- Trẻ nhận biết một vài đặc điểm, nói đúng tên con gà trống, nhỏ vịt.- con trẻ biết bé gà trống, bé vịt là những loài vật nuôi trong gia đình.

*


Giáo án: Phát triển dìm thức

Nhận biết – Tập nói: Con gà trống, con vịt

I. Mục đích - yêu thương cầu

1. Kiến thức

- Trẻ thừa nhận biết một trong những đặc điểm, nói đúng tên con gà trống, bé vịt.

- con trẻ biết con gà trống, con vịt là những con vật nuôi trong gia đình.

2. Kỹ năng

- cải tiến và phát triển ngôn ngữ đến trẻ.

- vấn đáp được câu hỏi của cô.

3. Thái độ

- trẻ em biết mếm mộ các nhỏ vật, biết công dụng và biện pháp chăm sóc, đảm bảo chúng.

II. Chuẩn chỉnh bị

-Hình ảnh bé gà trống, gà mái, bé vịt .

-Rổ vật liệu nhựa nhỏ, lô tô con gà trống, vịt đến cô và trẻ.

III. Cách tiến hành

Hoạt hễ 1: gây hứng thú

- Các con hãy lại vừa mới đây với cô nào, cô bé mình cùng hát bàicon gà trống”

+ những con vừa hát bài bác hát nói đến con đồ vật gì? (Gà trống)

+ Đó là những loài vật sống ngơi nghỉ đâu? trong gia đình.

+ vào gia đình còn tồn tại những bé gì nữa?

Đúng rồi con kê trống, mèo con và cún con đều là những loài vật sống trong gia đình đấy.Hàng ngày những con phải biết yêu quý, chăm lo và đảm bảo chúng nhớ chưa?

Bây giờ các con hãy dìu dịu về vị trí để nghe xem tiếng bé gì gáy nào.

Hoạt hễ 2: Nhận biết con gà trống

Bây giờ những con hãy thanh thanh về khu vực để nghe coi tiếng con gì gáy nào.

- Đúng rồi đó là con con kê trống đấy, những con nói to: nhỏ gà trống.

- Đây là bé gì?

- Đúng rồi đó là con kê trống đấy, các con nói to: nhỏ gà trống.

- con gà trống có những điểm sáng gì?

- những con mình thuộc nói lại với cô làm sao (Đầu, mình, đuôi)

- Đây là phần gì? Đầu gà

- Đây là gì? Mắt gà

- Đây là gì? Mào gà

- Còn đây là gì? mỏ gà.

- Mỏ gà để triển khai gì? phẫu thuật thức ăn

- những con gồm biết con kê thích nên ăn những gì không? (thóc, ngô, giun)

- Đây là phần gì? Mình gà (Cô chỉ vào mình gà)

- những con nhắc lại mang đến cô nào, sinh hoạt mình gà còn tồn tại hai cánh đấy.

- Còn đó là cái gì? chân kê (Chỉ vào chân với hỏi)

- Chân gà bao gồm móng nhọn để bới đất tìm giun đấy.

- Phần gì đây? Đuôi con gà (Cô chỉ vào đuôi)

+ Đuôi gà vắt nào? (Cong, dài, đẹp.)

- Đuôi con kê trống siêu cong và có không ít màu sắc rất đẹp

- Cô vừa mang lại các nhỏ quan sát nhỏ gì? Cô nhỏ mình cùng vùng lên hát bài: “con con kê trống” nào.

Hoạt động 3: Nhận biết nhỏ vịt

- Cô đến trẻ xem tranh con vịt

- Cô có con gì đây? con vịt.

- nhỏ vịt kêu như nào. (Cạp, cạp). Cô con mình cùng làm tiếng chú vịt nào.

- bé vịt có những phần nào.

- Cô chỉ vào đầu, mình, đuôi, chân, mỏ.

- Cô chỉ vào mình (Mình vịt) ở đoạn mình vịt còn tồn tại 2 cánh nưa đấy.

- Còn đó là gì? phần đầu vịt.

- Còn đây là gì? vịt.

- Còn đây là gì? chân vịt)

- Chân vịt có gì? tất cả màng.

+ Chân vịt tất cả màng để bơi dưới nước đấy.

- Còn đây là gì? Mỏ vịt. Mỏ vịt dài, dẹp để mò thức ăn ở bên dưới nước đấy.

- các con gồm biết vịt thích ăn uống gì? (ăn thóc, ăn ngô)

- Vừa rồi cô con tôi vừa làm quen những con đồ sống trong gia đình, kia là nhỏ gì?(con gà trống, con vịt.)

- Ngoài bé vịt và bé gà nhà các con còn nuôi những nhỏ gì? Để các nhỏ vật cấp tốc lớn hằng ngày các nhỏ phải làm gì?

* Giáo dục: À đúng rồi đấy, gà trống, vịt là những con vật rất bao gồm ích, kê trống gáy thức tỉnh hàng ngày.Vịt đẻ trứng còn là một thức nạp năng lượng hàng ngày. Vày vậy các con phải ghi nhận yêu quý, bảo đảm an toàn và âu yếm chúng.

Hoạt cồn 4: rèn luyện - Củng cố

Trò chơi: “Thi coi ai nhanh”

- giải pháp chơi: Cô phát cho những con mỗi bạn một rổ trang bị chơi, vào rổ gồm hình con gì? (Con con kê trống, nhỏ vịt)

- lúc cô nói con vật nào thì những con lựa chọn nhanh loài vật rồi nói thật lớn tên con vật đó.

- cho trẻ chơi 2 lần.

- Lần 2 sẽ khó khăn hơn: các con hãy nghe cô nói tên loài vật nào, những con sẽ chọn nhanh con vật đó cùng nói điểm lưu ý của nhỏ vật.