*
72 trang
*
honganh
*
6628
*
7Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục lớp 2 cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 28 * Trò chơi Vòng tròn * Đi đềuI. Mục tiêu: -Tiếp tục học trò chơi Vòng tròn .Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo vần điệu ở mức ban đầu.-Ôn đi đều.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác,đều và đẹp .II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi III. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’)GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcHS đứng tại chỗ vổ tay và hátKhởi độngHS chạy một vòng trên sân tậpThành vòng tròn đi thường...bước ThôiKiểm tra bài cũ : 4 hsNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Học trò chơi : Vòng trònGiáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xétb.Đi đềuĐi đềubướcĐứng lại..ĐứngHS vừa đi vừa hát theo nhịp Nhận xétIII. Kết thúc: (6’)Thả lỏng :HS đứng tại chỗ vỗ tay và hátHệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn 8 động tác TD đã họcĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 29 * Trò chơi Vòng tròn * Đi đềuI. Mục tiêu: -Tiếp tục học trò chơi Vòng tròn .Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo vần điệu ở mức ban đầu.-Ôn đi đều.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác,đều và đẹp .II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi III. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’)GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcHS đứng tại chỗ vổ tay và hátKhởi độngHS chạy một vòng trên sân tậpThành vòng tròn đi thường...bước ThôiÔn bài thể dục phát triển chungMỗi động tác thực hiện 2x8 nhịpKiểm tra bài cũ : 4 hsNhận xét II. Cơ bản: { 24’}a.Học trò chơi : Vòng trònGiáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xétb.Đi đềuĐi đềubướcĐứng lại..ĐứngHS vừa đi vừa hát theo nhịp Nhận xétIII. Kết thúc: (6’)Thả lỏng :HS đứng tại chỗ vỗ tay và hátHệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn 8 động tác TD đã họcĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 30 * Bài thể dục phát triển chung * Trò chơi Vòng trònI. Mục tiêu:-Ôn bài TD phát triển chung.Yc thuộc bài, thực hiện từng ĐT tương đối chính xác, đều, đẹp.- Tiếp tục học trò chơi Vòng tròn .YC biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo vần điệu tương đối chủ động .II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi III. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’) Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcHS đứng tại chỗ vổ tay và hátKhởi độngHS chạy một vòng trên sân tậpKiểm tra bài cũ : 4 hsNhận xét II. Cơ bản: { 24’}a.Ôn bài thể dục phát triển chung.Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xétb.Trò chơi Vòng trònGiáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xétIII. Kết thúc: (6’)Thả lỏng :HS đứng tại chỗ vỗ tay và hátHệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn 8 động tác TD đã họcĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GVGVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 31 * Trò chơi Nhóm 3 nhóm 7 * Trò chơi Vòng trònI. Mục tiêu: -Ôn 2 trò chơi :Vòng tròn và Nhóm 3 nhóm 7.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia vào tròchơi tương đối chủ động.II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi III. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’) Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcHS đứng tại chỗ vổ tay và hátKhởi độngĐi đều .bước Đứng lại.đứngÔn bài thể dục phát triển chungMỗi động tác thực hiện 2x8 nhịpKiểm tra bài cũ : 4 hsNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Trò chơi : Vòng trònGiáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xétb.Trò chơi : Nhóm 3 nhóm 7Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xétIII. Kết thúc: (6’)Thả lỏng :HS đứng tại chỗ vỗ tay và hátHệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn 8 động tác TD đã họcĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 32 * Trò chơi Nhanh lên bạn ơi * Trò chơi Vòng trònI. Mục tiêu: -Ôn 2 trò chơi :Vòng tròn và Nhanh lên bạn ơi.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia vào tròchơi tương đối chủ độngII. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi III. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’)GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcHS đứng tại chỗ vổ tay và hátĐi đều .bước Đứng lại.đứng đi vừa Ôn bài thể dục phát triển chungMỗi động tác thực hiện 2x8 nhịpKiểm tra bài cũ : 4 hsNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Trò chơi : Nhanh lên bạn ơiGiáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xétb.Trò chơi : Vòng trònGiáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xétIII. Kết thúc: (6’)Thả lỏng :HS đứng tại chỗ vỗ tay và hátHệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn 8 động tác TD đã họcĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 33 * Trò chơi Bịt mắt bắt dê * Trò chơi Nhóm ba nhóm bảyI. Mục tiêu: -Ôn 2 trò chơi:Bịt mắt bắt dê và Nhóm ba nhóm bảy.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động,đúng luật.II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi III. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’)\GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcKhởi độngHS chạy một vòng trên sân tậpThành vòng tròn,đi thường.bước ThôiHS vừa đi vừa hít thở sâuÔn bài thể dục phát triển chungMỗi động tác thực hiện 2x8 nhịpKiểm tra bài cũ : 4 hsNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Trò chơi : Nhóm ba nhóm bảyGiáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xétb.Trò chơi : Bịt mắt bắt dêGiáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xétIII. Kết thúc: (6’)Đi đều.bước Đứng lại.đứngThả lỏng :Hệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn 8 động tác TD đã họcĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 34 * Trò chơi Vòng tròn * Trò chơi Bỏ khănI. Mục tiêu: -Ôn 2 trò chơi:Vòng tròn và Bỏ khăn.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động,đúng luật.II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi III. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’)GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcKhởi độngHS chạy một vòng trên sân tậpThành vòng tròn,đi thường.bước ThôiHS vừa đi vừa hít thở sâuÔn bài thể dục phát triển chungMỗi động tác thực hiện 2x8 nhịpKiểm tra bài cũ : 4 hsNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Trò chơi : Vòng trònGiáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xétb.Trò chơi : Bỏ khănGiáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xétIII. Kết thúc: (6’)Đi đều.bước Đứng lại..đứngThả lỏng :Hệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn 8 động tác TD đã họcĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 35 * Trò chơi Vòng tròn * Trò chơi Nhanh lên bạn ơiI. Mục tiêu:-Ôn 2 trò chơi: “Vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơi!”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động,đúng luật.II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi III. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’)GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcHS chạy một vòng trên sân tậpThành vòng tròn,đi thường.bước ThôiHS vừa đi vừa hít thở sâuÔn bài thể dục phát triển chungMỗi động tác thực hiện 2x8 nhịpKiểm tra bài cũ : 4 hsNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Trò chơi : Vòng trònGiáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xétb.Trò chơi : Nhanh lên bạn ơiGiáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xétIII. Kết thúc: (6’)Đi đều.bước Đứng lại..đứngHS vừa đi vừa hát theo nhịpThả lỏng :Hệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn 8 động tác TD đã họcĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 35 * Trò chơi Vòng tròn * Trò chơi Nhanh lên bạn ơiI. Mục tiêu:-Ôn 2 trò chơi: “Vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơi!”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động,đúng luật.II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi III. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’)GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcHS chạy một vòng trên sân tậpThành vòng tròn,đi thường.bước ThôiHS vừa đi vừa hít thở sâuÔn bài thể dục phát triển chungMỗi động tác thực hiện 2x8 nhịpKiểm tra bài cũ : 4 hsNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Trò chơi : Vòng trònGiáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xétb.Trò chơi : Nhanh lên bạn ơiGiáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xétIII. Kết thúc: (6’)Đi đều.bước Đứng lại..đứngHS vừa đi vừa hát theo nhịpThả lỏng :Hệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn 8 động tác TD đã họcĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 36 * Ôn tập học kỳ II. Mục tiêu:- Hệ thống những ND chính đã học trong học kỳ I.Yêu cầu HS biết được đã học được những gì, điểm nào cần phát huy hoặc khắc phục tròng học kỳ II.II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi III. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’)GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcĐi đều.bước Đứng lại.đứngHS vừa đi vừa hát theo nhịpTrò chơi : Diệt các con vật có hạiKiểm tra bài cũ : 4 HSNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Sơ kết học kỳ I.*Những kiến thức và kỹ năng các em đã học.-ĐHĐN :Tập hợp hàng dọc (ngang),Dóng hàng,Điểm số,dồn hàng ngang,Quay phải (trái),Chuyển đội hình hàng dọc(ngang) thành vòng tròn và ngược lại.-Bài TD phát triển chung : Gồm 8 động tác.Vươn thở,Tay,Chân,Lườn,BụngToàn thân,Nhảy,Điều hoà.-Bài tập RLTT và KNVĐCB :-Trò chơi vận động :Bịt mắt bắt dê,Bỏ khăn,Vòng tròn,Nhanh lên bạn ơi,Nhóm 3 nhóm 7. Trong HKI đa số HS tham gia học tốt môn TD có tinh thần luyện tập để nâng cao sức khoẻ,biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế.Bên cạnh đó vẫn còn một số ít HS tinh thần luyện tập chưa cao,dẫn đến thành tích đạt chưa tốt.Những thành tích các em đã đạt ở HKI cần phát huy tốt hơn nữa ở HKII.Thông báo kết quả học tập của HS Tuyên dương những HS có tinh thần học tậpb.Trò chơi : Bịt mắt bắt dê.G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơiNhận xétIII. Kết thúc: (6’)Thả lỏng :Cúi người nhảy thả lỏngHệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn 8 động tác TD đã họcĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GVĐội hình học mới động tác TD* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 37 *Trò chơi :Bịt mắt bắt dê và Nhanh lên bạn ơiI. Mục tiêu:-Ôn 2 trò chơi : Bịt mắt bắt dê và Nhanh lên bạn ơi.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi , dụng cụ trò chơiIII. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’)GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcHS đứng tại chỗ vỗ tay và hátKhởi độngTập bài TD phát triển chungMỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịpKiểm tra bài cũ : 4 HSNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Trò chơi : Bịt mắt bắt dê.G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơiNhận xétb.Trò chơi : Nhanh lên bạo ơiG.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.Nhận xétIII. Kết thúc: (6’)HS đứng tại chỗ vỗ tay và hátThả lỏng :Cúi người nhảy thả lỏngHệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn 8 động tác TD đã họcĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 38 *Trò chơi :Bịt mắt bắt dê và Nhóm 3 nhóm 7I. Mục tiêu:-Ôn 2 trò chơi : Bịt mắt bắt dê và Nhóm 3 nhóm 7.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi , dụng cụ trò chơiIII. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’)GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcHS chạy một vòng trên sân tậpThành vòng tròn,đi thường.bước ThôiKhởi độngKiểm tra bài cũ : 4 HSNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Trò chơi : Bịt mắt bắt dê.G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơiNhận xétb.Trò chơi : Nhóm 3 nhóm 7G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.Nhận xétIII. Kết thúc: (6’)Đi đều.bước Đứng lại.đứngHS vừa đi vừa hát theo nhịpThả lỏng :Cúi người nhảy thả lỏngHệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn 8 động tác TD đã họcĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 39 *Đứng kiểng gót,hai tay chống hông(dang ngang) *Trò chơi : Chạy đổi chỗ vỗ tay nhauI. Mục tiêu:-Ôn 2 động tác RLTTCB.Yêu cầu HS thực hiện tương đối chính xác .-Học trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”.YC biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi , dụng cụ trò chơiIII. Nội dung và phương pháp lên lớpNỘI DUNGPHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨCI. Mở đầu: (5’)GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcHS đứng tại chỗ vỗ tay và hátHS chạy một vòng trên sân tậpThành vòng tròn,đi thường.bước ThôiKiểm tra bài cũ : 4 HSNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Ôn đứng kiểng gót,hai tay chống hôngG.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tậpNhận xétb.Ôn động tác đứng kiểng gót,hai tay dang ngang bàn tay sấp.G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.Nhận xétc.Trò chơi : Chạy đổi chỗ vỗ tay nhauG.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.Nhận xét. Kết thúc: (6’)HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát theo nhịpThả lỏng :Cúi người nhảy thả lỏngHệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn bài tập RLTTCBĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 40 *Một số bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản *Trò chơi : Chạy đổi chỗ vỗ tay nhauI. Mục tiêu:-Ôn 2 ĐT: Đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước),hai tay đưa ra trước-sang ngang-lên cao chếch chữ V.Yêu cầu HS thực hiện động tác tương đối chính xác .-Trò chơi:Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi , dụng cụ trò chơiIII. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’)GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcHS đứng tại chỗ vỗ tay và hátThành vòng tròn,đi thường.bước ThôiTrò chơi : Có chúng emKiểm tra bài cũ : 4 HSNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Ôn đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước),hai tay đưa ra trước-sang ngang-lên cao chếch chữ V-Về TTCBG.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tậpNhận xétb.Trò chơi : Chạy đổi chỗ vỗ tay nhauG.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.Nhận xétIII. Kết thúc: (6’)HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát theo nhịpThả lỏng :Cúi người nhảy thả lỏngHệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn bài tập RLTTCBĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 41 *Đi thường theo vạch kẻ thẳngI. Mục tiêu:-Ôn Đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước),hai tay đưa ra trước -sang ngang-lên cao thẳng hướng.Yêu cầu HS thực hiện động tác tương đối chính xác.-Học đi thường theo vạch kẻ thẳng.Yêu cầu HS thực hiện tương đối đúng động tác.II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi , dụng cụ trò chơiIII. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’)GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcHS chạy một vòng trên sân tậpThành vòng tròn,đi thường.bước ThôiÔn bài TD phát triển chungMỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịpTrò chơi : Có chúng emKiểm tra bài cũ : 4 HSNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Ôn đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước),hai tay đưa ra trước-sang ngang-lên cao chếch chữ V-Về TTCBG.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tậpNhận xétb.Đi thường theo vạch kẻ thẳngG.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.Nhận xétIII. Kết thúc: (6’)HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát theo nhịpThả lỏng :Cúi người nhảy thả lỏngHệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn bài tập RLTTCBĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GVĐội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 42 *Đi theo vạch kẻ thẳng,hai tay chống hông (dang ngang) *Trò chơi : Nhảy ôI. Mục tiêu:-Học đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông (dang ngang).Yêu cầu HS thực hiện tương đối đúng động tác.-Ôn trò chơi Nhảy ô.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi.II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi , dụng cụ trò chơiIII. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’)GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcHS chạy một vòng trên sân tậpThành vòng tròn,đi thường.bước ThôiÔn bài TD phát triển chungMỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịpKiểm tra bài cũ : 4 HSNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Đi theo vạch kẻ thẳng,hai tay chống hôngG.viên hướng dẫn và tổ chức HS điNhận xétb.Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngangG.viên hướng dẫn và tổ chức HS điNhận xét*Các tổ thi đua đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngangNhận xét Tuyên dươngc.Trò chơi : Nhảy ôG.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơiNhận xétIII. Kết thúc: (6’)Thả lỏng :Cúi người nhảy thả lỏngHệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn bài tập RLTTCBĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * *Đội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 43 *Ôn một số bài tập đi theo vạch kẻ thẳng *Trò chơi : Nhảy ôI. Mục tiêu- Ôn hai ĐT đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông; đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác về tư thể bàn chân và tư thế tay.- Ôn trò chơi Nhảy ô.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi.II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi , dụng cụ trò chơiIII. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’)GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcHS chạy một vòng trên sân tậpThành vòng tròn,đi thường.bước ThôiÔn bài TD phát triển chungMỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịpTrò chơi : Làm theo hiệu lệnhKiểm tra bài cũ : 4 HSNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Đi theo vạch kẻ thẳng,hai tay chống hôngG.viên hướng dẫn và tổ chức HS điNhận xétb.Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngangG.viên hướng dẫn và tổ chức HS điNhận xét*Các tổ thi đua đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngangNhận xét Tuyên dươngc.Trò chơi : Nhảy ôG.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơiNhận xétIII. Kết thúc: (6’)Đi đều. bước Đứng lại.đứngThả lỏng :Cúi người nhảy thả lỏngHệ thống bài học và nhận xét giờ họcVề nhà ôn bài tập RLTTCBĐội Hình * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * *Đội Hình xuống lớp* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * GV Bài : 44 *Đi kiểng gót hai tay chống hông *Trò chơi : Nhảy ôI. Mục tiêu -Ôn một số bài tẩpLTTCB,học đi kiểng gót hai tay chống hông.YC thực hiện được ĐT tương đối đúng.-Ôn trò chơi Nhảy ô.Yêu cầu nắm vững cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,nhanh nhẹn.II. Địa điểm và phương tiện- Địa điểm : Sân trường . 1 còi , dụng cụ trò chơiIII. Nội dung và phương pháp lên lớpNội dungPhương pháp lên lớpI. Mở đầu: (5’)GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcĐi đều.bước Đứng lại.đứngÔn bài TD phát triển chungMỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịpTrò chơi : Diệt các con vật có hạiKiểm tra bài cũ : 4 HSNhận xétII. Cơ bản: { 24’}a.Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngangG.viên hướng dẫn và tổ chức HS điNhận xétb.Đi kiểng gót hai tay dang ngangG.viên hướng dẫn và tổ chức HS điNhận xét*Các tổ thi đua Đi kiểng gót hai tay dang ngangNhận xét Tuyên dươngc.Trò chơi : Nhảy ôG.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơiNhận xétIII. Kết thúc: (6’)Đi đều. bước Đứng lại.đứngThả lỏng :Cúi người nhảy thả lỏngHệ thống bài học và nhận xét giờ học