.vn)

Tầng 8, Trung tâm Lotte, Số 54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

hocketoanthue.edu.vn

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của quý cơ quan cho các hoạt động của hocketoanthue.edu.vn.

Trân trọng!


Nơi nhận:

Như trên

Lưu hocketoanthue.edu.vn

TM Ban điều hành hocketoanthue.edu.vn

Chủ tịch


-- Liên kết websie -- -- Slide 1 -- -- slide2 -- -- slide3 -- -- slide4 -- -- slide5 -- -- slide6 -- -- slide7 -- -- slide8 -- -- slide9 -- -- slide10 -- -- slide11 -- -- slide12 -- -- slide13 -- -- Deawoo-bus --


Online: 2
Total: 2.223.396